Előrehozott öregségi nyugdíj, csak felmondás után

 

Kapcsolódó címkék: kedvezményes nyugdíj, előrehozott öregségi nyugdíj, nyugdíjellátás, munkaviszony

2010. december 08. szerda, 05:08
nyugdijas5Az utóbbi években jelentősen szigorodtak a korai nyugdíjbavonulás szabályai, a legfontosabb előírás, hogy az úgynevezett előrehozott öregségi nyugdíjra csak az jogosult, aki a nyugdíjazás időpontjában nem áll biztosítási jogviszonyban. Mit jelent ez a gyakorlatban?


JELENTKEZZEN KAPCSOLÓDÓ KONFERENCIÁNKRA! >>>

Előrehozott öregségi nyugellátásra az az 59. életévét betöltött nő, illetve a 60. életévét betöltött férfi jogosult, aki legalább 40 év szolgálati időt szerzett és nem áll a társadalombiztosítás ellátásaira, és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX.  törvény (Tbj.)  5.  § (1) bek. a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítási jogviszonyban.

A korai nyugdíjazáshoz tehát az alábbi biztosítási jogviszonyokat kell megszüntetni:

  • a tágabb értelemben vett munkaviszonyt (amelyeket a fenti hivatkozott törvényhely részletesen felsorol), tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatás teljes vagy részmunkaidőben történik,
  • a szövetkezeti tag személyes közreműködését lehetővé tévő jogviszonyt (munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszonyt),
  • az egyéni vállalkozói, társas vállalkozói jogviszonyt, továbbá
  • a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt (pl. bedolgozói, megbízási jogviszonyt, segítő családtagi jogviszonyt) amennyiben az ebből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét.

Az egyéni és társas vállalkozók biztosítási jogviszonyának formális megszüntetésére nincs szükség, mivel a nyugdíjazás időpontjától kezdődően – a törvény erejénél fogva – biztosítási jogviszonyuk automatikusan átalakul kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozói jogviszonnyá. Ilyenkor a biztosítási jogviszony megszűnése napjának a nyugdíj megállapítását megelőző nap tekintendő.


A munkaviszonyt kötelező megszüntetni


A munkaviszony, illetve a fenti hivatkozott egyéb (pl.: köztisztviselői, közalkalmazotti, szövetkezeti tagsági, stb.) jogviszony alapján biztosítottaknak a biztosítási jogviszonyuk fennállásáig előrehozott öregségi nyugellátás nem állapítható meg. Az előrehozott öregségi nyugellátás igényléséhez a biztosítási jogviszonyt meg kell szüntetni. Ebből következik, hogy a nyugellátás kezdő időpontja a munkaviszony (jogviszony) megszűnését követő első nap lehet csak, a nyugellátás legkorábban ettől a naptól igényelhető.

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) állásfoglalása szerint a munkaviszonyt (jogviszonyt) az általános szabályok szerint akár a munkáltató, akár a munkavállaló felmondhatja, a dolgozó ellenben csak a felmondási idő leteltét követő naptól válhat előrehozott öregségi nyugdíjra jogosulttá. A munkáltatói felmondást az ilyen esetekben - a Munka Törvénykönyvében szereplő ok megjelölésével - indokolni kell. Az indokolási kötelezettség alól ugyanis csak akkor mentesülhet a foglalkoztató, ha a munkavállaló felmondási idő utolsó napján nyugdíjasnak minősül. Korai nyugdíjazásnál pedig, éppen ez a helyzet nem állhat elő, hiszen a nyugdíjjogosultság csak a felmondási idő lejártát követően napon keletkezik.

Problémát jelenthet, hogy melyik törvényben rögzített felmondási okra lehet hivatkozni ilyenkor? A munkajogi előírások értelmében ugyanis a felmondás indoka csak a munkavállaló képességeivel, a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, illetve a munkáltató működésével összefüggő ok lehet. A nyugdíjba vonulási szándék melyik körbe sorolható? A vitás helyzetek elkerülése érdekében (és a végkielégítési szabályok pontatlansága miatt) célszerűbb megvárni, hogy maga a dolgozó mondjon fel vagy közös megyegyezésre törekedni.

