Legfontosabb adójogszabályok változása, aktualitása (2015.)


Kategóriák


Kreditpontos képzés

A KÉPZÉS HATÁRIDEJE:

2015. december 31-ig

A KÉPZÉS DÍJA:

Részvételi díj: 10 000 Ft + Áfa / fő

IGÉNYBE VEHETŐ KEDVEZMÉNY:

 • Amennyiben 2015. december 23-ig regisztrál,
  25% KEDVEZMÉNNYEL 7 500 Ft + Áfa / fő áron regisztrálhat a képzésre!

A KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉVEL EGYSZERRE MEGSZEREZHETŐ KREDITPONTOK >

 • 8 kreditpont – Mérlegképes könyvelők (vállalkozási szakirány, nem számviteli témakör
 • 10 kreditpont – Adószakértők, AT, OASZ
 • 4 kreditpont – Könyvvizsgálók

ELŐADÓK:

 • Bonácz Zsolt adószakértő, adótanácsadó
 • Dr. Orbán Ildikó főosztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 • Lakiné Szkiba Judit társadalombiztosítási szakértő
 • Kardosné Birkás Anikó okleveles könyvvizsgáló

AJÁNLÓ:

Ajánljuk könyvelőirodáknak, mikrovállalkozások regisztrált mérlegképes könyvelőiknek, adószakértőknek, adótanácsadóknak, okleveles adószakértőknek, könyvvizsgálóknak, akik szeretnék a 2015. január 1-jétől változó jogszabályokat gyakorlati oldalról megismerni és kreditpontokat gyűjteni a 2015. képzési évre.

A KÉPZÉS MENETE: Az ONLINE képzés a LEGFONTOSABB ADÓJOGSZABÁLYOK VÁLTOZÁSA, AKTUALITÁSA (2015.) c. tantermi képzéseink videofilmjeit tartalmazza (5 db). A képzés során internet kapcsolattal rendelkező számítógépén előre meghatározott sorrendben kell végignézni, végighallgatni a videofilmeket. Amennyiben az összes filmet maradéktalanul végignézte, a képzés elvégzettnek minősül. A képzés elvégzéséről elektronikus úton küldünk hivatalos igazolást!

SAJÁT IDŐBEOSZTÁS: A videofilmek (5 db) modulokba vannak rendezve. Egyszerre annyi időt kell eltölteni a számítógép előtt, amennyi a modulban lévő film hossza. Ha elvégezte az első modult, akkor a soron következő filmet az Ön számára megfelelő, későbbi időpontban is megnézheti. Az utolsó filmet 2015. december 31. 23:59 percig kell megnézni! VIZSGA NINCS!

Előadó: Bonácz Zsolt

KÉPZÉSI TEMATIKA:

Általános forgalmi adó 2015.: Időszakos elszámolású ügyletek változása – Adóalap utólagos csökkenése – Önellenőrzéssel nem járó korrekciók 2014-től – Különös adóalap-korrekció 2014-től – Önellenőrzéssel járó korrekciók szabályai 2014-től – Fordított adózás változásai 2015-től – Más tagállamba irányuló értékesítések – Adóraktárban tárolt termékek értékesítése nem belföldi adóalany által (új szabály 2015-től) – Termékexportra vonatkozó szabályok 2014-től – Adólevonási jog feltételei – Levonható adó arányosítása – Levonható adó utólagos korrekció [153/C. §] – Tárgyi eszköz, vagyoni értékű jog beszerzése után levonható adó korrekciója (135. §) – Számlázásra vonatkozó alapvető szabályok – Számla kötelező adattartalma [Áfa tv. 169. §] – Adatszolgáltatási értékhatár 2015-től – Előleg fogalmi változása 2015-től – Előleg számlázása – Számlázási határidők – Számlázással összefüggő egyéb rendelkezések
Adózás rendje: Az ellenőrzés megindításának módja – Ált. ellenőrzés határidők – Ellenőrzés határidő számításnál figyelembe nem vehető időszakok – Képviselet szabályai – Kötelező képviselet esetei – Ált. jogorvoslati lehetőségek – Adófizetésre kötelezett személy jogorvoslati lehetősége – Nem ált. jogorvoslati lehetőség – Kiszabható jogkövetkezmények – Adóbírság és kiszabásának spec. esetei – Késedelmi pótlék – Mulasztási bírság – Közúti fuvarozás bejelentése – Ügylet minősítésének alapelve [ART. 1. § (3a) BEK.] – Döntés módosítása [ART. 22. § (17) BEK.] Kisadózás szabályai: Kisadózás választására jogosult személyek köre – Kisadózó fogalma – Kisadózó bejelentésére vonatkozó szabályok – Bejelentés határideje – Kisadózás választása alól kizárt személyek köre – Adóalanyiság megszűnésének esetei – Kisadózás alkalmazására való jogosultság megszűnéséhez kapcsolódó szabályok – Tételes adó mértéke 2014-től – Tételes adóval kiváltott közterhek – Tételes adó alóli mentesülés esetei – 40 %-os adó – Tb. juttatások alapja – Bevallási kötelezettség – Tételes adó és a %-os adó előírása – Kisadózó vállalkozás által kibocsátott számlára vonatkozó szabályok – Kisadózó vállalkozással létrejött jogviszony elhatárolása a munkaviszonytól – Kisadózó tevékenységére vonatkozó törvényi vélelem megdöntése
Személyi jövedelemadó 2015.: Családi kedvezmény – Első házasok kedvezménye – Súlyos fogyatékosság – Nyugdíjbiztosítás fogalma – Nyugdíjbiztosítás kedvezménye – Felelősségbiztosítás – Teljes életre szóló biztosítás – Bevétel minősítése – Munkáltató fogalmának változása – Külföldi vendégművész bevallása – Kiküldetési rendelvény – Fogalmi pontosítások – támogatások – Közös őstermelői tevékenység – Egyéni vállalkozó külföldi bevételének átszámítása – Egyéni vállalkozó – Veszteség elhatárolás – Értékcsökkenés egyéni vállalkozó – Osztalék – Béren kívüli juttatás keretösszege – 51,17 % adóteher – Kifizetői adó megfizetése – Akadálymentesítés – Évközi változások 2014.: 98 % különadó –  DEVIZAHITELESEK az elszámolási törvény alapján – Munkáltatói lakáscélú támogatás
Társadalombiztosítás 2015.: Biztosítottak köre – Kire nem terjed ki a biztosítás – EHO – Mikor szünetel a biztosítás – Járulékváltozások – A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása – tervezet – Csecsemőgondozási díj – Fogalmak – Az Ebtv. 39/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép – Táppénz alapjára vonatkozó szabályok változása

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:

A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A visszaigazoló e-mailhez csatolt DÍJBEKÉRŐT kérjük a fizetési határidőig kiegyenlíteni szíveskedjenek. A részvételi díjat a SBERBANK Magyarország Zrt.: 14100237-10421849-01000004 számlaszámra, számlánk alapján szíveskedjen utalni. Oktatási segédanyagot biztosítunk .pdf formátumban. Az legkedvezményesebb online jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező hozzájárul, hogy adatait megadva, feliratkozik a System Media hírlevelére, és elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt bővebben: >>>
FMK nyilvántartási számunk: 00126-2010

Intézmény akkreditációs lajstromszámunk: AL-2536

Technikai követelmények:

Adobe Flash lejátszó:
Amennyiben Ön nem rendelkezik Adobe Flash lejátszóval, akkor kérjük telepítse/frissítse az ingyenes szoftvert ITT:>>>

 • Támogatott platformok: Windows XP/Vista/7/8,
 • Támogatott böngészők: GOOGLE CHROME ajánlott!, Mozilla Firefox, Internet Explorer.
 • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése.

Hálózati követelmény: Minimálisan 1MB/s letöltési sávszélességre van szükség. Ennek ma a legtöbb internet előfizetés megfelel (DSL, kábel). Mobil hálózat esetén vételi helytől és szolgáltatótól függhet a rendelkezésre álló sávszélesség.