Adózás 2018. (a NAV szakértőivel – Új adóigazgatási eljárás – Elektronikus adatszolgáltatás az ÁFÁ-ban – SZJA változás)


Helyszín
Hunguest Hotel Millennium *** Superior (1089 Budapest, Üllői út 94-98.)


Kategóriák


Kreditpontos képzés

TÉMAKÖRÖK:

Szja: Az adózás rendjének újraszabályozásával összefüggő módosítások az Szja tv.-ben ▪ Módosuló és új fogalmak ▪ Az egyes jövedelmek adóztatására vonatkozó szabályok módosításai ▪ Költségelszámolással kapcsolatos szabályok változásai ▪ Módosuló adómentes juttatások és új adómentes rendelkezések ▪ KIVA ▪ Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
Áfa: Elektronikus adatszolgáltatás a számlák adatairól (számlázó programmal előállított számlák, nyomdai úton előállított számlák esetén) ▪ Belföldi összesítő jelentéssel kapcsolatos változások ▪ Adómérték csökkenések  ▪ Az Áfá-ra vonatkozó egyes eljárási szabályok beépülése az Áfa tv-be
Adóigazgatás: Az adóigazgatási eljárás szabályainak megújítása ▪ Az új szabályozás koncepciója ▪ Az Air. és az Art. viszonya ▪ Az adóigazgatási eljárás alapelvei (Air., Art.) ▪ A Ket. helyébe lépő közigazgatási rendtartásról szóló törvény (Ákr.) rendelkezéseinek beépítése ▪ Az ellenőrzés megújuló szabályai ▪ Jogorvoslati eljárás ▪ Az adóigazgatás folyamata ▪ Az adókötelezettségek ▪ Egyes adóigazgatási eljárások ▪ Elévülés ▪ Jogkövetkezmények ▪ jogkövetkezmény alóli mentesülés ▪ Adótanácsadói, adószakértői, okleveles adószakértői tevékenység bejelentése ▪ Az állami adó- és vámhatóság által nyújtott szolgáltatások ▪ Mellékletek ▪ Önálló adóvégrehajtási törvény – Avt.

ELŐADÓINK >>>

DR. ASZTALOS ZSUZSA (SZJA, KATA)
osztályvezető, NAV
DR. PAPP ADRIENN  (ADÓIGAZGATÁS)
főosztályvezető-helyettes, NAV
SIKE OLGA (ÁFA)
főosztályvezető-helyettes, NAV

A KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉVEL MEGSZEREZHETŐ KREDITPONTOK >>

 • 8 kreditpont – Mérlegképes könyvelők, váll. szakirány (nem számviteli témakör),
 • 10 kreditpont – Adószakértők, AT, OASZ ,
 • 4 kreditpont – Könyvvizsgálók (BP-394/2017).

A KÉPZÉS IDŐPONTJA:
2017. január 23. (kedd) 9-16:30-ig, regisztráció 8:30-től!

A KÉPZÉS DÍJA:
Részvételi díj: 29 900 Ft + Áfa / fő – Ebéd külön igényelhető: 3 200 Ft + Áfa / fő áron!

AZ 1 NAPOS ADÓKONFERENCIÁRA IGÉNYBE VEHETŐ KEDVEZMÉNYEK:

Amennyiben 2018. január 15-ig regisztrál,
50% KEDVEZMÉNNYEL 14 950 Ft + ÁFA / FŐ ÁRON,
amennyiben 2017. január 22-ig regisztrál,
40% KEDVEZMÉNNYEL 17 940 Ft + Áfa / fő áron,
jelentkezhet rendezvényünkre!

JELENTKEZZEN A JANUÁR 24-I (szerda) SZÁMVITELI NAPRA IS SZUPERKEDVEZMÉNNYEL!

