Környezetvédelmi termékdíj a gyakorlatban – III. negyedéves bevallás – Példák – Esettanulmányok


Helyszín
Hotel Hungaria City Center (volt Best Western Hotel Hungaria) **** (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)


Kategóriák


kneitner-lea

Közeledik a III. negyedéves környezetvédelmi termékdíj bevallás határideje. Ajánljuk szemináriumunkat mindazoknak a könyvelőknek, akik termékdíjjal kapcsolatos teendőket végeznek munkájuk során, illetve azoknak a termékdíj szakértőknek, akik a nyilvántartásokat vezetik, bevallásokat készítik és felfrissítenék ismereteiket, illetve ennek kapcsán szeretnék egészében átlátni, átismételni a termékdíjjal kapcsolatos adminisztratív teendőket.

fekete-balázs

Környezetvédelmi termékdíj szemináriumunk rendhagyó megközelítésből dolgozza fel a témakört. A délelőtt folyamán adószakértőnk, Kneitner Lea a termékdíjjal kapcsolatos számviteli teendőket mutatja be, míg a délután során termékdíj szakértőnk, Fekete Balázs gyakorlati megközelítésből beszél majd a termékdíj nyilvántartásról, a bevallásról és az ellenőrzésről.

A KÉPZÉS IDŐPONTJA:
2015. október 4. (kedd), 9-17-ig, regisztráció 8:30-tól!

A KÉPZÉS DÍJA:
Részvételi díj: 29 900 Ft + áfa / fő
– Ebéd külön igényelhető: 2 800 Ft + Áfa /fő áron!

IGÉNYBE VEHETŐ KEDVEZMÉNYEK:

 • Amennyiben 2016. szeptember 15-ig regisztrál,
  40% KEDVEZMÉNNYEL 17 940 Ft + Áfa / fő áron jelentkezhet rendezvényünkre!
 • Amennyiben 2016. szeptember 30-ig egy cégtől ketten vagy kettőnél többen regisztrálnak,
  50% KEDVEZMÉNNYEL 14 950 Ft + Áfa / fő áron jelentkezhetnek a rendezvényre!

fekete-balázsFekete Balázs vezető szakértő, GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt.

 

 

kneitner-leaKneitner Lea okleveles közgazdász TILEA Tanácsadó Kft.

 

 

Előadó: Fekete Balázs

Közeledik a III. negyedéves környezetvédelmi termékdíj bevallás határideje. Ajánljuk szemináriumunkat mindazoknak a könyvelőknek, akik termékdíjjal kapcsolatos teendőket végeznek munkájuk során, illetve azoknak a termékdíj szakértőknek, akik a nyilvántartásokat vezetik, bevallásokat készítik és felfrissítenék ismereteiket, illetve ennek kapcsán szeretnék egészében átlátni, átismételni a termékdíjjal kapcsolatos adminisztratív teendőket.
Környezetvédelmi termékdíj szemináriumunk rendhagyó megközelítésből dolgozza fel a témakört. A délelőtt folyamán adószakértőnk, Kneitner Lea a termékdíjjal kapcsolatos számviteli teendőket mutatja be, míg a délután során termékdíj szakértőnk, Fekete Balázs gyakorlati megközelítésből beszél majd a termékdíj nyilvántartásról, a bevallásról és az ellenőrzésről.

Főbb témakörök, tervezett program:

9.00 – 12.30 Termékdíj számviteli vonatkozásai – Kneitler Lea,  igazságügyi és okleveles adószakértő, Tilea Tanácsadó Kft.

