Adózás 2018. (e-learning)


Kategóriák


Kreditpontos képzés

IFRS szakirány >>>
PÉNZÜGY szakirány >>>
NONPROFIT szakirány >>>
(4 kredit) ÁHT szakirány >>>

TÉMAKÖRÖK:

Szja (90 perc): Az adózás rendjének újraszabályozásával összefüggő módosítások az Szja tv.-ben ▪ Módosuló és új fogalmak ▪ Az egyes jövedelmek adóztatására vonatkozó szabályok módosításai ▪ Költségelszámolással kapcsolatos szabályok változásai ▪ Módosuló adómentes juttatások és új adómentes rendelkezések ▪ KIVA ▪ Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
Áfa (120 perc): Elektronikus adatszolgáltatás a számlák adatairól (számlázó programmal előállított számlák, nyomdai úton előállított számlák esetén) ▪ Belföldi összesítő jelentéssel kapcsolatos változások ▪ Adómérték csökkenések  ▪ Az Áfá-ra vonatkozó egyes eljárási szabályok beépülése az Áfa tv-be
Adóigazgatás (120 perc): Az adóigazgatási eljárás szabályainak megújítása ▪ Az új szabályozás koncepciója ▪ Az Air. és az Art. viszonya ▪ Az adóigazgatási eljárás alapelvei (Air., Art.) ▪ A Ket. helyébe lépő közigazgatási rendtartásról szóló törvény (Ákr.) rendelkezéseinek beépítése ▪ Az ellenőrzés megújuló szabályai ▪ Jogorvoslati eljárás ▪ Az adóigazgatás folyamata ▪ Az adókötelezettségek ▪ Egyes adóigazgatási eljárások ▪ Elévülés ▪ Jogkövetkezmények ▪ jogkövetkezmény alóli mentesülés ▪ Adótanácsadói, adószakértői, okleveles adószakértői tevékenység bejelentése ▪ Az állami adó- és vámhatóság által nyújtott szolgáltatások ▪ Mellékletek ▪ Önálló adóvégrehajtási törvény – Avt.
Termékdíj (30 perc): Termékdíj rendszer változásai 2018. ▪ Termékdíj módosítások ▪ Pontosítások

ELŐADÓINK >>

DR. ASZTALOS ZSUZSA (SZJA,KIVA) osztályvezető, NAV
DR. PAPP ADRIENN  (ADÓIGAZGATÁS) főosztályvezető-helyettes, NAV
SIKE OLGA (ÁFA) főosztályvezető-helyettes, NAV
DEBRECZENI LÁSZLÓ (TERMÉKDÍJ) főosztályvezető- helyettes, OKTF, Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság

NÉZZEN BELE A KÉPZÉSBE - HALLGASSA MEG ELŐADÓINKAT!

A KÉPZÉS HATÁRIDEJE:

 • A képzés korlátlanul 2018. december 31-ig elérhető!

FIGYELEM! Az NGM előírása szerint az online kreditpontos képzéseket a megkezdésétől számított 60 napon belül el kell végeznie!

A KÉPZÉS ÁRA:

 • Részvételi díj: 16 900 Ft + Áfa / fő

A KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉVEL MEGSZEREZHETŐ KREDITPONTOK >>

 • 8 kreditpont – Reg. mérlegképes könyvelők, vállalkozási szakirány, nem számviteli témakör – NGM/72-1462/2017
 • 10 kreditpont – Adószakértők, AT, OASZ – NGM/76-1084/2017
 • 2 kreditpont – Könyvvizsgálók – BP-10/2018

INGYENES SZAKMAI INFORMÁCIÓK!

KREDITPONTOS KÉPZÉSAJÁNLÓ

8 ASZ, AT, OASZ KREDIT!
KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2018.
(E-LEARNING)
<< JELENTKEZZEN ITT >>
6 ASZ, AT, OASZ KREDIT!
ÚJ ADÓELJÁRÁS - ADÓPER 2018.
(E-LEARNING)
<< JELENTKEZZEN ITT >>

Adózás 2018. (e-learning) (366 perc) 

