A társadalombiztosítási kifizetőhelyek hatósági eljárásai a gyakorlatban – Szakmai Konferencia


Helyszín
Hotel Hungaria City Center (volt Best Western Hotel Hungaria) **** (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)


Kategóriák


2018. január 1-től jelentősen megváltoztak a hatósági eljárásokra vonatkozó előírások. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak igényérvényesítése során fontos, hogy a foglalkoztató, a kifizetőhelyi ügyintéző a társadalombiztosítási eljárások mellett ismerje és alkalmazni tudja az eljárásokra vonatkozó új szabályokat is. Előadóink a pénzbeli ellátásokhoz kapcsolódó 4-5 konkrét példán keresztül bemutatják: az ügyintézési határidők számítását, a hiánypótlás, a belföldi jogsegély, a tanúmeghallgatás folyamatát. Határozatmintákon keresztül nyújtanak segítséget, hogy milyen esetekben kell a döntéseket: kijavítani, kiegészíteni, módosítani, visszavonni. Rendhagyó előadásunk során két előadónk együtt ismerteti az igényérvényesítés folyamatát a kérelem benyújtásától az ellátások elbírálásáig, végigjárva azokat a főbb szabályokat, amelyeket az ügyintézőnek alkalmaznia kell a leggyakrabban előforduló igényekkel kapcsolatos határozatok előkészítése, kiadmányozása és fellebbezések során.

ELŐADÓNK >>

BAGOLYNÉ HAMPÓ ANITA
társadalombiztosítási szakértő

A KÉPZÉS IDŐPONTJA:
2018. március 21. (szerda), 10-15-ig, regisztráció 9 órától!

A KÉPZÉS DÍJA:
Részvételi díj: 24 700 Ft + Áfa / fő. – Ebéd igényelhető: 3 800 Ft + áfa /fő

IGÉNYBE VEHETŐ KEDVEZMÉNYEK:

TAKARÍTSON MEG 25% MÉG MA!

Amennyiben 2018. március 19-ig egy cégtől ketten vagy kettőnél többen regisztrálnak,
18 700 FT + ÁFA / FŐ ÁRON
jelentkezhetnek rendezvényünkre!

Amennyiben 2018. március 12-ig regisztrál,
21 700 Ft + Áfa / fő áron jelentkezhet rendezvényünkre!

MEGSZEREZTE MÁR ÉVES KÖTELEZŐ KREDITPONTJAIT?

Ízelítő a tartalomból:

Az igényérvényesítés folyamata * Az ügyintézési határidő kezdő napjának meghatározása * A kifizetőhely, mint hatóság * Bizonyítási eljárás * Mikor kell, és milyen módon lehet más hatósághoz, szervhez megkeresést küldeni? * Hiánypótlási eljárás * Mi a különbség végzés és határozat között? * A végzés és a határozat kötelező tartalmi elemei * Az eljárás felfüggesztése, az igény érdemi vizsgálat nélküli elutasítása * Ügyintézési határidők számítása * Sommás eljárás és a függő hatályú végzés * Fellebbezés * Milyen lehetőségei vannak a kifizetőhelynek a döntés megváltoztatására? * Milyen esetekben nem kell írásban döntést hozni? * Miben más az egyszerűsített határozat? * Baleset üzemiségének kivizsgálásával összefüggésben milyen eljárásokat folytathat le a kifizetőhely * Az igény: általános rendelkezések, táppénz, baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, határidők, foglalkoztató feladata, társadalombiztosítási kifizetőhely feladata * A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény által szabályozott határidők: baleset üzemiségének elismerése, baleseti táppénzre irányuló kérelem, elévülési idő, visszaérkezett ellátások, jogosult halála esetén fel nem vett ellátás, jogalap nélkül felvett ellátás * Ügyintézés: általános szabályok, hatáskör és illetékesség, ügyintézési határidő számítása, ügyintézési határidő túllépésének jogkövetkezményei-ügyfél igazolási kérelme, sommás eljárás * Eljárási cselekmények: kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítás, hiánypótlási eljárás, bizonyítási eljárás, eljárási bírság, jogsegély, elektronikus kapcsolattartás, eljárás megszüntetése * Hatósági döntések, jogorvoslati eljárások: határozat, egyszerűsített határozat, függő hatályú döntés, végzés, döntés közlése, döntés jogereje, fellebbezés * A döntés: kijavítása, kiegészítése, módosítása, visszavonása * Gyakorlati példák, kérdések és válaszok: igényérvényesítésre, ügyintézési határidő számítására, kérelem elutasítására, hiánypótlási eljárásra, ismételt igénybejelentésre, sommás eljárásra, függő hatályú döntés meghozatalára * Az előadáson elhangzottak döntésmintákon keresztüli bemutatása: egyszerűsített határozat csed iránti kérelem kapcsán, egyszerűsített határozat gyed iránti kérelem kapcsán, függő hatályú döntés, határozat kijavításra, kiegészítésre, módosításra, visszavonásra, jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetésére kötelező határozat, eljárást megszüntető végzés * Szakmai konzultáció

Elhelyezés: Kényelmes ülőhelyekkel berendezett konferenciateremben.
Ellátás: Kávé, tea, reggeli sütemények. Ebéd külön igényelhető: 3 800 Ft + áfa /fő áron!
Jelentkezési feltételek: A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A részvételi díjat, a SBERBANK: 14100237-10421849-01000004 számlaszámra számlánk alapján szíveskedjen utalni. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a részvételi költséget megbontjuk felnőttoktatásra és az étel-ital fogyasztásra, mint közvetített szolgáltatásra. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét adminisztrációs díjként számlázzuk. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban lemondásra, a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk! Résztvevőinknek a rendezvény témájában oktatási segédanyagot és jegyzetet adunk.
Az legkedvezményesebb online jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező hozzájárul, hogy adatait megadva feliratkozik a System Media hírlevelére és elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt olvashat bővebben: >>>