13+1 problémás témakör az ÁFA-ban és a számlázásban, Dr. Csátaljay Zsuzsával – Áfa Konferencia


Helyszín
Hunguest Hotel Millennium *** Superior (1089 Budapest, Üllői út 94-98.)


Kategóriák


Gazdasági, pénzügyi és könyvelési szakemberek nagy gondosságot és körültekintést igénylő munkájához ad szakmai tanácsot, felkészítést konferenciánk. 13+1 témakört részletesen kibontva vezetjük végig Önöket az áfa és számlázás gyakorlati problémáin, buktatóin. Ha Önök az elhangzottakat lépésről-lépésre alkalmazzák, nem lehet problémájuk egy esetleges ellenőrzés esetén sem. A konzultáció lehetőséget biztosít Önnek az egyéni kérdéseit is átbeszélni szakértő előadónkkal.

ELŐADÓNK: DR. CSÁTALJAY ZSUZSA adószakértő, adótanácsadó, Csátaljay Consulting

A KÉPZÉS IDŐPONTJA:

  • 2018. április 25. (szerda) 10-16-ig, regisztráció 9-tól!

A KÉPZÉS DÍJA:

  • Részvételi díj: 24 900 Ft + Áfa / fő. – Ebéd igényelhető: 3 800 Ft + áfa /fő

TAKARÍTSON MEG 25% MÉG MA!

Amennyiben 2018. április 23-ig egy cégtől ketten vagy kettőnél többen regisztrálnak,
18 700 FT + ÁFA / FŐ ÁRON
jelentkezhetnek rendezvényünkre!

Amennyiben 2018. április 21-ig regisztrál,
21 700 Ft + Áfa / fő áron
jelentkezhet rendezvényünkre!

KÉPZÉSAJÁNLÓ

ÁFA, SZÁMLÁZÁS 2018.
ONLINE, KREDITPONTOS KÉPZÉS
DR. CSÁTALJAY ZSUZSÁVAL
és SIKE OLGÁVAL (NAV)
<< TOVÁBBI INFORMÁCIÓK >>
(16 KREDIT) ADÓ/SZÁMVITEL
Könyvelőirodák, adószakértők, adótanácsadók, OASZ, könyvvizsgálók kreditpontos továbbképzése
<< TOVÁBBI INFORMÁCIÓK >>