I. modul – Személyi jövedelemadó, Dr. Asztalos Zsuzsa előadása (96 perc)

 • Az adózás rendjének újraszabályozásával összefüggő módosítások az Szja tv.-ben (az Art. egyes, az Szja tv.-be átkerülő rendelkezései)
 • Az szja bevallás rendszerének változásai (adóbevallási tervezet újdonságai, munkáltatói adómegállapítás megszűnése, külföldi illetőség bejelentése)
 • 1+1%-os rendelkező nyilatkozatokkal kapcsolatos módosítások
  – határozatlan idejű rendlekező nyilatkozat
  – a rendelkező nyilatkoztatok továbbítása
 • Egyéb változások az Szja tv-ben
  – az iskolarendszerű képzés fogalmának bevezetése
  – ügyvédi kamarai tagdíjjal kapcsolatos módosítás
  – a fizető-vendéglátók tételes adójának módosítása
  – költségelszámolással kapcsolatos szabályok változásai
  – módosuló adómentes juttatások és új adómentes rendelkezések (mobilitási célú lakhatási támogatás, ösztöndíjak, művészjáradék, tartós ápolást végzők időskori támogatása, első sikeres nyelvvizsga, diákhitel elengedésével és törlesztésével kapcsolatos adómentesség, nyugdíjasok egyszeri juttatása)
 1. 2. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
 • Az ekho választás feltételeinek módosítása katás vállalkozókat érintően
 • kifizetőt terhelő ekho mértékének változása
 • sportvállalkozások terheinek könnyítése
 1. Kisadózó vállalkozások tételes adója
 • főállású kisadózó fogalma
 • az ügyvédi iroda kata-alanyiságával kapcsolatos szabályok
 • ellátási alap módosulása
 1. Egyszerűsített foglalkoztatás
  – mentesített keretösszeg módosítása

II. modul – Az Általános Forgalmi Adóról szóló törvény változásai, Sike Olga előadása (67 perc) 

 1. Elektronikus adatszolgáltatás a számlák adatairól
 • Kire vonatkozik? (Belföldön nyilvántartásba vett adóalany, a külföldön letelepedett belföldön „csak” regisztrált adóalanyt is ideértve)
 • A számlakibocsátásra kötelezett vagy a megbízott kötelezettsége? (Meghatalmazotti, azon belül önszámlázás esetén mi a teendő?)
 • Az áthárított áfa összegétől függ.
 • Értékhatár alatti számlák esetében lehetőség
 • Internetkapcsolat szükséges

Számlázó programmal előállított számlák adatairól adatszolgáltatás

 • A számlázó programmal szembeni követelmény
 • Mit jelent a valós idejű adatszolgáltatás
 • Milyen adatok közlése kötelező, melyek opcionálisak
 • A számlázó program adatexport funkciója és az adatszolgáltatás
 • Módosító és/vagy érvénytelenítő számlák
 • Külföldön előállított számlák

Nyomdai úton előállított számlák adatairól adatszolgáltatás

 • Értékhatártól függ a gyakoriság
 • Adatszolgáltatás módja
 • Módosító és érvénytelenítő bizonylatok
 1. Belföldi összesítő jelentéssel kapcsolatos változások
 • Értékhatár csökkenése
 • Kimenő számlák adatszolgáltatása megszűnik
 • Befogadott, adólevonási jog alapjául szolgáló számlák adatairól adatszolgáltatás

III. modul – Adómérték csökkenések – Sike Olga előadása (54 perc )

1.1 Étkezőhelyi vendéglátásban az ételfogalom 5%-ra csökken

 • Mely feltételekkel lehet alkalmazni
 • Melyek a rendezőelvek (szolgáltatás, SZJ szám alá tartozás, helyben készítettség, melegkonyha feltétele stb.)
 • Átmeneti szabályok

1.2 Internet szolgáltatás áfa mértéke 5%-ra csökken

 • Mely szolgáltatásra vonatkozik
 • Átmeneti szabály

1.3 Egyéb adómérték változások

 1. Az Áfa-ra vonatkozó egyes eljárási szabályok beépülése az Áfa tv-be
 • Bejelentés, változás-bejelentés szabályai

(Ingatlannal kapcsolatos adókötelezettség választás, alanyi adómentesség, különbözeti adózás stb.)

 • Közösségi adószám szükségesség
 • Összesítő nyilatkozat

IV. modul – Az adóigazgatási eljárás szabályainak megújítása – Dr. Papp Adrienn előadása (65 perc)

 1. Az új szabályozás koncepciója
 • Törvényi szintű szabályok (az adóigazgatási rendtartásról (Air.), az adózás rendjéről (Art.), az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárásokról)
 • Teljes körű szabályozás – az általános közigazgatási eljárásra vonatkozó szabályozás nem alkalmazható
 • Rendeleti szintű szabályok – kormányrendelet, miniszteri rendeletek.
 1. Az Air. és az Art. viszonya
 • : egy általános az adóigazgatás egészére vonatkozó, rövid törvény
 • az adóigazgatás részletes szabályait, illetve az egyes eljárások szabályait tartalmazó törvény
 1. Egyes rendelkezések

Air.

