Adóbevallás 2011.: Adómegállapítás, egyszerűsített bevallás vagy önadózás

 

Kapcsolódó címkék: 1053 bevallás, adóbevallás 2011, csökkentett adattartalmú bevallás, egyszerűsített adóbevallás, munkáltatói adóbevallás, munkáltatói adómegállapítás, szja bevallás

2011. január 15. szombat, 07:04

tax_calculatorCikksorozatunk első részében ismertettük, hogy a bevallás elkészítéséhez a munkáltatótól mindenképpen meg kell kapni az éves összesített igazolást a jövedelmeinkről. Ennek, és persze egyéb jövedelmeink ismeretében kell nyilatkozni, hogyan az adóbevallás melyik formáját választjuk.

Tb. ellátások Tb. nyugdíj 2011. Új jogszabályok gyakorlati alkalmazás Országos Szakmai KonferenciaKapcsolódó cikkeink:

 


Összefoglaló

 • Egyszerűsített bevallás: február 15-ig kell nyilatkozni róla a munkáltatónak, az adóhatóság készíti el és április 30-ig visszaküldi az adózónak „ellenőrzésre”
 • Munkáltatói adómegállapítás: január 31-ig lehet kérni a munkáltatótól, de a munkáltató nemet is mondhat
 • Önadózás és csökkentett adattartalmú bevallás: május 20-ig kell elkészíteni, külön nyilatkozni nem kell

 

A munkavállaló (vagy társasági tag) attól függően, hogy milyen jövedelmei voltak 2010-ben, nyilatkozhat arról, hogy egyszerűsített adóbevallást tesz, azaz az adóhatóság készíti el az adóbevallását vagy munkáltatóját kéri meg a bevallásra, vagy pedig önadózó lesz, azaz saját maga (illetve egy könyvelőiroda) tesz bevallást szja-köteles jövedelmeiről. Egyéni vállalkozóként nincs sok választásunk, mindenképpen önadózni kell.

Egyszerűsített bevallás

Az egyszerűsített bevallás lényege, hogy azt az adóhatóság készíti el helyettünk, az általunk megadott adatok alapján. Egyszerűsített bevallást az nyújthat be, aki 2010-ben kizárólag olyan bevallásköteles bevételt szerzett, amelyből kifizető (munkáltató) adót/adóelőleget vont le, és/vagy ingó vagyontárgy, ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem miatt van adókötelezettsége, továbbá nem volt egyéni vállalkozó és mezőgazdasági őstermelői tevékenységéből adóköteles bevétele nem származott.

Nem zárja ki az egyszerűsített bevallást, ha az adózó családi kedvezményt, adókedvezményt érvényesít, az adójáról rendelkezik (1 százalék). Az az őstermelő is kérheti az egyszerűsített bevallást, aki az e tevékenységéből származó bevételéből a jövedelmére nemleges nyilatkozatot ad vagy egyébként e bevételéből nem kell jövedelmet megállapítani. Azok is választhatják ezt a bevallási módot, akik csak ekhós bevételt szereztek.

Az egyszerűsített bevallás választásáról nyilatkozni kell, mégpedig a 1053NY nyomtatvány kitöltésével, legkésőbb 2011. február 15-ig. A határidő jogvesztő, azaz aki eddig  az időpontig nem juttatja el az adóhatósághoz – papíralapon aláírva, vagy elktronikusan – az nem élhet  lehetőséggel akkor sem, ha egyébként jogosult lenne rá. A nyilatkozat a NAV honlapjáról letölthető.

Ezt követően az adóhatóság a nyilatkozat és a havi adó- és járulékbevallásra, valamint adatszolgáltatásra kötelezettek bevallása alapján megállapítja az adó alapját, az adót, a visszatérítendő adót, illetve a befizetendő adót. Ezek alapján ajánlatot tesz legkésőbb április 30-ig az adózónak és azt postán vagy elektronikusan (az ügyfélkapun keresztül) közli vele. Ezt követően még lehetőség van javításra, és az így elkészült bevallást kell május 20-ig megküldeni  az adóhatóságnak és persze ezzel egyidejűleg kell befizetni  az adót is. Ha van javítás, akkor az adóhatóság ismét kiszámítja az adó alapját, az adót, a visszatérítendő vagy befizetendő adót és erről június 20-ig értesíti az adózót. Ilyenkor csak az értesítést követő 30 napon belül kell megfizetni az adót.Tehát a folyamat egyszerűsítve úgy néz ki, hogy az adózó nyilatkozik, az adóhatóság ez alapján elkészíti a bevallási ajánlatot és megküldi az adózónak, azt az adózó vagy javítva vagy javítás nélkül visszaküldi az adóhatóságnak. Ha javítás van, az adóhatóság újraszámol.

