Itt az új közbeszerzési törvény 2015. november 1-től! – Országos Közbeszerzési Konferencia


Helyszín
Hotel Hungaria City Center (volt Best Western Hotel Hungaria) **** (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)


Kategóriák


kbt_kihelyzetett szakmai képzés

SZAKÉRTŐI KÉPZÉS AZ ÚJ KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNYRŐL
Közbeszerzési szeminárium sorozat I-II. rész
2015. október 20. / 2015. november 25.
<< JELENTKEZZEN ITT KEDVEZMÉNNYEL >>

———————————————————————————————————————

A KÉPZÉS IDŐPONTJA:
2015. november 5. (csütörtök), 10-15-ig, regisztráció 9-tól!

A KÉPZÉS DÍJA:
Részvételi díj: 24 900 Ft + Áfa / fő – Ebéd külön igényelhető: 2 800 Ft + Áfa /fő áron!

IGÉNYBE VEHETŐ KEDVEZMÉNYEK:

 • Amennyiben 2015. október 1-ig regisztrál,
  30% KEDVEZMÉNNYEL 17 430 Ft + Áfa / fő áron jelentkezhet rendezvényünkre.
 • Amennyiben 2015. október 1-ig egy cégtől ketten vagy kettőnél többen regisztrálnak,
  40% KEDVEZMÉNNYEL 14 940 Ft + Áfa / fő áron jelentkezhetnek a rendezvényre!

ONLINE KÉPZÉS:

HA NEM TUD ELJÖNNI, SZEMÉLYESEN RÉSZT VENNI A RENDEZVÉNYEN, JELENTKEZZEN ONLINE KÉPZÉSÜNKRE!

 • Az online képzés a konferencia kép-, hang- és szakmai anyagából készült, amely egy speciális videolejátszón tematikusan kereshető.
 • 2015. szeptember 21-től 2015. december 31-ig elérhető.
 • Korlátlan hozzáférés a világ bármelyik pontjáról, internet kapcsolattal rendelkező számítógépéről.

Online képzési díj: 19 900 Ft + Áfa /fő (A részvételi díjra árkedvezmény NEM vonatkozik!)

Lapozzon bele a 2015. szeptember 16-i közbeszerzés konferenciánk szakmai anyagaiba!

Lapozzon bele a 2015. szeptember 16-i közbeszerzés konferenciánk szakmai anyagaiba!

 • dr. Tátrai Tünde, egyetemi docens, közbeszerzési szakértő, Budapesti Corvinus Egyetem
 • dr. Fribiczer Gabriella közbeszerzési szakértő, európai jogi szakjogász Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda

dr. Tátrai TündeAz Országgyűlés 2015. szeptember 22-én elfogadta az új közbeszerzési törvényt. A jogszabály megalkotásának indoka egyrészről az európai közbeszerzési szabályozás változása, másrészről a hazai jogalkalmazási tapasztalatok és a hazai gazdaság igényeinek megfelelő szabályozás kívánalma volt. Az új uniós közbeszerzési jogi jogintézmények, illetve a hazai tapasztalatok során kialakult új szabályozási eszközök megismerése kulcsfontosságú a jogszerű és hatékony közbeszerzési eljárások lefolytatása kapcsán.  A konferencia fókuszában az új jogszabály módosítása áll, melynek ismertetése során megosztjuk az új irányelvekkel, az implementáció során felhalmozódott európai  tapasztalatokat és jogeseteket is.

Mit várhatunk az új közbeszerzési törvénytől?

Az Európai Unió három új közbeszerzési tárgyú irányelvének elfogadása az uniós közbeszerzési jog átfogó reformját valósítja meg. Az új irányelvek megközelítésmódjukban és a közbeszerzésekre vonatkozó szemléletük tekintetében is újdonságot hoznak.

Az uniós jogalkotó 2014. február 26. napján három új, a közbeszerzésekre vonatkozó irányelvet fogadott el, amelyek az EU Hivatalos Lapjában 2014. március 28. napján kerültek kihirdetésre. Az új közbeszerzési tárgyú irányelveket a tagállamoknak főszabály szerint legkésőbb 2016. április 18. napjáig, az elektronikus közbeszerzésre vonatkozó részeket a központi beszerző szervek tekintetében 2017. április 18. napjáig, valamennyi ajánlatkérő szervezetre vonatkozóan pedig 2018. október 18. napjáig kell átültetniük a tagállami jogokba.

Változik az irányelvi struktúra is. A klasszikus ajánlatkérők beszerzéseit szabályozó 2004/18/EK-irányelvet felváltó 2014/24/EU-irányelv (klasszikus irányelv) és a közszolgáltatók beszerzéseire irányadó 2004/17/EK-irányelvet felváltó 2014/25/EU-irányelv (közszolgáltatói irányelv) mellett új irányelvi szabályozásként jelenik meg a koncessziós szerződésekről szóló 2014/23/EU-irányelv (koncessziós irányelv).

Az uniós jogi háttér változása kapcsán ki kell emelni, hogy az új irányelvek megközelítésmódjukban és a közbeszerzésekre vonatkozó szemléletük tekintetében is újdonságot hoznak. Míg a korábbi évek szabályozását az határozta meg, hogy az EU tagállamai között létrejöjjön egy egységes belső piac a közbeszerzések területén, ahol a piaci verseny előnyei torzulásmentesen érvényesülhetnek, az uniós vállalkozások egyenlő esélyekkel hozzáférhetnek más tagállami közbeszerzésekhez, most előtérbe kerül az a látásmód, hogy a szabályozás a közbeszerzések különböző stratégiai célokra való felhasználását elősegítse.

