Áfa, számlázás 2018. (e-learning)


Kategóriák


Kreditpontos képzés

2018-ban több területen módosul az Áfa törvény!

2018. július 1 -től életbe lép az ELEKTRONIKUS ADATSZOLGÁLTATÁS A SZÁMLÁK ADATAIRÓL. Ez óriási feladatokat ró a számlázó rendszerek kialakítóira, valamint a könyvelőkre is. Az adatszolgáltatásnak “haladéktalanul”, de legfeljebb 24 órán belül kell megtörténnie. Ezzel párhuzamosan a kibocsátott számlákról 2018. július 1-től az összesítő jelentés korábbi módja megszűnik, az új szabályozást kell figyelembe venni.

Nézze meg a 2018 januári ÁFA-konferenciánkból készült online, kreditpontos képzést és ismerje meg részletesen a változásokat!

ELŐADÓNK >>

SIKE OLGA
főosztályvezető-helyettes,
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
DR. CSÁTALJAY ZSUZSANNA
adószakértő, adótanácsadó, Csátaljay Consulting Kft.

A KÉPZÉS HATÁRIDEJE:

 • Az online képzés 2018. február 5-től 2018. december 31-ig elérhető!

A KÉPZÉS DÍJA:
Részvételi díj: 16 900 Ft + Áfa / fő.

AZ ONLINE KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉVEL MEGSZEREZHETŐ KREDITPONTOK:

 • min. 6 kreditpont – Mérlegképes könyvelők, vállalkozási szakirány, nem számviteli témakör (AKKREDITÁCIÓ ALATT!)
 • min. 6 kreditpont – Adószakértők, AT, OASZ (AKKREDITÁCIÓ ALATT!)
 • 2 kreditpont – Könyvvizsgálók (AKKREDITÁCIÓ ALATT!)

 

Az ÁFA-konferenciából ONLINE, kreditpontos képzést készítünk, amely 2018 márciusától elérhető.

Az online képzéssel kreditpont gyűjthető:

 • Regiszrált mérlegképes könyvelőknek,
 • adószakértőknek, adótanácsadóknak, OSZ,
 • könyvvizsgálóknak!

MEGSZEREZTE MÁR ÉVES KÖTELEZŐ KREDITPONTJAIT?

 • Az elektronikus adatszolgáltatás szabályai – számlázóprogramok online bekötése a NAV-hoz – nyomdai számlákra vonatkozó adatszolgáltatás – kiket terhel a kötelezettség és milyen számlákra vonatkozik? – Mely adatokról kötelező és melyekről nem? – Technikai szabályok – Értékhatár alatti számlák kezelése – A számlák ellenőrző kódja – A többi adatszolgáltatással való összefüggés (belföldi áfa összesítő, PTGSZLAH adatszolgáltatás, Nyilatkozat a fordított adózású gabona és vas- acéltermékekről stb)
 • A belföldi áfa összesítő jelentés új szabályai – a befogadott számlákról beadandó tételes és az összevont adatszolgáltatás – előleg és végszámla kezelése – a számlakorrekciók kezelése, módosítási láncok – gyűjtőszámla, időszaki elszámolás – Mi az összefüggés az elektronikus adatszolgáltatással?
 • Áfa kulcs csökkenések (étkezőhelyi vendéglátás, internetszolgáltatás stb)
 • Az általános forgalmi adót érintő eljárási szabályok beépítése az Áfa törvénybe (Ingatlan bérbeadás és ingatlan értékesítés adókötelessé tétele, viszonteladó, mezőgazdasági tevékenység esetén az általános szabályokra vonatkozó választás, az áfa státusz visszamenőleges módosítása, közösségi adószám szükségessége stb.)
 • Egyéb áfa változások
 • Újdonságok az ingatlan áfában. Új ingatlan fogalom mely ügyletekre van hatással? Milyen hatással van az építőiparnál felmerülő fordított adózásra és a bérbeadás áfa minősítésére az új ingatlan fogalom, az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások új fogalma, az ingatlan fekvésének helyén adózó szolgáltatások. – Az ingatlan értékesítésének és az ingatlan bérbeadásának a szabályai (adókötelezettség, adómentesség, fordított adózás) – az egyes ingatlan kategóriák (építési telek, lakóingatlan, félkész, új ingatlan, beépítetlen ingatlan, stb) jelentése és helyes adózása – az 5%-os adókulcs feltételei a lakóingatlan értékesítésénél
 • Az időszaki elszámolás (folyamatosan teljesített) ügyletek gyakorlati alkalmazási problémái – Mikor fordul elő az előleg számla és hogyan lehet kiküszöbölni? Hogyan kell számlázni, ha a folyamatos teljesítésű ügylet egyben fordított adózású is? A folyamatos teljesítés és a pénzforgalmi adózás – Hogyan kell kezelni az utólagos helyesbítéseket, számlakorrekciókat, pótlólagos kiszámlázásokat a folyamatos teljesítésű (időszakos elszámolású) számláknál? – Bérleti díj és közüzemi költség kiszámlázása külön számlán – gyakorlati példák
 • Az ingyenes ügyletekről minden – Mikor áfás az ingyenes termékátadás és mikor az ingyenes szolgáltatásnyújtás? – az adókötelezettség feltételei, a mentesülés feltételei, bizonylatolás, adóalap, adóösszeg, 100%-os engedmény, értékesítéshez adott ingyen termék, szolgáltatás, dolgozóknak ingyen vagy áron alul adott juttatások – áruminta, kis értékű ajándék, közcélú adomány – mely ügyleteknél lehet vizsgálni a vállalkozásidegen célt és az mit jelent? – a helyes számlázási szabályok az áfás és a nem áfás ingyenes ügyleteknél
 • Számlázási szabályok – Belföld/Külföld – Előleg, foglaló, óvadék, kártérítés, kártalanítás, kötbér, bánatpénz, kompenzálás, csere ügylet kezelése, számlázása – Számlakorrekciók, meghiúsulások, visszáruk, visszaszámlázások
 • Teljesítési hely szabályok – Milyen feltételekkel számlázhatunk áfa nélkül külföldinek szolgáltatást? És melyek a feltételek, ha terméket szeretnénk áfa nélkül számlázni?
 • Milyen feltételekkel állítható ki a gyakorlatban elektronikus számla? A PDF-ben kiállított és befogadott számla helyes kezelése
 • Konzultáció

Elhelyezés: Kényelmes ülőhelyekkel berendezett konferenciateremben.
Ellátás: Kávé, tea, reggeli sütemények. Ebéd külön igényelhető: 3 200 Ft + áfa /fő áron!
Jelentkezési feltételek: A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A részvételi díjat, a SBERBANK: 14100237-10421849-01000004 számlaszámra számlánk alapján szíveskedjen utalni. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a részvételi költséget megbontjuk felnőttoktatásra és az étel-ital fogyasztásra, mint közvetített szolgáltatásra. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét adminisztrációs díjként számlázzuk. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban lemondásra, a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk! Résztvevőinknek a rendezvény témájában oktatási segédanyagot és jegyzetet adunk.
Az legkedvezményesebb online jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező hozzájárul, hogy adatait megadva feliratkozik a System Media hírlevelére és elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt olvashat bővebben: >>>