 1. Az adóigazgatási eljárás alapelvei (Air., Art.)
 2. A Ket. helyébe lépő közigazgatási rendtartásról szóló törvény (Ákr.) rendelkezéseinek beépítése – az adóigazgatási eljárás sajátosságait figyelembe véve
 • Természetes személyek állandó meghatalmazás alapján történő képviselete egyszerűsödik (nincs kötelező szakmai jellegű képviselet)
 • A döntés véglegessé válása – jogerőre emelkedés helyett
 • Kifizetés engedélyezése:

– az ideiglenes biztosítási intézkedéshez kapcsolódó, az adózók számára kedvező jogintézmény – a NAV által zárolt fizetési számláról történő kifizetések engedélyezése

 1. Az ellenőrzés megújuló szabályai
 2. a) Air.
 • az ellenőrzés fajtáinak újraszabályozása – kevesebb ellenőrzési típus
 • ellenőrzési határidők – jelentős rövidülés a határidők tekintetében – minden adózó ellenőrzését érintően objektív ellenőrzési határidő rögzítése
 • az ellenőrzés folyamata,
 • az ellenőrzés különös szabályai.
 1. b) kormányrendelet
 • az ellenőrzés részletszabályai

V. modul – Jogorvoslati eljárás – Dr. Papp Adrienn előadása (55 perc)

A jogorvoslat szabályai az Air-ba kerülnek

 • Döntés visszavonása, módosítása
 • Fellebbezési eljárás
  • Új tény, új bizonyíték előterjesztésének korlátozása
 • Felügyeleti intézkedés – ugyanazon határozat, végzés ellen 1 alkalommal, egy éven belül van lehetőség
 • Új eljárásra utasítás
 • Közigazgatási per
 • Ügyészi felhívás, felszólítás
 • Semmisség
 • Súlyosítási tilalom.

Art.

Az adóigazgatás folyamata – az egyes eljárásokra vonatkozó részletes szabályok

 1. Az adókötelezettségek
 2. a) általános szabályok
 3. b) részletszabályok
 • bejelentkezés, nyilvántartás
  • Adóregisztrációs eljáráshoz kapcsolódó új jogintézmény: az adófizetési biztosíték
 • adómegállapítás
  • általános szabályok
  • bevallás, soron kívüli bevallás

(A munkáltatói adómegállapítás megszűnik

bevallási tervezet – Szja törvényben)

 • önellenőrzés
 1. c) Adófizetés szabályai (Art. és rendeleti szintű szabályok!)
 2. d) bizonylat kiállítás, nyilvántartás vezetése
 3. e) Adatszolgáltatás, adótitok, hatósági bizonyítvány
 4. f) EKAER
 1. Egyes adóigazgatási eljárások
 2. Elévülés – csak az adómegállapításhoz való jog szabályait tartalmazza a törvény
 3. Jogkövetkezmények
 • Átlátható szabályozás
 • Feltételes adóbírság kedvezmény:
  • fellebbezési jogról lemondás, illetve esedékességig fizetés – mentesülés a kiszabott adóbírság 50%-ának megfizetése alól.
 • Mulasztási bírság fejezet teljes megújítása – kevesebb tényállás nevesítése, egyszerűbb, átláthatóbb szabályok
 • Intézkedések: az adószám törlésére vonatkozó szabályok is az intézkedések közé kerülnek.
 1. Jogkövetkezmény alóli mentesülés
 • Az adóhatósági állásfoglalások kiemelt jelentősége
 1. Adótanácsadói, adószakértői, okleveles adószakértői tevékenység bejelentése
 2. Az állami adó- és vámhatóság által nyújtott szolgáltatások
 3. Mellékletek
 • A bejelentendő adatok felsorolása mellékletbe kerül
 • Bevallási, befizetési határidők
 1. Önálló adóvégrehajtási törvény – Avt.
 • Törvény tartalma: különös végrehajtási szabályok (általános szabályok a Vht.-ban)
 • NAV: általános végrehajtó hatóság 2018. január 1-jétől.

VI. modul – Környezetvédelmi termékdíj – Debreczeni László előadása (29 perc)

 1. Termékdíj módosítás
 • Módosítás célja
 • Termékdíj struktúra
 • Mögöttes jogszabályok
 1. Termékdíj rendszer változásai
 • Fogalmak
 • Kapcsolt vállalkozás
 1. Termékdíj rendszer változásai 2018.
 • Fogalmak: e+e berendezés
 • WEEE
 • Kivételek
 • Pontosítások
 • Termékdíjköteles termékek
 • Hatályon kívül

KÖTELEZŐ KREDITPONTOS TOVÁBBKÉPZÉS OTTHONRÓL, KÉNYELMESEN!

