(4 kredit) Pénzintézetek adózása 2017. – Mérlegképes továbbképzés


Helyszín
OKISZ Irodaház (1146 Budapest, Thököly út 58-60.)


Kategóriák


Kreditpontos képzés

SZEREZZE MEG KEDVEZMÉNYES ÁRON ÉVES KÖTELEZŐ KREDITPONTJAIT
A PÉNZÜGYI SZAKIRÁNY KREDITPONTOS CSOMAG MEGRENDELÉSÉVEL!

Ajánljuk rendezvényünket mindazon pénz-, és hitelintézetnél dolgozó könyvelőnek, akik szeretnék a hatályos jogszabályokat gyakorlati oldalról megismerni, és megszerezni a 4 kreditpontot pénzügyi szakterületen!

VÁLASSZA KREDITPONTOS CSOMAGUNKAT!
KEDVEZMÉNYES ÁRON SZEREZZE MEG AZ 16 ÉVES KÖTELEZŐ KREDITPONTJAIT A SYSTEM MEDIÁNÁL!

A kreditpontos csomag 1 db tantermi képzést (március 13.) és 2 db online képzése tartalmaz
1., ÁFA 2017. – A 2017. évi áfa-változások, aktualitások – ONLINE képzés
2., Számvitel 2017. – Kreditpontos online továbbképzés

 

A TANTERMI KÉPZÉS IDŐPONTJA:
2017. március 13. (hétfő), 9-12:30-ig, regisztráció 8:30-tól!

(1) A TANTERMI KÉPZÉS ÁRA:
Részvételi díj: 16 900 Ft + Áfa / fő

IGÉNYBE VEHETŐ KEDVEZMÉNYEK:

 • Amennyiben 2017. február 28-ig regisztrál
  13 900 Ft + Áfa / fő  áron jelentkezhet tantermi képzésünkre (4 kreditpont)

(2) 16 KREDITPONTOS PÉNZÜGYI SZAKIRÁNYOS KÉPZÉSI CSOMAG ÁRA:
Részvételi díj: 17 900 Ft + Áfa / fő / (A csomag 1db tantermi képzést és 2 db online képzést tartalmaz!)

A 2017. MÁRCIUS 13-I TANTERMI KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉVEL MEGSZEREZHETŐ KREDITPONTOK > >

 • 4 kreditpont – Mérlegképes könyvelőknek Pénzügyi szakirányon – NGM/72-287/2017.
 • 4 kreditpont – Adószakértő, adótanácsadó, Okl. adószakértő – NGM/76-241/2017.
 • 2 kreditpont – Könyvvizsgáló – BP-89/2017.

SZEREZZE MEG ÉVES KÖTELEZŐ KREDITPONTJAIT PÉNZÜGYI SZAKIRÁNY KREDITPONTOS CSOMAG MEGRENDELÉSÉVEL:

A csomag tartalma 1 db tantermi képzés és 2 db kreditpontos online képzés:

 1. (4 kredit) Pénzintézetek adózása 2017. – Mérlegképes továbbképzés (március 13.)
 2. (ELÉRHETŐ) ÁFA 2017. – A 2017. évi áfa-változások, aktualitások – Online kreditpontos tanfolyam (KATTINTSON!) >>>
 3. (ELÉRHETŐ) Számvitel 2017. – Kreditpontos online továbbképzés (KATTINTSON!) >>>

PÉNZÜGYI SZAKIRÁNYOS KÉPZÉSI CSOMAG ELVÉGZÉSÉVEL MEGSZEREZHETŐ KREDITPONTOK >>

 • 20 kreditpont – Mérlegképes könyvelőknek Pénzügyi szakirányon
 • 21 kreditpont – Adószakértő, adótanácsadó, Okl. adószakértő
 • 4 kreditpont (online) 2 kreditpont (tantermi) – Könyvvizsgáló
 • Gróf Gabriella adószakértő, adótanácsadó

Ajánljuk rendezvényünket mindazon pénz-, és hitelintézetnél dolgozó könyvelőnek, akik szeretnék a hatályos jogszabályokat gyakorlati oldalról megismerni, és megszerezni a 4 kreditpontot pénzügyi szakterületen!