Amennyiben jelentkezik a 2017. január 24. (szerda) SZÁMVITEL 2018. c. kreditpontos képzésünkre is
21 000 FT + ÁFA / FŐ / 2 NAP
áron tud részt venni mindkét rendezvényünkön!

dr. Asztalos Zsuzsa: Adóváltozások 2018 – Az Szja tv., a Katv. és az Ekho tv. 2018. január 1-jétől hatályos módosításainak ismertetése

 1., Személyi jövedelemadó

 • Az adózás rendjének újraszabályozásával összefüggő módosítások az Szja tv.-ben (a bevallás rendszerének szabályai, Art. egyes rendelkezéseinek átültetése),
 • Módosuló és új fogalmak (pl.: iskolarendszerű képzés),
 • az egyes jövedelmek adóztatására vonatkozó szabályok módosításai (pl.: a fizető-vendéglátók tételes adójával kapcsolatos módosítás),
 • költségelszámolással kapcsolatos szabályok változásai,
 • módosuló adómentes juttatások és új adómentes rendelkezések (pl.: mobilitási célú lakhatási támogatás).

2., Kisadózó vállalkozások tételes adója

 • Főállású kisadózó fogalma,
 • egyéb változások ismertetése.

3., Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

 • Az ekho választás feltételeinek módosítása katás vállalkozókat érintően

4., Egyéb, a tematika készítésekor még nem ismert változások ismertetése

Dr. Papp Adrienn: Az adóigazgatás megújuló szabályozása – 2018.

I. Az adóigazgatási eljárás szabályainak megújítása

1., Az új szabályozás koncepciója

a) Törvényi szintű szabályok (az adóigazgatási rendtartásról (Air.), az adózás rendjéről (Art.), az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárásokról)
b) Teljes körű szabályozás – az általános közigazgatási eljárásra vonatkozó szabályozás nem alkalmazható
c) Rendeleti szintű szabályok – kormányrendelet, miniszteri rendeletek.

2., Az Air. és az Art. viszonya

Air.: egy általános az adóigazgatás egészére vonatkozó, rövid törvény
Art. az adóigazgatás részletes szabályait, illetve az egyes eljárások szabályait tartalmazó törvény

3., Összefoglalás

Mit hol találunk („régi Art.” és az új szabályozás rövid összehasonlítása)

II. Egyes rendelkezések

Air.

1., Az adóigazgatási eljárás alapelvei (Air., Art.)
2., A Ket. helyébe lépő közigazgatási rendtartásról szóló törvény (Ákr.) rendelkezéseinek beépítése
3.,
Az ellenőrzés megújuló szabályai

a) Air.

 • az ellenőrzés fajtáinak újraszabályozása,
 • ellenőrzési határidők,
 • az ellenőrzés folyamata,
 • az ellenőrzés különös szabályai.

b) kormányrendelet

 • az ellenőrzés részletszabályai

4., Jogorvoslati eljárás
A jogorvoslat szabályai az Air-ba kerülnek

 • Döntés visszavonása, módosítása
 • Fellebbezési eljárás
 • Felügyeleti intézkedés
 • Új eljárásra utasítás
 • Közigazgatási per
 • Ügyészi felhívás, felszólítás
 • Semmisség
 • Súlyosítási tilalom.

Art.
Az adóigazgatás folyamata – az egyes eljárásokra vonatkozó részletes szabályok

5., Az adókötelezettségek
a) általános szabályok
b) részletszabályok

 • bejelentkezés, nyilvántartás
 • adómegállapítás
  • általános szabályok
  • bevallás, soron kívüli bevallás
   (A munkáltatói adómegállapítás megszűnik bevallási tervezet – Szja törvényben)
  • önellenőrzés

c) Adófizetés szabályai (Art. és rendeleti szintű szabályok!)
d) bizonylat kiállítás, nyilvántartás vezetése
e) Adatszolgáltatás, adótitok, hatósági bizonyítvány
f) EKAER

6., Egyes adóigazgatási eljárások
7., Elévülés
8.,
Jogkövetkezmények

 • átlátható szabályozás
 • késedelmi pótlék mértékének változása
 • adóbírság esetén megszűnik a 200%-os bírság, az emelt összegű bírság 100% lesz,
 • mulasztási bírság fejezet teljes megújítása – kevesebb tényállás nevesítése, egyszerűbb, átláthatóbb szabályok
 • Intézkedések: az adószám törlésére vonatkozó szabályok is az intézkedések közé kerülnek.