1. Az elektronikus adatszolgáltatás új szabályai * Számlázó programok online bekötése a NAV-hoz * Mit kell a cégeknek tenni a felkészülés kapcsán? * Milyen szempontból kell átvilágítaniuk a rendszereiket, hogy az adatszolgáltatást tudják teljesíteni? * Nyomdai számlákra vonatkozó adatszolgáltatás  * Kiket terhel a kötelezettség és milyen számlákra vonatkozik? * Mely adatokról kötelező és melyekről nem? * Technikai szabályok * Értékhatár alatti számlák kezelése * A számlák ellenőrző kódja (token, technikai kód, válaszüzenet) * A többi adatszolgáltatással való összefüggés (belföldi áfa összesítő, PTGSZLAH adatszolgáltatás * Nyilatkozat a fordított adózású gabona és vas- acéltermékekről , közösségi összesítő nyilatkozat stb.) * 2. A számlahelyesbítések kezelése az új rendszerben * Hogyan kell júliustól az új rendszerben szabályos korrekciós bizonylatot kiállítani? * Mi a teendő, ha hibás a vevői adat és mi, ha számszaki korrekcióra irányul a javítás? * Mely adatok kötelezőek az Áfa törvény alapján és melyek az XSD séma alapján? * Hogyan kell korrigálni, ha stornó és új számlával korrigálunk és hogyan, ha helyesbítő számlával és hogyan, ha számlával egy tekintet alá eső okirattal? * Mit jelent a számlával egy tekintet alá eső okirat a gyakorlatban, hogyan kell kiállítani? * Mit kell legalább tartalmazni a korrekciós bizonylatnak és mi a nem kötelező elem? * Hogyan kell kezelni az új rendszerben a módosítási láncokat? * Mikor kötelező a hivatkozási szám és mikor nem? * Lehet- és hogyan csoportos helyesbítő számlát kiállítani? * A módosítási láncoknál mi a hivatkozási szám és mihez képest kell a különbözetet szerepeltetni? * Az alap – és a korrekciós bizonylatok összefüggése az új rendszerben * 3. A módosítások szerepeltetése a bevallásban * Számlakorrekció – számlakibocsátó, számlabefogadó * Mikor kell és mikor nem lehet önellenőrizni a számlakibocsátónak? * Hogyan kell a befogadónak elszámolni a számlakorrekciókat * Utólagos adóalap-csökkentés tárgyi feltétele * Fizetendő adó csökkentésének elszámolása * Korrekciós számla befogadójának adóelszámolása * Visszáru áfa-elszámolása * Új NAV álláspont: hibás számla alapján történő adólevonás, illetve számla javítás az adóellenőrzés során * Korrekciós számla előállítása * Alkalmazandó árfolyam * Számlakorrekció a bevallásban * Számszaki eltérések kezelése * Kibocsátó fizetendő adójának csökkentése * Érvénytelenség, hibás teljesítés, visszáru * Minőségi kifogás, előleg visszatérítés, árleszállítás * Göngyöleg * Részletvétel * Teljesítés meghiúsulás * Téves adókulcs korrekciója * Befogadó levonható adójának csökkentése * Külfölditől igénybevett szolgáltatás, közösségi termékbeszerzés és fordított adózású ügyletek korrekciója * Időszaki elszámolású ügyletek korrekciója * 4. A számlakibocsátási kötelezettség * Számlázási alapelvek * Számlakibocsátási kötelezettség * Számlázási rend * Mi a különbség az Áfa körön kívüli és az Áfa területi hatálya alá nem tartozó ügyletek bizonylatolása között? * Hogyan bizonylatoljuk az Áfa köteles belső ügyleteket és melyek azok? * Mikor lehet és kell számviteli bizonylatot kiállítani számla helyett * A számla tartalmi kellékei a gyakorlatban * Mikor nem kell számla? * Nyugta használata * Nyugta helyett kiállított számla * A PTGSZLAH adatszolgáltatás tartalma az új rendszerben * Külföldön teljesített ügyletek bizonylatolása * Külfölditől igénybevett szolgáltatás * Számlakibocsátás átvállalása, az önszámlázás szabályai * 5. A belföldi áfa összesítő jelentés új szabályai befogadott számlákról * A befogadott számlákról beadandó tételes és az összevont adatszolgáltatás * Az értékhatár leszállításának következményei * Az előleg és végszámla kezelése * A részszámlák és a számlakorrekciók kezelése, az érvénytelenítő számla- módosítási láncok * Gyűjtőszámla, időszaki elszámolás * Mi az összefüggés az elektronikus adatszolgáltatással? * 6. Problémás témák az ingatlan áfában * Új ingatlan fogalom mely ügyletekre van hatással? * Milyen hatással van az építőiparnál felmerülő fordított adózásra és a bérbeadás áfa minősítésére az új ingatlan fogalom, az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások új fogalma, az ingatlan fekvésének helyén adózó szolgáltatások * Az ingatlan értékesítésének és az ingatlan bérbeadásának a szabályai (adókötelezettség, adómentesség, fordított adózás) * Az egyes ingatlan kategóriák (építési telek, lakóingatlan, félkész, új ingatlan, beépítetlen ingatlan, stb.) jelentése és helyes adózása * Az 5%-os adókulcs feltételei a lakóingatlan értékesítésénél és építésnél * 7. Az időszaki elszámolás (folyamatosan teljesített) ügyletek gyakorlati alkalmazási problémái * Melyik az a 4 eset, amikor az időszak utolsó napja a teljesítési időpont? * A számla kelte, mint teljesítési időpont * A fizetési esedékességének meghatározása és annak teljesítési időponttá történő minősítése * A 60 napos szabály gyakorlati alkalmazása * Mikor fordul elő az előleg számla és hogyan lehet kiküszöbölni? * Hogyan kell számlázni, ha a folyamatos teljesítésű ügylet egyben fordított adózású is? * A folyamatos teljesítés és a pénzforgalmi adózás * Hogyan kell kezelni az utólagos helyesbítéseket, számlakorrekciókat, pótlólagos kiszámlázásokat a folyamatos teljesítésű (időszakos elszámolású) számláknál?  