Pénzintézetek adózása 2017.

1. Adózás rendjének változásai

2016. évközi és 2017. évi módosítások
Adózók minősítése, megbízható és kockázatos adózó
Új elemek a megbízható és kockázatos adózó minősítésénél
Adószám felfüggesztés és törlés szabályai
Adóregisztrációs eljárás szabályai, fokozott adóhatósági felügyelet
A végrehajtásra vonatkozó előírások.
Adatszolgáltatási kötelezettségek, behajthatatlan adótartozások.
Egyéb rendelkezések:

 • köztartozásmentes adózói adatbázis
 • pénzforgalmi számla nyitására vonatkozó kötelezettség, kötelezettek köre
 • adóbefizetések teljesítésének speciális módjai (bankkártyás fizetések, POS terminál)
 • a túlfizetés fogalma
 • egy számlára történő adófizetés lehetősége, EFER felosztási rendelkezés
 • az egységes folyószámla, az ezzel kapcsolatos tartalmi változások
 • elektronikus kapcsolattartás az állami adóhatóság és a pénzügyi intézmények között
 • készpénz formájában teljesített fizetésekkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezések
  –    készpénzfizetés fogalma
  –    készpénzfizetéssel összefüggő bejelentési kötelezettség
  –    készpénzfizetésre vonatkozó korlátozás
  –    jogsértés esetén kiszabható mulasztási bírság és annak összegszerűsége
 • pénzügyi tevékenységhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségek
  –    biztosítóintézetek adatszolgáltatása
  –    hitelintézetek adatszolgáltatása
  –    befektetési szolgáltatók adatszolgáltatása
  –    adókedvezményre jogosító igazolás kiadásához kapcsolódó adatszolgáltatás
  –    soron kívüli adatszolgáltatások

2., Általános forgalmi adó
2017. évi változások
A pénzügyi tevékenység minősítése az Áfa tv. rendszerében
A portfóliókezelési-szolgáltatás áfa besorolásának változása
Pénzügyi tevékenységet terhelő adó mértéke
Pénzügyi tevékenységekhez kapcsolódó adómentességek jogcímei
Adóköteles pénzügyi tevékenységek
Pénzügyi tevékenység adómentességének hatása az adólevonási jogra
Adómentesség adólevonásra nem jogosító státusából fakadó következmények
Beszerzések tételes elkülönítése
Arányos adólevonás elvei és szabályai
A számla adattartalmának változására vonatkozó szabály
A belföldi összesítő jelentés készítésének szabályai
Egyéb változások

3. Személyi jövedelemadó
2016. évközi és 2017. évi módosítások
Változások az egyes meghatározott juttatások és a béren kívüli juttatások szabályaiban:
– szorzó változása
– éves keretösszeg szabályai
– rekreációs keretösszeg
Adómentes juttatások: bölcsődei, óvodai ellátás, mobilitási célú lakhatási támogatás, lakáscélú munkáltató támogatás, úszó vb-hez kapcsolódó juttatások
Fontosabb tőkejövedelmek:

 • Kamatjövedelem jellemzői, adózási szabályok
 • Árfolyamnyereség jellemzői, adózási szabályok
 • Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemre vonatkozó adózási szabályok
 • Tartós befektetésből származó jövedelem, a tartós befektetési szerződések „hordozhatósága”

Egyes adómentes jövedelmek:

 • A pénzügyi intézmény elszámolása miatti kártérítés mentessége
 • A magáncsőddel kapcsolatos adómentességek
 • Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések forintosításához kapcsolódó mentesség
 • Pénzintézet által elengedett tartozás, az ezzel kapcsolatos változások
 • Lakáscélú munkáltatói támogatás adómentessége, a támogatás folyósításának feltételei

