A munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaügyi perek – Jogi képzés az FKMB bírójával


Helyszín
Hotel Arena **** (1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3.)


Kategóriák


mje_fsz


A képzés
Magyar Jogászegylet Fővárosi Szervezete és a System Media közös rendezvénye!

systemmedia_áll_kicsi

dr-sivo-daras-orsolya

Dr. Sívó-Darás Orsolya bíró

Az előadás gyakorlati példákkal szemléltetve foglalkozik azzal, hogy a munkaviszony létesítése során milyen tartalmi elemeket érdemes szabályozni, milyen munkaszerződést kössenek a felek. A munkaszerződés módosításának bírósági esetjogán keresztül bemutatjuk, hogy miként módosítható a munkaszerződés, mikor állapítható meg, hogy írásba foglalás nélkül módosult például a munkakör vagy a munkabér. Továbbá az előadás bemutatja a munkaviszony megszüntetés legújabb bírói gyakorlatát figyelemmel a Kúria döntéseire, az alkalmazandó kollégiumi véleményekre, a joggyakorlat-elemző csoportok összefoglaló véleményeire, és az alsóbb szintű bíróságok gyakorlatára is. Kitérünk a munkaügyi perek mindennapos kérdéseire, a bizonyítási kötelezettségre és nehézségekre is.

A KÉPZÉS IDŐPONTJA:
2016. szeptember 15. (csütörtök), 10-15-ig, regisztráció 9 órától!

A KÉPZÉS DÍJA:

 • Részvételi díj: 24 900 Ft + Áfa / fő. Büféebéd külön igényelhető: 2 800 Ft + Áfa /fő áron.
 • A Magyar Jogász Egylet Fővárosi Szervezeti tagoknak: 12 450 Ft + Áfa/fő.
  (A tagok jelentkezéskor az egyleten keresztül megkapott kódot a jelentkezési lap kuponkód mezőjébe feltüntetni szíveskedjenek!)

IGÉNYBE VEHETŐ KEDVEZMÉNYEK:

 • Amennyiben 2016. szeptember 12-ig regisztrál,
  40% KEDVEZMÉNNYEL 14 940 Ft + Áfa / fő áron jelentkezhet rendezvényünkre.
 • Amennyiben 2016. szeptember 12-ig egy cégtől ketten vagy kettőnél többen regisztrálnak,
  50% KEDVEZMÉNNYEL 12 450 Ft + Áfa / fő áron jelentkezhetnek a rendezvényre!

A MEGHIRDETETT KEDVEZMÉNYEK NEM VONHATÓK ÖSSZE!

VÁLASSZA ONLINE KÉPZÉSÜNKET, HA NINCS IDEJE ELMENNI KONFERENCIÁNKRA!

A tantermi képzés kép-, hang- és szakmai anyagából ONLINE KÉPZÉST készítünk, amely a tantermi képzést követő hét hétfőjétől korlátlanul elérhető, visszanézhető.

ONLINE KÉPZÉSEINK:

 • Oktatási portálunkon keresztül világ bármelyik pontjáról elérhetőek internet kapcsolattal rendelkező számítógépről, korlátlanul a nap 24 órájában.
 • A rendezvényekről készült kép- és hanganyag modulokba rendezve, speciális video formátumban jelennek meg, ahol a videofilmek tematikusan, témakörökre bontva kereshetőek.

Dr. Sívó-Darás Orsolya előadása

JOGI KÉPZÉSAJÁNLÓ

dr-sivo-daras-orsolyaDr. Sívó-Darás Orsolya bíró, Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

 

 

Dr. Sívó-Darás Orsolya elérhető képzései:

Az előadás gyakorlati példákkal szemléltetve foglalkozik azzal, hogy a munkaviszony létesítése során milyen tartalmi elemeket érdemes szabályozni, milyen munkaszerződést kössenek a felek. A munkaszerződés módosításának bírósági esetjogán keresztül bemutatjuk, hogy miként módosítható a munkaszerződés, mikor állapítható meg, hogy írásba foglalás nélkül módosult például a munkakör vagy a munkabér. Az előadás továbbá bemutatja a munkaviszony megszüntetés legújabb bírói gyakorlatát figyelemmel a Kúria döntéseire, az alkalmazandó kollégiumi véleményekre, a joggyakorlat-elemző csoportok összefoglaló véleményeire, és az alsóbb szintű bíróságok gyakorlatára is. Kitérünk továbbá a munkaügyi perek mindennapos kérdéseire, a bizonyítási kötelezettségre és nehézségekre is.