Bérleti díj és közüzemi költség kiszámlázása külön számlán * Mi ilyenkor a teljesítési időpont és az adókulcs – gyakorlati példák * 8. A fordított adózás * Milyen fajtái vannak a fordított adózásnak és mely esetekben kell alkalmazni? * Mi a különbség a belföldi és a nemzetközi fordított adózás között? * Melyek a szabályai, feltételei? * Fordított adózás az ingatlanokkal kapcsolatban – az egyszerű bejelentéshez kötött eljárások és a tudomásulvételi eljárások áfa minősítése * Az építési hatósági engedély új fogalma * Eltérő szabályok vonatkoznak a generálkivitelező és az alvállalkozók illetve résztevékenységet végző vállalkozók fordított adózására * Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés szerepe * A pótmunkák, vevői módosítások, fit out beruházások minősítése * Teljesítési időpont és adókötelezett keletkezési időpont fordított adózásnál * A devizás számlák forintosítása * Az áfa levonás szabályai fordított adózásnál * A levonás időpontja és az adólevonásra jogosító bizonylat * 9. A térítésmentes ügyletek áfa szabályai * Mikor áfás a térítésmentes termékátadás és mikor az ingyenes szolgáltatásnyújtás? * Az adókötelezettség feltételei, a mentesülés feltételei, bizonylatolás, adóalap, adóösszeg, 100%-os engedmény, értékesítéshez adott ingyen termék, szolgáltatás, dolgozóknak ingyen vagy áron alul adott juttatások * Áruminta, kis értékű ajándék, közcélú adomány * Mely ügyleteknél lehet vizsgálni a vállalkozásidegen célt és az mit jelent? * A helyes számlázási szabályok az áfás és a nem áfás ingyenes ügyleteknél * 10. A személygépkocsi áfája * Cégautó, beszerzés, üzemanyagköltség, fenntartási-üzemeltetési költségek áfa elszámolása, a munkába járáshoz is használt autók áfa minősítése * A használati ellenérték áfa kezelése * Kiszámlázás, adóalap-korrekció * Levonás * Lízingbe vétel, bérbeadás, kizárólag vagy túlnyomórészt bérbeadási cél * A cégautó áfájára vonatkozó adóévek közötti korrekció * Bérbevétel, levonási tilalmak és mentesülések, továbbértékesítés, tárgyi eszköz, a cégautó értékesítése, korrekciók stb. * 11. Teljesítési hely szabályok * Milyen feltételekkel számlázhatunk áfa nélkül külföldinek szolgáltatást? * És melyek a feltételek, ha terméket szeretnénk áfa nélkül számlázni? * 12. A láncügylet és a háromszögügylet szabályai * Mikor lehet adómentes számlát kiállítani? * Mikor kell beregisztrálni másik tagállamban? * A közösségi és harmadik országbeli láncügyletek * Amikor importtal egybekötött a láncügylet (harmadik országból jön a termék) Melyek a háromszögügyletek szabályai és feltételei? * Kinek mit kell jelenteni háromszögügyletnél? * Milyen számlát kell kiállítani? * 13. Az elektronikus számla kibocsátói és befogadói oldalon * Milyen feltételekkel állítható ki a gyakorlatban elektronikus számla? * Mi a teendő az elektronikus számla befogadás során? * Kötelezhető-e az adóalany elektronikus számla befogadására? * Mi az elektronikus számla? * A PDF-ben kiállított és befogadott számla helyes kezelése – az elektronikus archiválás * 13+1 Az alanyi adómentesség szabályai * Az alanyi mentesség feltételei * Az alanyi mentesség értékhatára * Az értékhatárba beszámító és be nem számító tételek * Az alanyi mentes mikor fizet a mentessége ellenére áfát? * Az alanyi mentes értékhatár túllépésekor követendő eljárás * Az alanyi mentes térítés nélküli ügyletei * Az alanyi mentesek határon átnyúló ügyletei (közösségi termékértékesítés, termékbeszerzés, szolgáltatásnyújtás, szolgáltatás igénybevétel * A KATA és az alanyi mentesség * A magánszemélyi és az egyéni vállalkozói minőségnek van-e szerepe az alanyi áfa mentességnél? * Bizonylatolási szabályok * Konzultáció

Elhelyezés: Kényelmes ülőhelyekkel berendezett konferenciateremben.
Ellátás: Kávé, tea, reggeli sütemények. Ebéd külön igényelhető: 3 800 Ft + áfa /fő áron!
Jelentkezési feltételek: A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A részvételi díjat, a SBERBANK: 14100237-10421849-01000004 számlaszámra számlánk alapján szíveskedjen utalni. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a részvételi költséget megbontjuk felnőttoktatásra és az étel-ital fogyasztásra, mint közvetített szolgáltatásra. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét adminisztrációs díjként számlázzuk. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban lemondásra, a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk! Résztvevőinknek a rendezvény témájában oktatási segédanyagot és jegyzetet adunk.
Az legkedvezményesebb online jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező hozzájárul, hogy adatait megadva feliratkozik a System Media hírlevelére és elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt olvashat bővebben: >>>