Csőd- és felszámolási eljárás gyakorlata – Követeléskezelési szeminárium


Helyszín
Hotel Hungaria City Center (volt Best Western Hotel Hungaria) **** (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)


Kategóriák


mje_fsz

A képzés Magyar Jogászegylet Fővárosi Szervezete és a System Media közös rendezvénye!

systemmedia_áll_kicsi

dr_metzinger_peterA csőd-és felszámolási eljárások témájának aktualitását a gazdasági helyzet következtében fizetésképtelen cégek számának emelkedése generálja. A folyamatosan változó jogszabályi háttér gyakorlati alkalmazását kísérlik meg bemutatni az előadóink a mindennapi jogalkalmazás során felmerülő tipikus problémák bemutatásával. Az előadás segítséget nyújthat a gazdasági élet szereplőinek a törvény útvesztőjében való eligazodáshoz.

A KÉPZÉS IDŐPONTJA:
2016. november 3. (csütörtök), 10-14-ig, regisztráció 9-tól!

A KÉPZÉS DÍJA:

 • Részvételi díj: 19 900 Ft + Áfa / fő. – Ebéd külön igényelhető: 2 800 Ft + Áfa /fő áron!
 • A Magyar Jogász Egylet Fővárosi Szervezeti tagoknak 2016. október 28-ig: 9 950 Ft + Áfa / fő.
  (A tagok jelentkezéskor az egyleten keresztül megkapott kódot a jelentkezési lap kuponkód mezőjébe feltüntetni szíveskedjenek!)

IGÉNYBE VEHETŐ KEDVEZMÉNYEK:

 • Amennyiben 2016. október 26-ig regisztrál,
  20% KEDVEZMÉNNYEL 15 920 Ft + Áfa / fő áron jelentkezhet rendezvényünkre.
 • Amennyiben 2016. október 31-ig egy cégtől ketten vagy kettőnél többen regisztrálnak,
  30% KEDVEZMÉNNYEL 13 930 Ft + Áfa / fő áron jelentkezhetnek a rendezvényre!

A MEGHIRDETETT KEDVEZMÉNYEK NEM VONHATÓK ÖSSZE!

1 FIZET 2 KAP!

Minden tantermi és online résztvevő a regisztráció mellé megkapja a Pénzkövetelések behajtásának biztosítása és gyorsítása az új Ptk. alapján – Online képzésünket korlátlan hozzáféréssel 2016. december 31-ig! ELŐADÓ: Dr. Kerepesy Krisztián bíró Pesti Központi Kerületi Bíróság

Kattintson a PLAY gombra és hallgasson bele a képzésbe!

TÉMAKÖRÖK: A pénztartozás, a késedelmi kamat, a 40 EUR költségátalány ▪ Amit már nem lehet: a fiduciárius biztosítékok (biztosítéki opció, engedményezés, stb.) ▪ Amit (általában) nem érdemes: a tulajdonjog fenntartása ▪ A jelentősen megváltozott. zálogjog. Az óvadék, a kezesség, a garancia. A tartozáselismerés ▪ A faktoring és az engedményezés új fogalma ▪ Mire jók az általános szerződési feltételek (ÁSZF)? ▪ Mire jó egy közokiratba / teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt szerződés? ▪ Az ideiglenes intézkedés, a biztosítási intézkedés. A végrehajtási záradék előnyei ▪ Dióhéjban a váltó előnyeiről és a felhatalmazásos inkasszóról ▪ A követelés behajtása másoktól: örökösök, (volt) tagok, vezető tisztségviselők

VÁLASSZA ONLINE KÉPZÉSÜNKET, HA NINCS IDEJE ELMENNI RENDEZVÉNYÜNKRE!

A tantermi képzés kép-, hang- és szakmai anyagából ONLINE KÉPZÉST készítünk, amely a tantermi képzést követő hét hétfőjétől korlátlanul elérhető, visszanézhető.

ONLINE KÉPZÉSEINK:

 • Oktatási portálunkon keresztül világ bármelyik pontjáról elérhetőek internet kapcsolattal rendelkező számítógépről, korlátlanul a nap 24 órájában.
 • A rendezvényekről készült kép- és hanganyag modulokba rendezve, speciális video formátumban jelennek meg, ahol a videofilmek tematikusan, témakörökre bontva kereshetőek.

Dr. Elek Orsolya - online képzés (bemutató)

JOGI ONLINE KÉPZÉSAJÁNLÓ

MUNKAJOG:

JOG:

KÖZBESZERZÉS:

 • Dr. Metzinger Péter ügyvéd, egyetemi adjunktus, Corvininus Egyetem
 • Dr. Elek Orsolya csoportvezető-helyettes bíró Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatala

A csőd-és felszámolási eljárások témájának aktualitását a gazdasági helyzet következtében fizetésképtelen cégek számának emelkedése generálja. A folyamatosan változó jogszabályi háttér gyakorlati alkalmazását kísérlik meg bemutatni az előadóink a mindennapi jogalkalmazás során felmerülő tipikus problémák bemutatásával. Az előadás segítséget nyújthat a gazdasági élet szereplőinek a törvény útvesztőjében való eligazodáshoz.

Az elektronikus eljárás tapasztalatai a felszámolási eljárásokban ▪ A fizetésképtelenség feltételeinek bírósági gyakorlata (fizetési felszólítás, vitatás) ▪ A hitelezői igények bejelentése és besorolása a felszámolás során ▪ A zálogjogos hitelező helyzete a csőd és a felszámolási eljárásokban ▪  Szerződések felszámoló által történő felmondása és megtámadása ▪  Felszámolási kifogás jogintézményének gyakorlata ▪ Az adós gazdálkodó szervezet képviselőjének felelőssége, a képviselővel szembeni perek ▪ Tagi/tulajdonosi felelősség a felszámolás során ▪ A csődvédelem mint alanyi jog ▪ Az egyezségi tárgyalás technikai buktatói ▪ A hitelező lehetőségei a csődeljárásban ▪ A csődegyezség formai és tartalmi feltételei ▪ A felszámolási eljárás megszüntetése a Csődtv. 45/A. §-a alapján ▪ Konzultáció

Elhelyezés: Kényelmes ülőhelyekkel berendezett konferenciateremben.
Ellátás: Kávé, tea, reggeli sütemények. – Ebéd külön igényelhető: 2 800 Ft + Áfa /fő áron!
Jelentkezési feltételek: A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A részvételi díjat, a SBERBANK: 14100237-10421849-01000004 számlaszámra számlánk alapján szíveskedjen utalni. A részvételi díj tartalmazza a reggeli büfé, az üdítő, kávé költségeit. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a részvételi költséget megbontjuk felnőttoktatásra és az étel-ital fogyasztásra, mint közvetített szolgáltatásra. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét adminisztrációs díjként számlázzuk. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban lemondásra, a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk! Résztvevőinknek a rendezvény témájában oktatási segédanyagot és jegyzetet adunk.
Az legkedvezményesebb online jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező hozzájárul, hogy adatait megadva feliratkozik a System Media hírlevelére és elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt olvashat bővebben: >>>
FMK nyilvántartási számunk: 00126-2010
Intézmény akkreditációs lajstromszámunk: AL-2536.