Az egyes jogintézmények szabályaiban a tagállamok számára szélesebb lehetőség nyílik arra, hogy a fontos társadalmi-gazdasági célkitűzések, különösen az innováció, a szociális célkitűzések (ennek körében többek között a foglalkoztatás, munkahelyteremtés), valamint a fenntarthatóság (környezetvédelem) a közbeszerzési politika integráns részévé váljanak. Az uniós tagállamok társadalmi értékeinek hangsúlyosabb megjelenését tükrözi az is, hogy az új irányelveken végigvonul az a követelmény, hogy a környezetvédelmi, szociális és munkajogi előírásokat a közbeszerzések során be kell tartani. Mindez hozzájárul az európai társadalmi-gazdasági értékeket tiszteletben tartó gazdasági szereplők versenyképességének fenntartásához.

Az uniós közbeszerzési irányelvek alapján elkészült az új magyar közbeszerzési törvény koncepciója, amely gyorsítani, egyszerűsíteni és jogszerűbbé akarja tenni az eljárásokat.

A jogszabálytervezet megalkotásának legfőbb jogpolitikai céljai a következőek voltak:

 • a közbeszerzések átláthatóságának garantálása,
 • az eljárások egyszerűsítése,
 • az eljárások gyorsítása,
 • a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése,
 • a társadalmilag és gazdaságilag legmegfelelőbb beszerzési eredmény elérése,
 • a Kkv-k sikeres szereplésének elősegítése,
 • a szélesebb körű verseny előmozdítása.

A hatályos közbeszerzési törvény szerkezeti felépítését a törvényjavaslat is átveszi, megtartja azt a szerkesztési megoldást. A tervezet első része az általános rendelkezéseket tartalmazza, a második rész az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzések szabályairól rendelkezik, a harmadik rész az uniós értékhatár alatti eljárás, a negyedik rész a koncessziós beszerzési eljárás, az ötödik rész a szerződésekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza, a hatodik rész a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslatok szabályait rögzíti, a hetedik rész a Közbeszerzési Hatóságra és Döntőbizottságra vonatkozó szervezeti és egyes hatósági eljárásokra vonatkozó szabályokat, a nyolcadik rész a záró rendelkezéseket tartalmazza.

A szabályozási célkitűzések a törvényjavaslatban
A közbeszerzések átláthatóságának garantálása

A törvényjavaslat továbbra is fenntartja, hogy az ajánlatkérők a Közbeszerzési Hatóság által fenntartott Közbeszerzési Adatbázisban a közbeszerzésekre vonatkozó széles körű információkat, köztük minden, a törvény hatálya alá tartozó szerződést kötelesek közzétenni. Bővül az Adatbázisban közzéteendő adatok köre, a javaslat alapján az Összegezést is fel kell majd tölteni.

A javaslat részletesebb szabályokat ad arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevők mely adatokat nem nyilváníthatják ajánlatukban üzleti titoknak.

A javaslat rögzíti, hogy a törvény alapelveinek a szerződés teljesítésének létszakaszában is érvényesülnie kell, meghatározza azokat az eseteket, amikor a szerződés módosítása közbeszerzési szempontból elfogadható. A törvényjavaslat a Közbeszerzési Hatóság részére a szerződésekkel kapcsolatos hatósági ellenőrzési jogkört és a közpénzekkel való felelős gazdálkodás megsértése miatt semmis szerződésmódosítások esetén közérdekű keresetindítási jogot is biztosít.

Az írás folytatása elolvasható A közbeszerzési eljárások új szabályai című könyvben, ahol a törvénytervezet további célkitűzéseiről, a fontosabb változásokról is olvashat.

Forrás: A közbeszerzési eljárások új szabályai, Fórum Média Kiadó, Bp. 2015

 • Az új közbeszerzési törvény tervezete,
 • Az új európai közbeszerzési irányelvek és bírósági döntések,
 • Aktuális Döntőbizottsági határozatok,
 • Konzultáció

Elhelyezés: Kényelmes ülőhelyekkel berendezett konferenciateremben.
Ellátás: Kávé, tea, reggeli sütemények. Ebéd külön igényelhető: 2 800 Ft + Áfa /fő áron!

Jelentkezési feltételek: A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A részvételi díjat, a SBERBANK: 14100237-10421849-01000004 számlaszámra számlánk alapján szíveskedjen utalni. A részvételi díj tartalmazza a reggeli büfé, az üdítő, kávé költségeit. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a részvételi költséget megbontjuk felnőttoktatásra és az étel-ital fogyasztásra, mint közvetített szolgáltatásra. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét adminisztrációs díjként számlázzuk. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban lemondásra, a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk! Résztvevőinknek a rendezvény témájában oktatási segédanyagot és jegyzetet adunk.
Az legkedvezményesebb online jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező hozzájárul, hogy adatait megadva feliratkozik a System Media hírlevelére és elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt olvashat bővebben: >>>
FMK nyilvántartási számunk: 00126-2010
Intézmény akkreditációs lajstromszámunk: AL-2536.