Iratkezelés, iratmegőrzés, iratselejtezés szabályozása a GDPR szerint – Online képzés


Kategóriák


Szemben a közfeladatot ellátó szervezetekkel a vállalkozások esetében a polgári törvénykönyv és a számviteli törvényen túl nincs egységes és kötelező jogszabályi előírás arra, hogy az irataikat milyen formában tartsák nyilván, hogyan irattározzák, selejtezzék. A rendszer kialakítása a vállalkozás saját érdeke, tulajdonosi érdek kell, hogy legyen. Ezzel összefüggésben, az életbe lépett GDPR módosítások ismerete is nagyon fontos, hiszen a cégek rengeteg adatot kezelnek, a szabálytalan adatkezelés, pedig komoly szankciókat vonhat maga után.
Képzésünkön az államigazgatási szerveknek is és a vállalkozásoknak is a hatályos jogszabályi rendelkezések alapulvételével nyújtunk segítséget irataik kezelésére, megőrzésére, selejtezésére a GDPR szabályok betartásával.

Az online képzés a 2019. októberben megrendezett konferencia anyagaiból készült!

TÉMAKÖRÖK

I. blokk: Az iratkezelés értelmezése a köz- és a magánszférában – Az iratkezelés története – Miért van szükség iratkezelésre? – Az iratkezelés története – hivatal, irattár, levéltár – A jelenlegi jogszabályi háttér – A közfeladat fogalma – Az iratkezelés jogszabályi háttere a közfeladatot ellátó szerveknél – Adatvédelem és információs önrendelkezési jog – II. blokk: GDPR és adatvédelem – Mi is az a GDPR? – A GDPR által adott feladatok – Adatkezelésről rendelkezés a GDPR -ban – Adatkezelésről rendelkezés a 2011. évi CXII. törvényben – Adatkezelés és iratkezelés összefüggése – Néhány kérdés az adatvédelem egyéb területei kapcsán – Adatkezelés és az iratkezelés problémái
III. blokk: A fizikai iratkezelés hagyományos rendszere Magyarországon – Az iratkezelés folyamata – beszéljük meg! – Sorszám, főszám, alszám, tételszám használata – Az irattári terv a térben – Számlák, szigorú számadású nyomtatványok az irattárban – Szerződéstár és iktatás – Testületi iratanyagok, vezetői értekezlet iratkezelése – Személyi és munkaügyi iratok kezelése, adatvédelem
IV. blokk: Irattár, selejtezés, irattári rendszer – Rendszerszerű irattárak – Nem rendszerszerű irattárak – Mitől rendszerszerű egy irattár? – Az iratok fizikai elhelyezése – Selejtezés – Hogyan mérjük fel az őrzési időket? – V. blokk: Irattári szabályok – Az egyedi iratkezelési szabályzat és az irattári terv – Az iratkezelési szabályzat célja – Miért nem lehet kiváltani az iratkezelési szabályzatot? – Az irattári terv célja – hogyan készítsünk irattári tervet? – Az irattári terv a térben – VI. blokk: Szkennelés és elektronikus iratkezelés – Mikor szkenneljünk és mikor nem? – Elektronikus iratok és hiteles digitalizált iratok – Az e-iratok és az e-nyilvántartások értelmezése – a „sip” :az e-adatcsomag egy példája

ELŐADÓINK

  • Csóti Csaba iratkezelési szakértő

A KÉPZÉS HATÁRIDEJE

  • A képzés korlátlanul 2020. szeptember 30-ig elérhető!

RÉSZVÉTELI DÍJ

  • 19 900 Ft + Áfa / fő.

A TÁVOKTATÁSOS ONLINE KÉPZÉS ELŐNYEI:

  • Korlátlan hozzáférés, többször visszanézhető, témakörre kereshető tananyag.
  • Oktatási portálunkon keresztül világ bármelyik pontjáról elérhetőek internet kapcsolattal rendelkező számítógépről, korlátlanul a nap 24 órájában.
  • Tematizálás és kereshetőség. A rendezvényekről készült kép- és hanganyag modulokba rendezve, speciális video formátumban jelennek meg, ahol a videofilmek és a filmen belüli anyagrészek, tematikusan, témakörökre bontva kereshetőek.

NÉZZEN BELE ONLINE KÉPZÉSÜNKBE!

A System Media Kft-t az OPTEN “A” minősítésű üzleti partnernek nyilvánította! Az “A” kockázati minősítésű cég az üzleti élet egyik legmegbízhatóbb szereplője, a vele való üzleti kapcsolat kialakításának pénzügyi kockázata rendkívül alacsony!

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK

A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A visszaigazoló e-mailhez csatolt DÍJBEKÉRŐT kérjük a fizetési határidőig kiegyenlíteni szíveskedjenek. A részvételi díjat a SBERBANK Magyarország Zrt.: 14100237-10421849-01000004 számlaszámra, számlánk alapján szíveskedjen utalni. Oktatási segédanyagot biztosítunk .pdf formátumban. Az legkedvezményesebb online jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező hozzájárul, hogy adatait megadva, feliratkozik a System Media hírlevelére, és elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt bővebben: >>>

TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK:

Támogatott operációs rendszerek: Windows 7, Win 8, Win 10.
NEM támogatott operációs rendszerek: Windows 95, Windows XP, – Apple operációs rendszerek
Támogatott böngészők: Google Chrome (Verzió: 55.0.2883.87 m), Mozilla Firefox (Verzió: 50.1.0) vagy Internet Explorer (IE 11) vagy Edge (14) böngészőben kezdje el a képzést! Opera böngésző NEM támogatott!
Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése.
A böngészőben a felugró (pop-up) ablakok engedélyezése!

Hálózati követelmény: Minimálisan 1MB/s letöltési sávszélességre van szükség. Ennek ma a legtöbb internet előfizetés megfelel (DSL, kábel). Kérjük, hogy a szolgáltatást stabil, folyamatos (megszakításmentes) internetkapcsolattal használja. A tananyagok mobil eszközökön való megtekintése nem támogatott! A mobil eszközön történő megtekintés miatti problémákért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

A KÖZSZFÉRÁBAN DOLGOZÓK MUNKAVISZONYÁNAK MEGSZÜNTETÉSE, A FEGYELMI FELELŐSSÉG SZABÁLYAI
Online munkajogi képzés az FKMB bírójával
<< MOST MEGNÉZEM >>
A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS GYAKORLATA 2019. - ÁRK - KP
Online jogi továbbképzés
<< MOST MEGNÉZEM >>