Környezetvédelmi termékdíj 2018. – Szakmai Konferencia


Helyszín
Hotel Hungaria City Center (volt Best Western Hotel Hungaria) **** (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)


Kategóriák


2018. január 1-jétől – a már megszokott évvégi jogszabályi módosításoknak megfelelően – ismét számos területen változott a termékdíj szabályozás. A módosítás egyik fontos mozgatója az egységes jogértelmezés elősegítése és az európai uniós irányelvek változásainak hazai lekövetése.

A környezeti terhelések csökkentése érdekében változnak egyes csomagolószerek szabályai. Ilyenek például a műanyag zacskót és a műanyag bevásárló reklámtáskát érintő szabályok, vagy a kereskedelmi csomagolószer megszűnésével a fém ital csomagolószer bevezetése. Változnak az elektromos és elektronikai berendezések termékkategóriái, a reklámhordozó papírt érintő szabályok. A jól megszokott ún. 2010. évi „rögzített vámtarifa” helyett a termékdíj szabályozás áttér a tárgyévben hatályos Kombinált Nómenklatúrára. Ez alapjaiban változtatja meg a vállalkozások eddigi termék lehatárolási gyakorlatát. Egyéb jogszabályi változások érintik a nyilvántartást, az átvállalást, a hatósági eljárást, az átalánydíjat, és a termékdíj megfizetését is. A termékdíj mögöttes szabályai is jelentősen megváltoznak, mivel adóigazgatási rendtartásról és új adózás rendjéről szóló szabályozás kerül bevezetésre!
Konferenciánkon a környezetvédelmi termékdíj sokak által ismert, nagy nevű szakértői mutatják be teljes körűen a termékdíjas szabályozást, beleértve a 2018 évi változásokat is. Célunk, hogy segítséget nyújtsunk a vállalkozásoknak a bonyolult és sűrűn változó szabályrendszer, valamint a szerteágazó adminisztratív feladatok útvesztőjében. Az előadások és az azokat követő konzultációs lehetőség segítséget nyújt a termékdíjjal még csak most ismerkedő és a már rutinos kollégáknak egyaránt.

ELŐADÓINK >>>

DEBRECZENI LÁSZLÓ – főosztályvezető- helyettes, OKTF, Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság,
TÁNCZOS ZOLTÁN – főosztályvezető, Nemzeti Adó-és Vámhivatal.

A KÉPZÉS IDŐPONTJA:
2018. január 24. (szerda)  9-16-ig, regisztráció 8:30-től!

A KÉPZÉS DÍJA:
Részvételi díj: 17 940 Ft + Áfa / fő – Ebéd külön igényelhető: 3 200 Ft + Áfa / fő áron!

IGÉNYBE VEHETŐ KEDVEZMÉNYEK:

JELENTKEZZENEK KEDVEZMÉNNYEL MÉG MAI!

Amennyiben 2018. január 22-ig egy cégtől ketten vagy kettőnél többen regisztrálnak
50% KEDVEZMÉNNYEL 14 950 Ft + Áfa / fő / áron
jelentkezhetnek rendezvényünkre!

10:00 – 12:00       Tánczos Zoltán: A Ktd. 2018. évi egyes változásainak bemutatása, a kötelezettség teljesítése szempontjából érdekes jogintézményekkel kapcsolatos problémák, adóhatósági álláspontok bemutatása

