Az új polgári perrendtartás – Gyakorlat – A Magyar Jogászegylet FSZ két napos jogi továbbképzése


Helyszín
Hotel Hungaria City Center (volt Best Western Hotel Hungaria) **** (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)


Kategóriák


A képzés Magyar Jogászegylet Fővárosi és Pest Megyei Szervezete és a System Media közös rendezvénye! mje_fsz

Hatályba lépett!

2018. január 1-től alkalmazni kell az új Polgári perrendtartást és a hozzá kapcsolódó temérdek új jogszabályt. Hatalmas felelősség a jogalkalmazóknak, sok-sok új jogintézmény, sok-buktató! Egy kodifikációban is résztvevő, gyakorló bíró segít értelmezni a perfelvételi iratokra, az osztott perszerkezetre, az anyagi pervezetésre a jogcímhez kötöttségre, a kötelező jogi képviseletre és „következményeire” vonatkozó szabályokat. A jogi képviselet, a prefesszionalizmus egyre hangsúlyosabb szerepet kap az eljárásban, ezzel párhuzamosan nő a jogi képviselők felelőssége. Ez komoly felkészültséget követel.

Előadónk segítségével részletesen átvesszük az új és újszerű szabályokat, ezek esetleges buktatóit, már az első hónapok bírósági tapasztalatai tükrében.

ELŐADÓNK >>>

DR. FÓNYINÉ DR. KAZARECZKI ANDREA
csoportvezető, címzetes törvényszéki bíró PKKB

A KÉT NAPOS KÉPZÉS IDŐPONTJAI:

1 nap: 2018. március 19. (hétfő), 9.00-16.00 óráig, regisztráció 8.30-tól.
2. nap: 2018. március 20. (kedd), 9.00-16.00 óráig, regisztráció 8.30-tól.

RÉSZVÉTELI DÍJ:

Részvételi díj: 60 000 Ft + Áfa / fő.  – Ebéd igényelhető 2 napra: 7 600 Ft + áfa /fő áron!

A MAGYAR JOGÁSZEGYLET FŐVÁROSI és PEST MEGYEI SZERVEZETÉNEK tagjai 50% kedvezménnyel jelentkezhetnek a rendezvényre!
(Kérje a kedvezményre jogosító kuponkódot a szervezet titkárságán!)

IGÉNYBE VEHETŐ KEDVEZMÉNYEK:

TAKARÍTSON MEG 40% MÉG MA!

 • Amennyiben 2018. március 15-ig egy cégtől ketten vagy kettőnél többen regisztrálnak,
  40 % KEDVEZMÉNNYEL 36 000 Ft + Áfa / fő / 2 nap fő áron
  jelentkezhetnek a rendezvényre!
 • Amennyiben 2018. március 15-ig regisztrál,
  30% KEDVEZMÉNNYEL 42 000 Ft + Áfa / fő áron,
  jelentkezhet rendezvényünkre!

JOGI-ADATVÉDELMI KÉPZÉSAJÁNLÓ!

ÚJ BÜNTETŐELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY
A Magyar Jogászegylet FSZ jogi továbbképzése
<< TOVÁBBI INFORMÁCIÓ >>
ÚJ EURÓPAI ADATVÉDELMI RENDELET (GDPR)
Országos Adatvédelmi Konferencia a NAIH szakértőivel
<< TOVÁBBI INFORMÁCIÓ >>
 1. Első nap
 • A 2016. évi CXXX. törvény hatálya
  – mikor kell az új és mikor még a régi Pp-t alkalmazni,
  – kapcsolódó Kormány- és IM rendeletek,
  – hol lelhetők fel a kötelezően alkalmazandó nyomtatványok
 • Alapelvek, kihatásuk az eljárásra, példákkal
 • A hatásköri és illetékességi szabályok változásai
 • Régi-új pertársaság, keresethez csatlakozás
 • A kötelező jogi képviselet és elmulasztásának jogkövetkezményei
 • A keresetlevél – az eddigiek tükrében
 • A perköltség felszámítása, kötelező költségjegyzék vezetése
 • Az ideiglenes intézkedés változása
 • Egyéb általános szabályok: kézbesítési fikció, kifogás, végrehajtói kézbesítés, határidők, a hosszabbítás új szabályai
 • A kereset közlése, a bírósági meghagyás szabályainak változása
 • Konzultáció
 1. Második nap
 • Perfelvételi szakasz: fogalma, lényege, célja, lehetséges „útjai”, a perfelvételi tárgyalás elmulasztásának következményei
 • Új eljárásjogi vélelmek
 • A perfelvételi iratok alaki és tartalmi követelményei
 • Kereset és ellenkérelem, viszontkereset változtatás a perfelvételi szakaszban
 • Az állítási szükséghelyzet, mint új jogintézmény
 • A perfelvétel lezárása és jogkövetkezményei
 • Érdemi tárgyalási szakasz
 • Közös szabályok a két szakaszban
 • Járásbírósági ügyek eltérő szabályai
 • Fizetési meghagyásos eljárással összefüggő perek
 • A bizonyítási eljárás, különös tekintettel a szakértői bizonyításra
 • A határozatok fajtái, tartalma, közlése és joghatásai, a jogcímhez kötöttség
 • A másodfokú bíróság felülvizsgálati jogköre
 • A rendkívüli perorvoslatok új szabályai
 • Konzultáció

Elhelyezés: Kényelmes ülőhelyekkel berendezett konferenciateremben.
Ellátás: Kávé, tea, reggeli sütemények. – Ebéd külön igényelhető: 7 600 Ft + áfa /fő áron!
Jelentkezési feltételek: A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A részvételi díjat, a SBERBANK: 14100237-10421849-01000004 számlaszámra számlánk alapján szíveskedjen utalni. A részvételi díj tartalmazza a reggeli büfé, az üdítő, kávé költségeit. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a részvételi költséget megbontjuk felnőttoktatásra és az étel-ital fogyasztásra, mint közvetített szolgáltatásra. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét adminisztrációs díjként számlázzuk. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban lemondásra, a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk! Résztvevőinknek a rendezvény témájában oktatási segédanyagot és jegyzetet adunk.
Az legkedvezményesebb online jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező hozzájárul, hogy adatait megadva feliratkozik a System Media hírlevelére és elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt olvashat bővebben: >>>