SZEREZZEN KREDITPONTOT A KANAPÉRÓL!

A rendezvény kép-, hang- és szakmai anyagából ONLINE KÉPZÉST készítünk, amely a tantermi képzést követő hét hétfőjétől oktatási portálunkon tud megnézni. A képzés felhasználónév és jelszóval elérhető, amit az ONLINE KÉPZÉSRE való regisztráció után osztunk ki. A speciális videó szimulálja a tantermi képzést, ahol a bontott képernyőn az előadó magyarázza a háttérben a szakmai anyagot.

Kreditpontos képzés esetén ellenőrizzük, hogy a hallgató a számítógép előtt van (nézi a képzést) úgy, hogy a lejátszó 15 percenként megáll, a hallgatónak a PLAY gomb segítségével minden leálláskor (15 percenként) el kell ismét indítania. Amennyibe egy bizonyos időn belül nem indítja el a lejátszót, a rendszer kilépteti a hallgatót a portálról, a filmet ismételten csak elölről tudja elkezdeni.

Amennyiben a hallgató egyszer a filmet végignézte, megváltozik a lejátszó szerkezete, a videoanyag diánként (slide) kereshetővé válik. Szabadon kereshet benne 15 percenkénti leállások nélkül.

Oktatási portálunk címe: http://e-systemmedia.hu/moodle

Miért érdemes minket választania:

 • Olyan ajánlatot nyújtunk Önnek, ami az Ön idejéhez, kedvéhez igazodik.
 • Nem kell sehova utaznia, otthon, kényelmesen, a saját időbeosztása szerint tanulhat.
 • Nem kell résztvevőkre várakoznia, hogy elinduljon a képzés, akkor kezdi, amikor szeretné.
 • Nem kell helyettesítésről gondoskodnia a munkahelyén.
 • Munkatársaink bármilyen felmerülő kérdés esetén állnak rendelkezésére a 1/787-7570 telefonszámon és az szervezes@systemmedia.hu e-mail címen.

A TÁVOKTATÁSOS ONLINE KÉPZÉS ELŐNYEI:

 • Korlátlan hozzáférés, többször visszanézhető, témakörre kereshető tananyag.
 • Oktatási portálunkon keresztül világ bármelyik pontjáról elérhetőek internet kapcsolattal rendelkező számítógépről, korlátlanul a nap 24 órájában.
 • Tematizálás és kereshetőség. A rendezvényekről készült kép- és hanganyag modulokba rendezve, speciális video formátumban jelennek meg, ahol a videofilmek és a filmen belüli anyagrészek, tematikusan, témakörökre bontva kereshetőek.

ONLINE KÉPZÉS – VIDEOLEJÁTSZÓ

a_kepzes_menete_2017

A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A visszaigazoló e-mailhez csatolt DÍJBEKÉRŐT kérjük a fizetési határidőig kiegyenlíteni szíveskedjenek. A részvételi díjat a SBERBANK Magyarország Zrt.: 14100237-10421849-01000004 számlaszámra, számlánk alapján szíveskedjen utalni. Oktatási segédanyagot biztosítunk .pdf formátumban. Az legkedvezményesebb online jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező hozzájárul, hogy adatait megadva, feliratkozik a System Media hírlevelére, és elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt bővebben: >>>

FIGYELEM! Az NGM előírása szerint a kreditpontos képzést a megkezdésétől számított 60 napon belül el kell végeznie!

TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK:

 • Támogatott operációs rendszerek: Windows 7, Win 8, Win 10.
 • NEM támogatott operációs rendszerek: Windows 95, Windows XP, – Apple operációs rendszerek
 • Támogatott böngészők: Google Chrome (Verzió: 55.0.2883.87 m), Mozilla Firefox (Verzió: 50.1.0) vagy Internet Explorer (IE 11) vagy Edge (14) böngészőben kezdje el a képzést! Opera böngésző NEM támogatott!
 • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése.
 • A böngészőben a felugró (pop-up) ablakok engedélyezése!

Hálózati követelmény: Minimálisan 1MB/s letöltési sávszélességre van szükség. Ennek ma a legtöbb internet előfizetés megfelel (DSL, kábel). Kérjük, hogy a szolgáltatást stabil, folyamatos (megszakításmentes) internetkapcsolattal használja. A tananyagok mobil eszközökön való megtekintése nem támogatott! A mobil eszközön történő megtekintés miatti problémákért semmilyen felelősséget nem vállalunk.