 • , Air., Akr. szabályrendszere, kapcsolata a Ktdt-vel;
 • Képviseleti szabályok változásai;
 • Körforgásos gazdaság, annak várható hatásai a termékdíj kötelezettségre;
 • a 2018. évi változások volumene, annak céljai, hatásai;
 • Termékdíj kötelezettség keletkezése;
 • Belföldi forgalomba hozatal, ahhoz kapcsolódó jogértelmezési problémák, háromszögügyletek, távolsági értékesítés, internetes kereskedelem, négy- vagy többszereplős ügyletek megítélései;
 • Saját célú felhasználás, logisztikai szolgáltatók termékdíj kötelezettsége;
 • Selejtezés, gyártási selejt termékdíj-kötelezettségének megítélése, technológiai folyamatba visszavezetett maradékanyag, selejt;
 • Elektromos, elektronikai termékek termékdíj kötelezettségének változásai, bizonytalanságok, problémák a hatóság szemével;
 • Reklámhordozó papírokat érintő változások, milyen problémák voltak a szabályozásban, ezek áttekintése 2012-től a hatályba lépő módosításig, milyen termékek estek ki és mikor a szabályozás hatálya alól;
 • Reklámhordozó papírok termékdíj kötelezettsége un. kettős rendeltetésű termékek esetén (irodai papír, csomagolószer);
 • Az egyéni teljesítés háttere, statisztikái, lehetőségei;
 • Az egyéni teljesítés szabályaira vonatkozó változások áttekintése, érdemes-e egyéni teljesítést választani;
 • Problémák az átalány-kötelezettségben;
 • Újrahasználható csomagolószerek termékdíj-kötelezettségének áttekintése, problémák, tévhitek;
 • Bejelentés, változás bejelentés részletkérdései, különös tekintettel a január 31-i határidőre;
 • Számlán történő termékdíj feltüntetés alaki és tartalmi követelményei részletesen, az ide vonatkozó jogintézmények tekintetében;
 • Visszaigénylés jogcímei, és az egyes jogcímek részletszabályai, valamint bizonylati háttere.
 • Problémák a NAV szemével;
 • A bejelentés és a bevallás teljesítésének nyomtatványai és azok kitöltése, valamint a kitöltés során a NAV által tapasztalt jellemző hibák és hiányosságok;
 • Konzultáció a résztvevők kérdései alapján.

13:00 – 16:00     Debreczeni László:  Termékdíj változásai 2018.

 • Hogyan érintik a termékdíj szabályozás változásai a vállalkozókat
 • Termékdíjköteles termékek osztályozása 2018-tól! Melyik vámtarifát és hogyan kell használni, mennyire érinti a nyilvántartás vezetést, illetve hogyan befolyásolja a NAV ellenőrzését
 • Termékdíj-kötelezettségben, vagyis a megfizetésben és a kedvezményekben történő változások
 • Szerződéses átvállalás változása
 • Kereskedelmi csomagolás és csomagolószer hatályon kívül helyezése, a fém ital csomagolószer meghatározás bevezetése, jelentős díjtétel változással
 • Műanyag zsákok, tasakok helyzete. Alapvető változások és új értelmezések! Hány féle tasakot, hordtasakot kell ismerni
 • Elektromos és hibrid gépjárművek adóztatása
 • Termékdíj érintő mulasztási bírság változásai
 • Egyéb változások: fogalmak, kötelezettségek változásai, pontosítások, díjtételek, termékcsoportok
 • Termékdíj – adózás – számvitel – hulladékgazdálkodás rendszerének alapvető szabályai
 • Termékdíjköteles termék output és input oldalról, és az ellátási lánc
 • Termékdíjköteles termék – új termékdíjköteles termék létrejötte (gyártás, felhasználás, beépítés) és az értékesítés részletkérdései
 • Hogyan tervezhető a termékdíj-kötelezettség. Termékdíj rendszer és a vállalatirányítás.
 • Nyilvántartás és termék nyomon követés, kódok és bizonylatok kapcsolata
 • Ellenőrzés!? Hogyan és milyen szabályok alapján történik
 • Konzultáció a résztvevők kérdései alapján

Elhelyezés: Kényelmes ülőhelyekkel berendezett konferenciateremben.
Ellátás: Kávé, tea, reggeli sütemények. – Ebéd külön igényelhető: 3 200 Ft + Áfa / fő áron!
Jelentkezési feltételek: A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A részvételi díjat, a SBERBANK: 14100237-10421849-01000004 számlaszámra számlánk alapján szíveskedjen utalni. A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségeit. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a részvételi költséget megbontjuk felnőttoktatásra és az étel-ital fogyasztásra, mint közvetített szolgáltatásra. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét adminisztrációs díjként számlázzuk. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban lemondásra, a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk! Résztvevőinknek a rendezvény témájában oktatási segédanyagot és jegyzetet adunk.
A jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező hozzájárul, hogy adatait megadva feliratkozik a System Media hírlevelére és elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt olvashat bővebben: >>>