9., jogkövetkezmény alóli mentesülés

 • Az adóhatósági állásfoglalások kiemelt jelentősége

10., Adótanácsadói, adószakértői, okleveles adószakértői tevékenység bejelentése
11.,
Az állami adó- és vámhatóság által nyújtott szolgáltatások
12.,
Mellékletek

 • A bejelentendő adatok felsorolása mellékletbe kerül
 • bevallási, befizetési határidők

III. Önálló adóvégrehajtási törvény – Avt.

 • törvény tartalma: különös végrehajtási szabályok (általános szabályok a Vht.-ban)
 • NAV: általános végrehajtó hatóság 2018. január 1-jétől.

Sike Olga: Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2018.

1., Elektronikus adatszolgáltatás a számlák adatairól

 • Kire vonatkozik? (Belföldön nyilvántartásba vett adóalany, a külföldön letelepedett belföldön „csak” regisztrált adóalanyt is ideértve)
 • A számlakibocsátásra kötelezett vagy a megbízott kötelezettsége? (Meghatalmazotti, azon belül önszámlázás esetén mi a teendő?)
 • Az áthárított áfa összegétől függ.
 • Értékhatár alatti számlák esetében lehetőség
 • Internetkapcsolat szükséges

1.1., Számlázó programmal előállított számlák adatairól adatszolgáltatás

 • A számlázó programmal szembeni követelmény
 • Mit jelent a valós idejű adatszolgáltatás
 • Milyen adatok közlése kötelező, melyek opcionálisak
 • A számlázó program adatexport funkciója és az adatszolgáltatás
 • Módosító és/vagy érvénytelenítő számlák
 • Külföldön előállított számlák

1.2., Nyomdai úton előállított számlák adatairól adatszolgáltatás

 • Értékhatártól függ a gyakoriság
 • Adatszolgáltatás módja
 • Módosító és érvénytelenítő bizonylatok

2., Belföldi összesítő jelentéssel kapcsolatos változások

 • Értékhatár csökkenése
 • Kimenő számlák adatszolgáltatása megszűnik
 • Befogadott, adólevonási jog alapjául szolgáló számlák adatairól adatszolgáltatás

3., Adómérték csökkenések

3.1., Étkezőhelyi vendéglátásban az ételfogalom 5%-ra csökken

 • Mely feltételekkel lehet alkalmazni
 • Melyek a rendezőelvek (szolgáltatás, SZJ szám alá tartozás, helyben készítettség, melegkonyha feltétele stb.)
 • Átmeneti szabályok

3.2. Internet szolgáltatás áfa mértéke 5%-ra csökken

 • Mely szolgáltatásra vonatkozik
 • Átmeneti szabály

3.3., Egyéb adómérték változások

4., Az Áfa-ra vonatkozó egyes eljárási szabályok beépülése az Áfa tv-be

4.1., Bejelentés, változás-bejelentés szabályai (Ingatlannal kapcsolatos adókötelezettség választás, alanyi adómentesség, különbözeti adózás stb.)

4.2., Közösségi adószám szükségesség

4.3., Összesítő nyilatkozat

5., Egyéb változások

6., Konzultáció

Elhelyezés: Kényelmes ülőhelyekkel berendezett konferenciateremben.
Első (adó) nap:
Ellátás:
Kávé, tea, reggeli sütemények. – Ebéd külön igényelhető: 3 200 Ft + Áfa / fő áron!
Második (számvitel) nap. A második nap nem tartalmaz ellátást.

Jelentkezési feltételek: A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A részvételi díjat, a SBERBANK: 14100237-10421849-01000004 számlaszámra számlánk alapján szíveskedjen utalni. A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségeit. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a részvételi költséget megbontjuk felnőttoktatásra és az étel-ital fogyasztásra, mint közvetített szolgáltatásra. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét adminisztrációs díjként számlázzuk. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban lemondásra, a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk!
Résztvevőinknek az adó napon, a rendezvény témájában oktatási segédanyagot és jegyzetet adunk. A számviteli napon az előadók Power Point prezentációit a rendezvény előtt elektronikusan megküldjük résztvevőinknek!
A jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező hozzájárul, hogy adatait megadva feliratkozik a System Media hírlevelére és elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt olvashat bővebben: >>>