A magyar családjog főbb anyagi és perjogi változásai – Szakmai továbbképzés


Helyszín
OKISZ Irodaház (1146 Budapest, Thököly út 58-60.)


Kategóriák


A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) elfogadásával megváltozott a magyar családjog rendszerbeli elhelyezkedése, normarendszerét sajátos alapelvek határozzák meg, és számos jogintézményének megtörtént a társadalmi és gazdasági változásoknak, a nemzetközi elvárásoknak és a bírói gyakorlatnak megfelelő újragondolása. A Polgári Perrendtartás (Pp.) 2018. január 1- je óta külön fejezetben rendezi a személyi állapotot érintő perek közös, az általánostól eltérő szabályait, majd ezt követően a Ptk. szerkezetéhez igazítva határozza meg az egyes, személyi állapotot érintő perek különös szabályait.

ELŐADÓNK >>
  • DR. KATONÁNÉ DR. PEHR ERIKA egyetemi docens PTE ÁJK Polgárjogi Tanszék

„A gyerekben az a csodálatos, hogy rendkívül igazságszerető, és a saját személyére kedvezőtlen döntéseket is elfogadja, ha indokoljuk neki, és ha emberszámba vesszük.”
(Szabó Magda)

A KÉPZÉS IDŐPONTJA:

  • 2018. május 9. (szerda), 10-15:30-ig, regisztráció 9 órától!

A KÉPZÉS DÍJA:

  • Részvételi díj: 24 900 Ft + Áfa / fő. – A képzés díja tartalmazza a reggeli büfét és a szendvicsebédet!

IGÉNYBE VEHETŐ KEDVEZMÉNYEK:

TAKARÍTSON MEG 40% MÉG MA!

Amennyiben 2018. május 7-ig egy cégtől ketten vagy kettőnél többen regisztrálnak,
14 940 FT + ÁFA / FŐ ÁRON
jelentkezhetnek rendezvényünkre!

  • Amennyiben 2018. május 6-ig regisztrál,
    10% KEDVEZMÉNNYEL 22 410 Ft + Áfa / fő áron,
    regisztrálhat rendezvényünkre!

KÉPZÉSAJÁNLÓ

ITT AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS 2018. JANUÁR 1-TŐL!
Online jogi továbbképzés ügyvédeknek, jogászoknak!
<< TOVÁBBI INFORMÁCIÓK >>
A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ÚJ SZABÁLYAI
ÁKR. -KP.
Online jogi továbbképzés
<< TOVÁBBI INFORMÁCIÓK >>

A nagykorú személy belátási képessége csökkenése/hiánya esetén jogainak védelmét az előzetes jognyilatkozat, támogatott döntéshozatal, cselekvőképességet korlátozó gondnokság segíti ▪ Újdonságok a házasság, a házasság megszűnése, és a házassági vagyonjog területén ▪ Az élettársi kapcsolat megváltozott családjogi hatásai ▪ Tartalmi változások a rokoni kapcsolatokban, a leszármazás, az örökbefogadás, szülői felügyelet, rokontartás, és a gyámság területén ▪ Közvetítés (mediáció) lehetősége a bontás és a szülői felügyelet gyakorlása során ▪ A Pp. különös szabályozásába tartoznak a klasszikus személyállapoti perek, így a gondnoksági, házassági, származási és szülői felügyelettel kapcsolatos perek (melyek gyűjtőfogalmak) mellett az új elemként szabályozott örökbefogadás felbontása, és a kiskorú gyermek tartása iránti perek megváltozott többlépcsős szabályrendszere ▪ Egyezségi kisérletek új lehetőségei közvetítői eljárással, vagy anélkül ▪ Konzultáció

Elhelyezés: Kényelmes ülőhelyekkel berendezett konferenciateremben.
Ellátás: Kávé, tea, reggeli sütemények, szendvicsebéd. A képzés díja tartalmazza a reggeli büfét és a szendvicsebédet!
Jelentkezési feltételek: A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A részvételi díjat, a SBERBANK: 14100237-10421849-01000004 számlaszámra számlánk alapján szíveskedjen utalni. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a részvételi költséget megbontjuk felnőttoktatásra és az étel-ital fogyasztásra, mint közvetített szolgáltatásra. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét adminisztrációs díjként számlázzuk. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban lemondásra, a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk! Résztvevőinknek a rendezvény témájában oktatási segédanyagot és jegyzetet adunk.
Az legkedvezményesebb online jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező hozzájárul, hogy adatait megadva feliratkozik a System Media hírlevelére és elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt olvashat bővebben: >>>