 • A környezetvédelmi termékdíj bevallás és a könyvelésének az alapvető összefüggései, alapelvek,
 • Főkönyvi számlaszámok lehetséges alábontásai, önellenőrzések és későbbi adófizetések kezelése a számviteli rendszerben,
 • A környezetvédelmi termékdíj a számviteli politika részeként történő bemutatása,
 • A környezetvédelmi termékdíj köteles termékek köre és a lehetséges számviteli elszámolási lehetőségek, kötelezettségek, a bevallási kódok és a főkönyvi számlák összefüggései,
 • A termékdíj-kötelezettséget meghatározó tevékenységek beazonosítása a könyvelés során, időbeli változások bemutatása,
 • Termékdíj-fizetésre kötelezettek köre, átvállalás, nyilatkozatok és a kapcsolódó számlázás, árbevétel könyvelésének kérdései,
 • Készletre vétel a termékdíj tekintetében és a számvitel tekintetében, összehasonlítás,
 • A tárgyi eszközök bekerülési értékének részeként nyilvántartásba vett környezetvédelmi termékdíj összegének szabályai,
 • Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között történő kimutatása, anyagjellegű ráfordításként, illetve a ráfordítások között,
 • Termékdíj alapjának és mértékének helyes meghatározása a számviteli nyilvántartással összhangban,
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) – a termékdíj-fizetési kötelezettség alátámasztásául szolgáló nyilvántartások kialakításához, alátámasztásához szükséges szabályok bemutatása,
 • A termékdíj bevallásához szükséges nyilvántartások és a számviteli nyilvántartások összeegyeztetése, főkönyv, analitika, bevallás egyezőségének biztosítása,
 • A termékdíj befizetési kötelezettség teljesítése és a könyvelése,
 • A termékdíj összegének és az adófolyószámlának az összeegyeztetése,
 • Kiegészítő melléklet és a termékdíj összefüggései,
 • a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközöket,
 • a veszélyes hulladékok tárgyévi alakulását,
 • a környezetvédelmi kötelezettségeket, az azzal kapcsolatos céltartalékot, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyévi költségeket,
 • Az üzleti jelentéssel való közvetett kapcsolatot jelenti a környezetvédelemmel kapcsolatos, mérleg fordulónapja után bekövetkezett jelentős események üzleti jelentésben való bemutatása,
 • Hasznosítási kötelezettség és a kapcsolódó számviteli elszámolások,
 • Általános problémák és hibák a környezetvédelmi termékdíj elszámolása kapcsán.

13.30 – 17.00  Termékdíj a gyakorlatban: feladatok, aktualitások – Fekete Balázs, vezető termékdíj szakértő, GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt.

 • Bevezetés: környezetvédelmi termékdíjas szabályozás célja, felépítése,
 • Hogyan közelítsük meg a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos feladatokat?
 • Hol merülnek fel gyakorlati teendők a mindennapi munka során a termékdíjjal kapcsolatban?
 • Termékbesorolás és termékazonosítás nehézségei,
 • Bejelentkezési és változás bejelentési kötelezettség bemutatása gyakorlati példán keresztül,
 • Termékdíj-megállapítási és nyilvántartási kötelezettségek: tippek, javaslatok, sablonok,
 • Termékdíj-előleg: mi a teendő?
 • Számlán való feltüntetés bemutatása gyakorlati példákon keresztül,
 • Nyilatkozat adási kötelezettség reklámhordozó papírok esetében. Mire figyeljünk?
 • Nyilatkozattételi lehetőségek és ezekre vonatkozó szabályok, nyilatkozat sablonok,
 • Átvállalási szerződéssel kapcsolatos gyakorlati tudnivalók és tapasztalatok,
 • Csomagolás termékdíj-kötelezettség megállapítása és bevallása gyakorlati példán keresztül,
 • Elektromos berendezés termékdíj-kötelezettség megállapítása és bevallása gyakorlati példán keresztül,
 • Gyakorlati példa az új termékdíjköteles termékekre vonatkozóan (művirágok, vegyipari termékek, irodai papírok),
 • Termékdíj raktár a gyakorlatban,
 • Termékdíj szabályzat a gyakorlatban

Elhelyezés: Kényelmes ülőhelyekkel berendezett konferenciateremben.
Ellátás: Kávé, tea, reggeli sütemények – Ebéd külön igényelhető: 2 800 Ft + Áfa /fő áron!
Jelentkezési feltételek: A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A részvételi díjat, a SBERBANK: 14100237-10421849-01000004 számlaszámra számlánk alapján szíveskedjen utalni. A részvételi díj tartalmazza a reggeli büfé, az üdítő, kávé költségeit. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a részvételi költséget megbontjuk felnőttoktatásra és az étel-ital fogyasztásra, mint közvetített szolgáltatásra. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét adminisztrációs díjként számlázzuk. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban lemondásra, a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk! Résztvevőinknek a rendezvény témájában oktatási segédanyagot és jegyzetet adunk.
Az legkedvezményesebb online jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező hozzájárul, hogy adatait megadva feliratkozik a System Media hírlevelére és elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt olvashat bővebben: >>>
FMK nyilvántartási számunk: 00126-2010
Intézmény akkreditációs lajstromszámunk: AL-2536.