Az előrehozott öregségi nyugdíj megállapítását követően a munkavállalónak joga van újabb munkaviszonyt létesíteni (akár már az azt követő napon is),  de figyelemmel kell lennie a kereső tevékenység folytatására és a nyugdíj együttes folyósítására előírt törvényes korlátokra.


Forrás: ateceged.hu

 
 
 

Friss hírek

Adószakértő, adótanácsadó, okleveles adótanácsadó kreditpontos online képzés

2014-09-04 13:17:41

 

abakuszONLINE képzéseinkkel 85 adószakértő, AT, OASZ kreditet tud szerezni! Több kreditpont esetén, kérje KEDVEZMÉNYES CSOMAGAJÁNLATUNKAT!

 

Személyi jövedelemadó 2015. - Ingyenes előadás - tájékoztató

2014-01-22 09:17:13

ado2015

Ezen az oldalon a 2015. november 25-én megrendezendő ADÓTÖRVÉNYEK 2015. - SZJA, ART, ÁFA, TB. - Országos Adókonferencia a NAV és az NGM szakértőivel c. rendezvényünkön készült élő adásra való bejelentkezésről kap információkat Adásidő: 2015.11.25. 09:00-10:30 A közvetítés a regisztráltak számára ingyenes! Az élő adás megtekintésére kreditpont nem adható!

Nyilatkozat a kreditpontra minősített kiadvány megvásárlásáról

2014-01-22 08:56:22

ngmFIGYELEM! Nemzetgazdasági Minisztériumnak a 2013. évben megvásárolt szakmai kiadvány után járó 2 kreditpont jóváírását - 2013. évre - igazoló számlát és nyilatkozatot 2014. január 31. napjáig áll módjába befogadni!

Hamarosan megérkeznek a személyijövedelemadó-bevalláshoz szükséges nyomtatványok

2014-01-15 19:30:09

postaHamarosan megérkeznek a személyijövedelemadó-bevalláshoz szükséges nyomtatványok, illetve információk. A munkavállalóknak még ebben a hónapban nyilatkozniuk kell arról, kérik-e munkáltatójuktól adójuk megállapítását, illetve a bevallás elkészítését. A bevallással kapcsolatos teendők első határideje január 31. Eddig kell a munkavállalóknak nyilatkozniuk arról, hogy munkáltatójuk készítse el idén a 2013-ról szóló személyijövedelemadó-bevallásukat. Ha a munkáltató nem vállalja dolgozója kérésére a bevallás elkészítését, akkor tájékoztatnia kell a dolgozót az egyszerűsített bevallás, valamint az adónyilatkozat lehetőségéről. Az egyszerűsített bevallást az adóhivatal készíti el, ha az adózó február 17-éig nyilatkozatban ezt kéri. Valamennyi szükséges nyilatkozat letölthető a NAV honlapjáról.

TOVÁBBI HÍREINK

 

Barátaink a Facebook -on

Legyakoribb címkék

ado adóalap adóbevallás adócsökkentés adóelőleg adójóváírás adókedvezmény adókulcs adómentes adórendszer adós adótörvény adózás áfa állás APEH ár art bér béren kívüli juttatás beszámoló bevallás bírság cafeteria családi kedvezmény egyszerűsített foglalkoztatás eho ellenőrzés előleg elszámolás eva felszámolás fizetés foglalkoztatás gazdaság gazdaságpolitika gyes illeték ipa iparűzési adó járulék jövedelem jövedelemadó K+F környezetvédelmi termékdíj közbeszerzés közbeszerzési törvény kutatás-fejlesztés különadó magánnyugdíjpénztár minimálbér munkabér munkaidő munkáltató munkaszerződés munkavállaló munkaviszony NAV nyugdíj nyugdíjjárulék nyugdíjpénztár osztalék reform szabadság számla számvitel Széchenyi Pihenő kártya személyi jövedelemadó szerződés szja szuperbruttó támogatás társasági adó tartozás Tb termékdíj transzferár üdülési csekk vallalkozas VP vpop

1583 Budapest Pf 48. tel: (06 1) 787 7570 fax: (06-1) 788-26-65       e-mail:  szervezes@systemmedia.hu     Jogi nyilatkozat

dv: