Bérszámfejtők Évközi Országos Konferenciája


Helyszín
Hunguest Hotel Millennium *** Superior (1089 Budapest, Üllői út 94-98.)


Kategóriák


Előadóink ismertetik Önökkel az évközi változásokat és válaszolnak az ezzel kapcsolatosan felmerülő kérdésekre. Részletesen kitérnek az aktuális szabályokra, segítik elkerülni a gyakran előforduló vagy éppen kritikus hibákat.

TÉMAKÖRÖK

Szja évközi aktualitások 2020 * Szocho-mérték csökkentés hatása: 87%-os szabály * SZÉP-kártya juttatás emelése, mentesítése a szocho alól * Egyéni vállalkozás szüneteltetésével kapcsolatos rendelkezés) * Eü szolg. járulékfizetés átvállalásához kapcsolódó új szabály * Egyéni vállalkozók fejlesztési tartalékára vonatkozó módosítás * Szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos változás az szja-ban * Új mentes szabály HM alkalmazottak vonatkozásában * Az egységes társadalombiztosítási járulék bevezetésével kapcsolatos tudnivalók a személyi jövedelemadóban (családi járulékkedvezmény) * A COVID-19 járvánnyal összefüggő adózási kérdések * Ekho * Ekho-mérték * Tudnivalók a magánszemélyt terhelő ekho kapcsán * Kata * Ellátási alap * A Katásokat érintő járványhelyzeti kedvezmények tovább élése * EVNY NAV általi vezetéséhez kapcsolódó adminisztrációcsökkentés a tételes adó alóli mentesüléssel összefüggésben * Új járuléktörvény 2020 * 2020. július 1-jétől alkalmazandó szabályok a gyakorlatban * Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény szerinti módosítások * A szociális hozzájárulási adó kapcsolódó szabályai * Biztosítottak köre * A nyugdíj mellett munkát (tevékenységet) végzők mentesítése a biztosítási kötelezettség alól (gyakorlati példa: választott tisztségviselő jogállásának változása, a biztosítási jogviszony megszűnésének kijelentése, a július 1-jét megelőző időszakra kifizetett tiszteletdíj utáni járulékkötelezettség) * Járulékalapot képező jövedelem meghatározása * Felszolgálási díj * Kiküldött munkavállaló járulékalapja és ehhez kapcsolódóan a szociális hozzájárulási adó alap meghatározása * Minimum járulékalap * Ki után kell fizetni * Mikortól kell fizetni (példa a július hónapban fennálló kötelezettségre) * Mentesített személyek köre * Arányosítási szabályok * A foglalkoztató kötelezettségei * Hatások: családi járulékkedvezmény, ellátások, a szociális hozzájárulási adóalap alakulása * Járulékok * A társadalombiztosítási járulék bevezetésének hatásai (jogviszonyok közötti különbség felszámolása, családi járulékkedvezmény magasabb összegben történő érvényesítése) * Speciális elévülési szabályok bevezetése a járulékokra * Foglalkoztatót érintő feladatok * Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés reformja * Előírás hivatali automatizmus alapján, mikor van helye a bejelentkezésnek (új adatlap), befizetések teljesítése „régi és új” kötelezetteknek * A fizetési kötelezettség elmulasztásának- és a jogalap nélküli bejelentkezésnek a jogkövetkezményei, foglalkoztató feladatai * Átmeneti rendelkezések alkalmazásának gyakorlata * Utólagos kifizetések Tb. kötelezettségének megállapítása * A befizetések elszámolására vonatkozó új szabályok (a milyen NAV számlára kell teljesíteni a július 1-jét megelőző és az azt követő időszakra történő befizetéseket) * Szociális hozzájárulási adó júliustól történő csökkentésével összefüggő gyakorlati kérdések * Az kifizetői kötelezettség teljesítésével összefüggő gyakorlati kérdések, adómérték évközi váltása példákon keresztül bemutatva * Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak változása 2020 * Társadalombiztosítási járulék bevezetése * Jövedelem fogalmának változása * Szerződés szerinti jövedelem meghatározása * Biztosítotti kör változása * Ki minősül saját jogú nyugdíjasnak? * Mikortól nyugdíjas az igénylő? * Keresőtevékenység, kereset vizsgálata * Kiegészítő tevékenységet folytatók jogosultsága * Hogyan változik a táppénzre, csecsemőgondozási díjra, gyermekgondozási díjra, örökbefogadói díjra, és baleseti táppénzre való jogosultság? * Mikor ismerhető el a baleset üzemi balesetnek? * Nyugdíjasként bekövetkezett balesetek * Baleseti táppénz ideje alatti nyugdíjazás * Egyéb változások * A járulékfizetési alsó határ bevezetése, hogyan érinti az ellátások összegét? * Nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség! * Keresőképtelenség igazolása (várható változás 2021-től) * Tb kiskönyvvel kapcsolatban felmerült gyakorlati pro * Munkajogi évközi aktualitások * A veszélyhelyzet utáni munkajogi változások: továbbélő és már megszűnt átmeneti rendelkezések * Távmunka és otthoni munkavégzés: fontos munkajogi tippek * Mit jelent az állásidő? Hogyan kerülhető el? * Minimálbér és garantált bérminimum 2020 * A munkaszüneti napok körüli munkarend 2020 * A munkaidő-beosztás közlésére vonatkozó szabályok * Szakmai konzultáció, egyéni kérdések megválaszolása

