Környezetvédelmi termékdíj 2015. – Fókuszban a számvitel – III. negyedéves bevallás, ellenőrzés – Országos Termékdíj Konferencia


Helyszín
Hunguest Hotel Millennium *** Superior (1089 Budapest, Üllői út 94-98.)


Kategóriák


A KÉPZÉS IDŐPONTJA:
2015. október 1. (csütörtök), 9-17-ig, regisztráció 8:30-tól!

A KÉPZÉS DÍJA:
Részvételi díj: 24 900 Ft + Áfa / fő.
– Ebéd külön igényelhető: 2 800 Ft + Áfa /fő áron!

IGÉNYBE VEHETŐ KEDVEZMÉNYEK:

  • Amennyiben 2015. augusztus 20-ig regisztrál,
    50% KEDVEZMÉNNYEL 12 450 Ft + Áfa / fő áron,
  • amennyiben 2015. szeptember 20-ig regisztrál,
    40% KEDVEZMÉNNYEL 14 940 Ft + Áfa / fő áron jelentkezhet rendezvényünkre.

A MEGHIRDETETT KEDVEZMÉNYEK NEM VONHATÓK ÖSSZE!

  • Kneitner Lea igazságügyi és okleveles adószakértő, Tilea Tanácsadó Kft.
  • Fekete Balázs vezető szakértő, GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt.

Kneitner LeaKneitner Lea: Okleveles közgazdász, mérlegképes könyvelő, okleveles és igazságügyi adószakértő, könyvvizsgáló. Elsősorban hazai és nemzetközi nagyvállalatok összetett nemzetközi tranzakcióinak – valamennyi adónemre kiterjedő – adótanácsadásával, transzferár dokumentációk készítésével, teljes körű adóátvilágítással, adóhatósági képviselettel és adóügyi bírósági feladatok ellátásával foglalkozik. Több könyv és szakcikk szerzője, különböző neves szakmai kiadványokban publikál, rengeteg előadást tart a legkülönbözőbb adózási és számviteli témákban.

  • Fekete Balázs vezető szakértő, GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt.

Fekete BalázsFekete Balázs: Egyetemi tanulmányait a gödöllői Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán végezte,  2002-ben diplomázott gazdasági agrármérnökként, marketing szakirányon.
Az EAN Magyarország (később: GS1 Magyarország) tevékenységébe 2002 novemberében kapcsolódott be menedzser asszisztensként. Néhány éven belül a hulladékgazdálkodás és a környezetvédelmi termékdíj területek vezető szakértője lett. Elsődleges feladata a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal való szakmai kapcsolattartás. A Minisztérium, amely ma is a GS1 Magyarország egyik stratégiai partnere az államigazgatási területen, az egyik első kormányzati szereplő volt, aki a GS1 szabványok használata mellett döntött annak érdekében, hogy munkafolyamatait hatékonyabbá tegye a globális szabványok segítségével. 2003 óta számos nagyszabású IT fejlesztési projektben vett részt szakértőként, ahol feladaa az informatikai rendszerek – termékdíjas és hulladékgazdálkodási – jogszabályok szerinti működésének tervezése és ellenőrzése volt. Emellett számos publikációja jelent meg a környezetvédelmi termékdíj és a hulladékgazdálkodás témakörében.
Jelenleg vezető szakértőként a GS1 Magyarország Államigazgatási Kapcsolatok / eGovernment részlegének vezetője. Feladata a folyamatos kapcsolattartás meglévő államigazgatási partnereinkkel, illetve új kapcsolatok és együttműködések kialakítása minden olyan kormányzati szereplővel vagy hatósággal, amelynek munkáját a GS1 szabványok segíteni képesek. Tevékenységének fő célja a GS1 szabványok használatának hosszú távú biztosítása az állam- és közigazgatási szférában különböző e-kormányzati megoldásokon keresztül.

Ajánljuk szemináriumunkat mindazoknak a könyvelőknek, akik termékdíjjal kapcsolatos teendőket végeznek munkájuk során, illetve azoknak a termékdíj szakértőknek, akik a nyilvántartásokat vezetik, bevallásokat készítik és felfrissítenék ismereteiket, illetve ennek kapcsán szeretnék egészében átlátni a termékdíjjal kapcsolatos adminisztratív teendőket.

Környezetvédelmi termékdíj szemináriumunk rendhagyó megközelítésből dolgozza fel a témakört. A délelőtt folyamán adószakértőnk, Kneitner Lea a termékdíjjal kapcsolatos számviteli teendőket mutatja be, míg a délután során termékdíj szakértőnk, Fekete Balázs gyakorlati megközelítésből beszél majd a termékdíj nyilvántartásról, a bevallásról és az ellenőrzésről.

9.00 – 12.30 – Termékdíj számviteli vonatkozásai – Kneitler Lea,  igazságügyi és okleveles adószakértő, Tilea Tanácsadó Kft.