4. Hitelintézeti különadók

Pénzügyi tranzakciós illeték:

 • A tranzakciós illeték helye az adórendszerben
 • A szabályozás lényegi elemei
 • Fogalmi meghatározások
 • Az illeték személyi és területi hatálya
 • Az illeték tárgyát képező ügyletek, mentességek a tranzakciós illeték kötelezettség alól
 • A bankkártyás fizetésekre és a pénzváltási tevékenységre vonatkozó rendelkezések
 • A Kincstári ügyletek mentessége
 • Az illetékfizetési kötelezettség keletkezése
 • Az illeték fizetésére kötelezettek köre
 • A tranzakciós illeték alapja, megállapítása, az illeték mértéke az egyes ügyleteknél
 • Illetékmértékek az egyes ügyletekkel kapcsolatban
 • Az illeték kötelezettség teljesítése: bevallási kötelezettség, az illetékfizetési kötelezettség teljesítése
 • Az „ingyenes” készpénzfelvét lehetősége, szabályai

A 2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról:

 • A törvényben előírt kötelezettségek rendszere
 • Általános rendelkezések és fogalmi meghatározások, ezek változásai 2017. január 1-től
 • Az egyes adónemekre vonatkozó előírások

Hitelintézeti járadék:

 • A 2006. évi LIX. törvény járadékra vonatkozó előírásai
 • A járadék fizetésére kötelezettek
 • A járadék tárgya, mértéke
 • A járadékfizetési kötelezettség teljesítése, járadékelőleg
 • A pénzügyi intézményt terhelő járadékkötelezettség szabályai,
 • A járadékkötelezettség teljesítése

Pénzügyi szervezetek különadója:

 • A 2006. évi LIX. törvény különadóra vonatkozó 2017. évben hatályos rendelkezései
 • A különadó fizetésére kötelezettek köre
 • A különadó alapja és mértéke az egyes szervezeteknél
 • A különadóval kapcsolatos adókötelezettségek teljesítése, bevallásra és befizetésre vonatkozó előírások
 • Kedvezmények a különadó összegének megállapításánál, a kedvezmény feltételei és mértéke
 • Az adóvisszatérítés intézménye
 • A különadó alap-csökkentés lehetősége, érvényesítésének módja

Hitelintézetek különadója:

 • A 2006. évi LIX. törvény különadóra vonatkozó 2017. évben hatályos rendelkezései
 • A különadó alapja, megállapításának módja
 • A különadó mértéke
 • A különadó bevallása, a bevallás határideje
 • A hitelintézeti járadék, a pénzügyi szervezetek és hitelintézetek különadójának számviteli elszámolása, a kötelezettség elszámolásának kapcsolata a társasági adó alapjával
 • Az adóvisszatérítés számviteli elszámolása

A forgalmazó és a befektetési alap különadója

 • Az adó alanya, adóalap meghatározása
 • Az adó mértéke, bevallása
 • A fizetési kötelezettség teljesítése, a fizetés határideje

Elhelyezés: Kényelmes ülőhelyekkel berendezett konferenciateremben.
Ellátás: A részvételi díj felnőttoktatásról szól, a képzés nem tartalmaz ellátást.
Jelentkezési feltételek: A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A részvételi díjat, a SBERBANK: 14100237-10421849-01000004 számlaszámra számlánk alapján szíveskedjen utalni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét adminisztrációs díjként számlázzuk. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban lemondásra, a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk! Résztvevőinknek a rendezvény témájában oktatási segédanyagot biztosítunk, Az előadó Power Point prezentációját a résztvevők a helyszínen nyomtatott formában megkapják!
Az legkedvezményesebb online jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező hozzájárul, hogy adatait megadva feliratkozik a System Media hírlevelére és elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt olvashat bővebben: >>>
FMK nyilvántartási számunk: 00126-2010
Intézmény akkreditációs lajstromszámunk: AL-2536.