Munkáltatói adómegállapítás

Munkáltatói adómegállapítást nagyjából ugyanazokkal a feltételekkel lehet kérni, mint az egyszerűsített bevallást. Azaz a munkavállalónak csak munkabérből származó vagy társadalombiztosítási ellátásból származó bevétele lehet. Itt sem kizáró ok, ha adókedvezményt akar érvényesíteni, csak akkor csatolnia kell a munkáltatónak az erről szóló igazolásokat.

Aki munkáltatójához fordul segítségért, ezt január 31-ig teheti meg - eddig nyilatkozni kell róla a 10M29-es nyomtatványon. Az önadózóknak nem kell nyilatkozniuk munkáltatójuk felé. A munkáltató azonban úgy is dönthet, hogy nem töltöget adóbevallásokat (ilyen döntést azonban csak az egész cégre nézve hozhat, nem mondhatja azt, hogy egyeseknek kitölti, míg másoknak nem tölti ki az adóbevallását). Ilyenkor azonban köteles tájékoztatni a dolgozót a fent vázolt egyszerűsített bevallás lehetőségéről.

Ha a munkáltató vállalja a bevallás elkészítését, a munkavállaló felelőssége marad, hogy az adókedvezmények érvényesítéséhez szükséges igazolásokat maradéktalanul csatolja, illetve egyéb jövedelemigazolásait (például, gyes, családi pótlék) is átadja munkáltatójának. A munkáltató csak azt a jövedelmet tudja a figyelembe venni, amiről megkapta az igazolásait. Az adókedvezmények érvényesítéséhez is az adózónak kell eldöntenie, hogy milyen kedvezményeket és milyen sorrendben kér figyelembe venni. Az igazolásokat legkésőbb március 20-áig kell átadni a munkáltatónak. A munkáltató az adóbevallást legkésőbb 2011. május 20-áig köteles elkészíteni és közölni dolgozójával, a bevallást pedig 2011. június 10-éig elektronikusan továbbítania kell az adóhatóságnak.

Önadózás

Ha valaki nem választja sem az egyszerűsített bevallás adóhatósági kitöltését, sem a munkáltatói adómegállapítást vagy a munkáltató ezt nem vállalja, adóbevallási kötelezettségét köteles önállóan teljesíteni, erről azonban külön nem kell nyilatkoznia.

Mindenképpen önadózóként kell benyújtani  a 1053 számú bevallást, ha az adózó 2010-ben

 • egyéni vállalkozó volt;
 • mezőgazdasági őstermelő volt, és e tevékenységéből adóköteles bevétele származott, kivéve, ha jövedelméről egyszerűsített bevallásban, munkáltatói elszámolásban nemleges nyilatkozatot adott vagy egyébként a bevételből nem kellett jövedelmet megállapítani;
 • fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott;
 • a megszerzett bármely bevételét terhelő adóelőleg megállapításakor a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett nyilatkozatában költség levonását kérte;ellenőrzött tőkepiaci ügyletből, csereügyletből származó jövedelmet szerzett;
 • az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint különbözeti-bírság fizetésére köteles;
 • nem kifizetőtől származó vagy egyébként olyan bevételt szerzett, amellyel összefüggésben az adó vagy az adóelőleg megállapítására maga köteles;
 • a kifizető által megállapított adó módosítására az adóbevallásában jogosult;
 • olyan adóköteles bevétele volt, amely alapján a jövedelem külföldön (is) adóztatható vagy amely a jövedelemszerzés helye szerint nem belföldről származott;
 • nem belföldi illetőségű magánszemély;
 • a jóváhagyott osztalék adójával szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót számol el;
 • valamely bevételével összefüggésben az ekhóról szóló törvény szabályai szerint különadót köteles fizetni, vagy a kifizetőt és az őt terhelő ekhó megállapítását, bevallását és megfizetését a kifizetőtől átvállalta;
 • valamely bevételével összefüggésben egészségügyi hozzájárulásra előleg-fizetési kötelezettsége keletkezett.

A 1053-mas bevallást 2011. másjus 20-ig kell elkészíteni és postán vagy elektronikusan beküldeni az adóhatóságnak. Ezzel egyidejűleg megfizetni az adót, illetve lehet visszaigényelni azt.
A nyomtatvány ingyenesen beszerezhető az adóhatóság ügyfélszolgálatain, de letölthető az adóhatóság honlapjáról is.

Újdonság: csökkentett adótartalmú bevallás

A 1053-as számú csökkentett adótartalmú bevallással a személyi jövedelemadó és az egészségügyi hozzájárulás teljesíthető, vagyis csak néhány alapinformációt tartalmaz. Nem választhatják ezért ezt a bevallási formát az összetettebb adataszolgáltatásra kötelezett adózók, mint például az egyéni vállalkozók, az őstermelők, bárki, aki személyes közreműködőidíj-kiegészítést vesz figyelembe a bevallás elkészítesekor, vagy a 2010-es adóévtől tartós befektetésből származó, bevallandó jövedelemmel rendelkezők. Az ekho szabályait alkalmazókat is kizárja ebből a lehetőségből a jogszabály.