TÉMAKÖRÖK:

A munkaviszony létesítését megelőző tárgyalások • Milyen képzettségi, képességi követelmények támaszthatók? • Mely alkalmassági vizsgálatok, nyilatkozatok megtétele kérhető? A munkaszerződés formaiságai, kötelező, természetes, eshetőleges tartalmi elemei • Munkakör, alapbér és egyéb bérelemek meghatározása •Meghatározzuk-e, ha igen miként a munkavégzés helyét,- milyen időre kössük,- milyen további elemeket érdemes szabályozni? • A próbaidő kikötése és az azzal kapcsolatos gyakorlati problémák • Tájékoztatási kötelezettség • A munkaszerződés módosítása és annak bírósági gyakorlata • Írásba foglalás nélküli módosítások, szóban, ráutaló magatartással történő módosítás • Mikor egyoldalú módosítás és mikor állapítható meg a felek egyező, közös akarata? • Ha egyes munkaköri feladatok változnak, mikor állapítható meg a munkakör módosítása? • A módosítási ajánlat elutasításának lehetséges következményei • Általános elvek a munkaviszony megszüntetés során ▪ A munkaviszony megszüntetés alakiságai az Mt. szerint és a bírói gyakorlatban ▪ A munkaviszonyt megszüntető nyilatkozat közlése és annak bírói gyakorlata ▪ A közös megegyezéses munkaviszony megszüntetése és annak megtámadása ▪ A határozott és határozatlan idejű munkaviszony megszűnése,felmondása ▪ A képességre és a magatartásra alapított felmondási indok elhatárolása, alkalmatlanság, a nem megfelelő munkavégzést bizonyítása, eljárás egészségügyi alkalmatlanság esetén ▪ A létszámcsökkentés, az átszervezés és a minőségi csere bírói gyakorlata ▪ Felmondási védelmek ▪ Bizonyítási kötelezettség és teher, bizonyítékok számbavétele és mérlegelése az indok valóságának, okszerűségének bizonyítása során ▪ Bizonyítási eszközök: okiratok, tanúvallomások, szakértői vélemények, titkos kép-, és hangfelvételek ▪ Az azonnali hatályú felmondás ▪ A próbaidő alatti megszüntetés ▪ Eljárás a munkaviszony megszüntetés során ▪ A jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei ▪ A munkajogi igény érvényesítése ▪ Keresetindítási határidő és az igazolás ▪ Konzultáció

Elhelyezés: Kényelmes ülőhelyekkel berendezett konferenciateremben.
Ellátás: Kávé, tea, reggeli sütemények. Ebéd külön igényelhető: 2 800 Ft + Áfa /fő áron!
Jelentkezési feltételek: A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A részvételi díjat, a SBERBANK: 14100237-10421849-01000004 számlaszámra számlánk alapján szíveskedjen utalni. A részvételi díj tartalmazza a reggeli büfé, az üdítő, kávé költségeit. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a részvételi költséget megbontjuk felnőttoktatásra és az étel-ital fogyasztásra, mint közvetített szolgáltatásra. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét adminisztrációs díjként számlázzuk. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban lemondásra, a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk! Résztvevőinknek a rendezvény témájában oktatási segédanyagot és jegyzetet adunk.
Az legkedvezményesebb online jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező hozzájárul, hogy adatait megadva feliratkozik a System Media hírlevelére és elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt olvashat bővebben: >>>
FMK nyilvántartási számunk: 00126-2010
Intézmény akkreditációs lajstromszámunk: AL-2536.