A környezetvédelmi termékdíj bevallás és a könyvelésének az alapvető összefüggései, alapelvek, ▪ Főkönyvi számlaszámok lehetséges alábontásai, önellenőrzések és későbbi adófizetések kezelése a számviteli rendszerben ▪ A környezetvédelmi termékdíj a számviteli politika részeként történő bemutatása ▪ A környezetvédelmi termékdíj köteles termékek köre és a lehetséges számviteli elszámolási lehetőségek, kötelezettségek, a bevallási kódok és a főkönyvi számlák összefüggései ▪ A termékdíj-kötelezettséget meghatározó tevékenységek beazonosítása a könyvelés során, időbeli változások bemutatása ▪ Termékdíj-fizetésre kötelezettek köre, átvállalás, nyilatkozatok és a kapcsolódó számlázás, árbevétel könyvelésének kérdései
▪ Készletre vétel a termékdíj tekintetében és a számvitel tekintetében, összehasonlítás ▪ A tárgyi eszközök bekerülési értékének részeként nyilvántartásba vett környezetvédelmi termékdíj összegének szabályai ▪ Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között történő kimutatása, anyagjellegű ráfordításként, illetve a ráfordítások között ▪ Termékdíj alapjának és mértékének helyes meghatározása a számviteli nyilvántartással összhangban ▪ A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) – a termékdíj-fizetési kötelezettség alátámasztásául szolgáló nyilvántartások kialakításához, alátámasztásához szükséges szabályok bemutatása ▪ A termékdíj bevallásához szükséges nyilvántartások és a számviteli nyilvántartások összeegyeztetése, főkönyv, analitika, bevallás egyezőségének biztosítása ▪ A termékdíj befizetési kötelezettség teljesítése és a könyvelése ▪ A termékdíj összegének és az adófolyószámlának az összeegyeztetése ▪ Kiegészítő melléklet és a termékdíj összefüggései:
– a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközöket,
– a veszélyes hulladékok tárgyévi alakulását,
– a környezetvédelmi kötelezettségeket, az azzal kapcsolatos céltartalékot, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyévi költségeket. ▪ Az üzleti jelentéssel való közvetett kapcsolatot jelenti a környezetvédelemmel kapcsolatos, mérleg fordulónapja után bekövetkezett jelentős események üzleti jelentésben való bemutatása ▪ Hasznosítási kötelezettség és a kapcsolódó számviteli elszámolások ▪ Általános problémák és hibák a környezetvédelmi termékdíj elszámolása kapcsán

13.30 – 17.00  – Termékdíj a gyakorlatban: feladatok, aktualitások – Fekete Balázs, vezető termékdíj szakértő, GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt.

Bevezetés: környezetvédelmi termékdíjas szabályozás célja, felépítése ▪ Hogyan közelítsük meg a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos feladatokat? ▪ Hol merülnek fel gyakorlati teendők a mindennapi munka során a termékdíjjal kapcsolatban? ▪ Termékbesorolás és termékazonosítás nehézségei ▪ Bejelentkezési és változás bejelentési kötelezettség bemutatása gyakorlati példán keresztül ▪ Termékdíj-megállapítási és nyilvántartási kötelezettségek: tippek, javaslatok, sablonok ▪ Termékdíj-előleg: mi a teendő? ▪ Számlán való feltüntetés bemutatása gyakorlati példákon keresztül ▪ Nyilatkozat adási kötelezettség reklámhordozó papírok esetében. Mire figyeljünk? ▪ Nyilatkozattételi lehetőségek és ezekre vonatkozó szabályok, nyilatkozat sablonok ▪ Átvállalási szerződéssel kapcsolatos gyakorlati tudnivalók és tapasztalatok ▪ Csomagolás termékdíj-kötelezettség megállapítása és bevallása gyakorlati példán keresztül ▪ Elektromos berendezés termékdíj-kötelezettség megállapítása és bevallása gyakorlati példán keresztül ▪ Gyakorlati példa az új termékdíjköteles termékekre vonatkozóan (művirágok, vegyipari termékek, irodai papírok) ▪ Termékdíj raktár a gyakorlatban ▪ Termékdíj szabályzat a gyakorlatban

Elhelyezés: Kényelmes ülőhelyekkel berendezett konferenciateremben.
Ellátás: Kávé, tea, reggeli sütemények. Ebéd külön igényelhető: 2 800 Ft + Áfa /fő áron!
Jelentkezési feltételek: A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A részvételi díjat, a SBERBANK: 14100237-10421849-01000004 számlaszámra számlánk alapján szíveskedjen utalni. A részvételi díj tartalmazza a reggeli büfé, az üdítő, kávé költségeit. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a részvételi költséget megbontjuk felnőttoktatásra és az étel-ital fogyasztásra, mint közvetített szolgáltatásra. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét adminisztrációs díjként számlázzuk. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban lemondásra, a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk! Résztvevőinknek a rendezvény témájában oktatási segédanyagot és jegyzetet adunk.
Az legkedvezményesebb online jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező hozzájárul, hogy adatait megadva feliratkozik a System Media hírlevelére és elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt olvashat bővebben: >>>
FMK nyilvántartási számunk: 00126-2010
Intézmény akkreditációs lajstromszámunk: AL-2536.