A hatóság a korábbi bevallások alapján választotta ki azokat az adózókat, akik vélhetően csökkentett adótartalmú bevallást adnának be, ők az egységcsomagban csak ezt a nyomtatványt kapják meg. Ha történetesen tavaly mégis keletkezett olyan jövedelem, ami miatt nem tölthetnénk ki ezt a nyomtatványt, akkor a hatóság ügyfélszolgálatain, illetve az internetről letöltve juthatnak az érintettek a másik bevalláshoz.

Tb. ellátások Tb. nyugdíj 2011. Új jogszabályok gyakorlati alkalmazás Országos Szakmai KonferenciaForrás: ateceged.hu

 
 
 

Friss hírek

Adószakértő, adótanácsadó, okleveles adótanácsadó kreditpontos online képzés

2014-09-04 13:17:41

 

abakuszONLINE képzéseinkkel 85 adószakértő, AT, OASZ kreditet tud szerezni! Több kreditpont esetén, kérje KEDVEZMÉNYES CSOMAGAJÁNLATUNKAT!

 

Személyi jövedelemadó 2015. - Ingyenes előadás - tájékoztató

2014-01-22 09:17:13

ado2015

Ezen az oldalon a 2015. november 25-én megrendezendő ADÓTÖRVÉNYEK 2015. - SZJA, ART, ÁFA, TB. - Országos Adókonferencia a NAV és az NGM szakértőivel c. rendezvényünkön készült élő adásra való bejelentkezésről kap információkat Adásidő: 2015.11.25. 09:00-10:30 A közvetítés a regisztráltak számára ingyenes! Az élő adás megtekintésére kreditpont nem adható!

Nyilatkozat a kreditpontra minősített kiadvány megvásárlásáról

2014-01-22 08:56:22

ngmFIGYELEM! Nemzetgazdasági Minisztériumnak a 2013. évben megvásárolt szakmai kiadvány után járó 2 kreditpont jóváírását - 2013. évre - igazoló számlát és nyilatkozatot 2014. január 31. napjáig áll módjába befogadni!

Hamarosan megérkeznek a személyijövedelemadó-bevalláshoz szükséges nyomtatványok

2014-01-15 19:30:09

postaHamarosan megérkeznek a személyijövedelemadó-bevalláshoz szükséges nyomtatványok, illetve információk. A munkavállalóknak még ebben a hónapban nyilatkozniuk kell arról, kérik-e munkáltatójuktól adójuk megállapítását, illetve a bevallás elkészítését. A bevallással kapcsolatos teendők első határideje január 31. Eddig kell a munkavállalóknak nyilatkozniuk arról, hogy munkáltatójuk készítse el idén a 2013-ról szóló személyijövedelemadó-bevallásukat. Ha a munkáltató nem vállalja dolgozója kérésére a bevallás elkészítését, akkor tájékoztatnia kell a dolgozót az egyszerűsített bevallás, valamint az adónyilatkozat lehetőségéről. Az egyszerűsített bevallást az adóhivatal készíti el, ha az adózó február 17-éig nyilatkozatban ezt kéri. Valamennyi szükséges nyilatkozat letölthető a NAV honlapjáról.

TOVÁBBI HÍREINK

 

Barátaink a Facebook -on

Legyakoribb címkék

ado adóalap adóbevallás adócsökkentés adóelőleg adójóváírás adókedvezmény adókulcs adómentes adórendszer adós adótörvény adózás áfa állás APEH ár art bér béren kívüli juttatás beszámoló bevallás bírság cafeteria családi kedvezmény egyszerűsített foglalkoztatás eho ellenőrzés előleg elszámolás eva felszámolás fizetés foglalkoztatás gazdaság gazdaságpolitika gyes illeték ipa iparűzési adó járulék jövedelem jövedelemadó K+F környezetvédelmi termékdíj közbeszerzés közbeszerzési törvény kutatás-fejlesztés különadó magánnyugdíjpénztár minimálbér munkabér munkaidő munkáltató munkaszerződés munkavállaló munkaviszony NAV nyugdíj nyugdíjjárulék nyugdíjpénztár osztalék reform szabadság számla számvitel Széchenyi Pihenő kártya személyi jövedelemadó szerződés szja szuperbruttó támogatás társasági adó tartozás Tb termékdíj transzferár üdülési csekk vallalkozas VP vpop

1583 Budapest Pf 48. tel: (06 1) 787 7570 fax: (06-1) 788-26-65       e-mail:  szervezes@systemmedia.hu     Jogi nyilatkozat

dv: