Munkabalesetek, üzemi balesetek, úti balesetek kivizsgálása és megkülönböztetése – Foglalkoztatók és kifizetőhelyek feladata a baleset kivizsgálásával kapcsolatban


Helyszín
Hotel Arena **** (1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3.)


Kategóriák


Kifizetőhelyi ügyintézőknek, foglalkoztatóknak, könyvelőirodáknak, munkavédelmi szakembereknek szeretnénk az előadással segítséget nyújtani a balesetek kivizsgálásában, valamint azok üzemiségének elbírálásában. Fontos, hogy a foglalkoztatók tisztában legyenek azzal, hogy mitől válik üzemi balesetté a munkavégzés közben, vagy munkába, illetve munkából hazafele menet előforduló baleset. Előadónk ismerteti az új szabályokat, valamint gyakorlati példákon keresztül mutatja be a munkavégzés közben, vagy azzal összefüggésben előforduló balesetek kivizsgálásának különböző eseteit.

ELŐADÓINK >>

BAGOLYNÉ HAMPÓ ANITA
társadalombiztosítási szakértő
DR. KÁRTYÁS GÁBOR
munkajogi tanácsadó

A KÉPZÉS IDŐPONTJA:

  • 2018. május 23. (szerda), 10-15-ig, regisztráció 9 órától!

A KÉPZÉS DÍJA:

  • Részvételi díj: 24 700 Ft + Áfa / fő. – Ebéd igényelhető: 3 800 Ft + áfa /fő

Amennyiben 2018. május 21-ig egy cégtől ketten vagy kettőnél többen regisztrálnak,
18 700 FT + ÁFA / FŐ ÁRON
jelentkezhetnek rendezvényünkre!

Amennyiben 2018. május 21-ig regisztrál,
21 700 Ft + Áfa / fő áron jelentkezhet rendezvényünkre!

TAKARÍTSON MEG 25% MÉG MA!

INGYENES SZAKMAI INFORMÁCIÓK!

MEGSZEREZTE MÁR ÉVES KÖTELEZŐ KREDITPONTJAIT?

Ízelítő a tartalomból:

Fogalmak: baleset, üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés * Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak köre * A baleset kivizsgálásnak szereplői? * Baleset bekövetkezésekor milyen kötelezettségek terhelik a munkavállalót és a foglalkoztatót? * Munkabaleset-üzemi baleset kapcsolata * A baleset üzemiségének kivizsgálása * Jegyzőkönyvek, nyilatkozatok, okmányok * Hogyan kapcsolódik a foglalkozási megbetegedés az üzemi balesethez? * Hogyan tudjuk megkülönböztetni a munkabalesetet az úti balesettől a különböző szakmákban? * Üzemi balesetből kizárt esetek * Engedély nélküli munkavégzés * Útvonal indokolatlan megszakítása * Nem legrövidebb úton történő utazás * Speciális kivizsgálást igénylő esetek * A sorsszerűen és belső indíttatásból bekövetkező balesetek * Baleset – keresőképtelenség ok, okozati összefüggése * Meddig terjed a munkáltató feladata a baleset kivizsgálásában? * Ki és mikor dönt a baleset üzemiségéről? * Hol kereshetjük az egyszeri külső hatást? * Illetékességi szabályok változásai * Mikor nem lehet a balesetet üzemi balesetnek elismerni? * Baleseti táppénz elbírálása * Mikor nem jár baleseti táppénz? * Baleseti táppénz összegének kiszámítása * Nyilvántartások vezetése * Kapcsolódó EU-s szabályok * A munkáltatói kártérítési felelősség * Mikor jogosult kártérítésre az üzemi balesetet szenvedett munkavállaló? * A munkaviszonnyal összefüggő károk értelmezése * Mikor mentesülhet a munkáltató a kárfelelősség alól? * A munkavállaló közrehatásának értékelése, a kármegosztás * Az előre nem látható károk meghatározása * A munkáltatói károkozás típusai * Konzultáció

Elhelyezés: Kényelmes ülőhelyekkel berendezett konferenciateremben.
Ellátás: Kávé, tea, reggeli sütemények. Ebéd külön igényelhető: 3 800 Ft + áfa /fő áron!
Jelentkezési feltételek: A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A részvételi díjat, a SBERBANK: 14100237-10421849-01000004 számlaszámra számlánk alapján szíveskedjen utalni. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a részvételi költséget megbontjuk felnőttoktatásra és az étel-ital fogyasztásra, mint közvetített szolgáltatásra. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét adminisztrációs díjként számlázzuk. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban lemondásra, a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk! Résztvevőinknek a rendezvény témájában oktatási segédanyagot és jegyzetet adunk.
Az online jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt olvashat bővebben: >>>