ELŐADÓINK

  • Széll Zoltánné szakmai főtanácsadó, NAV Járulék Főosztály,
  • Dr. Kártyás Gábor munkajogász,
  • Bagolyné Hampó Anita társadalombiztosítási szakértő,
  • Dr. Asztalos Zsuzsa osztályvezető, NAV.

A KÉPZÉS IDŐPONTJA

  • 2020. szeptember 16. (szerda), 9-16-ig, regisztráció 8:30-től!

RÉSZVÉTELI DÍJ

  • 23 900 Ft + Áfa / fő.
  • Ebéd igényelhető 3 500 Ft + áfa /fő áron.


MUNKÁJÁHOZ SZEREZZEN ÁLLAMI BIZONYÍTVÁNYT
< SZÁMLÁZÁSI ÜGYINTÉZŐI ISMERETEK >
(E-001831/2018/D004)
C. 2 NAPOS KURZUSUNKON!

TAKARÍTSON MEG 2 000 FT MÉG MA!

Amennyiben egy cégtől ketten vagy kettőnél többen regisztrálnak,
21 900 FT + ÁFA / FŐ ÁRON
jelentkezhetnek rendezvényünkre!

A System Media Kft-t az OPTEN “A” minősítésű üzleti partnernek nyilvánította! Az “A” kockázati minősítésű cég az üzleti élet egyik legmegbízhatóbb szereplője, a vele való üzleti kapcsolat kialakításának pénzügyi kockázata rendkívül alacsony!

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK

Elhelyezés: Kényelmes ülőhelyekkel berendezett konferenciateremben.
Ellátás: A részvételi díj tartalmazza a reggeli büfé, az üdítő, kávé, ebéd költségeit. Ebéd külön igényelhető!
FIZETÉSI FELTÉTELEK: A képzésre való jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A regisztráció után a megadott e-mail címre visszaigazolást küldünk, a képzés előtt 8 nappal SZÁMLÁT küldünk. Kérjük a számlát a fizetési határidőig, legkésőbb a képzés napjáig kiegyenlíteni szíveskedjenek. A részvételi díjat a SBERBANK Magyarország Zrt.: 14100237-10421849-01000004 számlaszámra, számlánk alapján szíveskedjen utalni.
A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a részvételi költséget megbontjuk felnőttoktatásra és az étel-ital fogyasztásra, mint közvetített szolgáltatásra.
Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 9. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét adminisztrációs díjként számlázzuk. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban lemondásra, a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk!
Az online jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt olvashat bővebben: >>>

SZANKCIÓK A MUNKAVÁLLALÓVAL SZEMBEN A BÍRÓI GYAKORLAT SZEMSZÖGÉBŐL
ONLINE KÉPZÉS
<< MOST MEGNÉZEM >>
A KÖZSZFÉRÁBAN DOLGOZÓK MUNKAVISZONYÁNAK MEGSZÜNTETÉSE, A FEGYELMI FELELŐSSÉG SZABÁLYAI
ONLINE MUNKAJOGI KÉPZÉS
<< MOST MEGNÉZEM >>