Munkabalesetek, üzemi balesetek, úti balesetek kivizsgálása és megkülönböztetése (Foglalkoztatók és kifizetőhelyek feladata a baleset kivizsgálásával kapcsolatban) – Szakmai Konferencia


Helyszín
Hotel Hungaria City Center (volt Best Western Hotel Hungaria) **** (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)


Kategóriák


Kifizetőhelyi ügyintézőknek, foglalkoztatóknak, könyvelőirodáknak, munkavédelmi szakembereknek szeretnénk az előadással segítséget nyújtani a balesetek kivizsgálásában, valamint azok üzemiségének elbírálásában. Fontos, hogy a foglalkoztatók tisztában legyenek azzal, hogy a balesetek kivizsgálása során kinek milyen feladatai, jogai, illetve kötelezettségei vannak, vagy hogy mitől válik üzemi balesetté a munkavégzés közben, vagy munkába, illetve munkából hazafele menet előforduló baleset. Előadónk gyakorlati példákon keresztül mutatja be a munkavégzés közben, vagy azzal összefüggésben előforduló balesetek kivizsgálásának különböző eseteit.

TÉMAKÖRÖK

Fogalmak: baleset, üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés * Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak köre * Mt. hatálya alá tartozó nyugdíjasokat érintő változások * A baleset kivizsgálásnak szereplői? * Foglalkoztató jogai és kötelezettségei * Mettől-meddig terjed a munkavédelmi szakember feladata * Hatósági feladatok a baleset üzemiségének kivizsgálása során * Ki és mikor dönt a baleset üzemiségéről? * Jegyzőkönyvek, nyilatkozatok, okmányok * Hogyan kapcsolódik a foglalkozási megbetegedés az üzemi balesethez? * Hogyan tudjuk megkülönböztetni a munkabalesetet az úti balesettől a különböző szakmákban? * Engedély nélküli munkavégzés * Útvonal indokolatlan megszakítása * Nem legrövidebb úton történő utazás * Speciális kivizsgálást igénylő esetek * A sorsszerűen és belső indíttatásból bekövetkező balesetek * Baleset-keresőképtelenség ok, okozati összefüggése * Hol kereshetjük az egyszeri külső hatást? * Mikor nem lehet a balesetet üzemi balesetnek elismerni? * Baleseti táppénz elbírálása * Mikor nem jár baleseti táppénz? * A munkáltató kárfelelőssége a balesetekből eredő károkért * A munkaviszonnyal összefüggő károk fogalma * A munkáltató mentesülése a kárfelelősség alól * A munkáltató ellenőrzési körének értelmezése * A munkavállaló vétkes közrehatásának vizsgálata * A bírói gyakorlat tanulságai * Szakmai konzultáció, az előadás résztvevői részéről felmerült kérdések megválaszolása

ELŐADÓNK

  • Dr. Antalóczy Györgyné könyvvizsgáló, adószakértő, főiskolai docens,
  • Dr. Kártyás Gábor munkajogi tanácsadó.

A KÉPZÉS IDŐPONTJA:

  • 2019. június 18. (kedd), 10-15-ig, regisztráció 9-tól!

RÉSZVÉTELI DÍJ

  • 24 900 Ft + Áfa / fő. – Ebéd külön igényelhető: 3 990 Ft + áfa /fő áron!
  • Amennyiben 2019. június 11-ig regisztrál,
    21 900 Ft + Áfa / fő áron jelentkezhet rendezvényünkre!

TAKARÍTSON MEG 20% MÉG MA!

Amennyiben 2019.  június 16-ig egy cégtől ketten vagy kettőnél többen regisztrálnak,
19 920 FT + ÁFA / FŐ ÁRON
jelentkezhetnek rendezvényünkre!

A System Media Kft. az OPTEN “A” minősítésű üzleti partnernek nyilvánította! Az “A” kockázati minősítésű cég az üzleti élet egyik legmegbízhatóbb szereplője, a vele való üzleti kapcsolat kialakításának pénzügyi kockázata rendkívül alacsony!

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK

Elhelyezés: Kényelmes ülőhelyekkel berendezett konferenciateremben.
Ellátás: Kávé, tea, reggeli sütemények.
Jelentkezési feltételek: A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a részvételi költséget megbontjuk felnőttoktatásra és az étel-ital fogyasztásra, mint közvetített szolgáltatásra. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét adminisztrációs díjként számlázzuk. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban lemondásra, a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk! Résztvevőinknek a rendezvény témájában oktatási segédanyagot és jegyzetet adunk.
Az online jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt olvashat bővebben: >>>

ÁRENGEDMÉNYEK, ÜZLETI AJÁNDÉKOK ADÓZÁSA, ELSZÁMOLÁSA 2019.
KREDITPONTOS ONLINE KÉPZÉS
<< MOST MEGNÉZEM >>
(16 KREDIT) ADÓZÁS – SZÁMVITEL 2019.
KÖNYVELŐIRODÁK, ADÓSZAKÉRTŐK, AT, OASZ ONLINE, KREDITPONTOS TOVÁBBKÉPZÉSE
<< MOST MEGNÉZEM >>