Nyugdíjrendszerünk és a nyugdíjas foglalkoztatás 2018. – Bér- és Munkaügyi Vezetők Országos Konferenciája


Helyszín
Hunguest Hotel Millennium *** Superior (1089 Budapest, Üllői út 94-98.)


Kategóriák


A-tól Z-ig áttekintjük a társadalombiztosítási nyugellátás, valamint a nyugdíjas foglalkoztatás aktuális 2018. évi szabályait. Előadóink egységes szerkezetben mutatják be a nyugellátási és egyéb járandóságok aktualitásait, a vonatkozó munkajogi szabályokat, hogy – részvétele esetén – fáradságos utánajárás helyett rendszerbe szedetten kapjon képet a szabályokról.

Tegye fel saját kérdéseit a konzultáció során!

ELŐADÓNK >>

TÁBOROSSYNÉ DR. MORVAI ZSUZSANNA
jogász, társadalombiztosítási szakértő
DR. KÁRTYÁS GÁBOR
munkajogi tanácsadó

A KÉPZÉS IDŐPONTJA:
2018. március 20. (kedd), 9:30-16-ig, regisztráció 9 órától!

A KÉPZÉS DÍJA:
Részvételi díj: 24 900 Ft + Áfa / fő. – Ebéd igényelhető: 3 200 Ft + áfa /fő

TAKARÍTSON MEG 25% MÉG MA!

Amennyiben 2018. március 18-ig egy cégtől ketten vagy kettőnél többen regisztrálnak,
18 700 FT + ÁFA / FŐ ÁRON
jelentkezhetnek rendezvényünkre!

Amennyiben 2018. március 18-ig regisztrál,
21 700 Ft + Áfa / fő áron
jelentkezhet rendezvényünkre!

RENDEZVÉNYAJÁNLÓ

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK 2018.

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK , KIKÜLDETÉSEK

Szakmai Konferencia a Deloitte szakértőjével

Társadalombiztosítási nyugellátások 2018 * A nyugdíjba-vonulás minden ember életében fontos állomás, előtérbe kerül az időskori biztonság kérdése * Hogyan befolyásolja az utolsó 1-2 év keresete/keresetemelkedése a nyugdíj összegét? * A nyugdíjba vonuláskor átadandó dokumentumok * A régebbi időszakra vonatkozó adatszolgáltatások jelentősége * A nyilvántartásra és adatszolgáltatásra kötelezett foglalkoztatók szabályszerű, határidőben leadott adatszolgáltatásaiban is lehetnek hiányosságok, hibák * A nyilvántartásban szereplő adatok jelentős része tisztázásra szorul (példákon keresztül bemutatva) * A jogosultsági feltételeket az elbírálás oldaláról * A jogosultság elbíráláshoz szükséges adatok beszerzésére, értékelésére, a szolgálati idő igazolásának módjára vonatkozó szabályokról * Társadalombiztosítási nyugellátásokra jogosító feltételek * Saját jogú nyugellátás * Öregségi nyugdíj (öregségi teljes és résznyugdíj) * Korhatár * Szükséges szolgálati idő * Szolgálati időnek minősülő időtartamok * Igazolás módja (jogviszonyonként, mint pl. munkaviszony, társas vállalkozói idő, egyéni vállalkozó szolgálati ideje, megbízási jogviszony elbírálásával kapcsolatos problémák) * Jogviszony megszüntetésével kapcsolatos feltétel (előzetes feltétel, megállapítás feltétele) * Nyugdíj alapját képező átlagkereset számítására vonatkozó szabály (különös tekintettel a figyelembe vehető keresetekre, az igazolás módjára) * Nők kedvezményes öregségi nyugdíja * Jogosultsági idő-szolgálati idő viszonya * Rögzített nyugdíj * Milyen kedvezményt nyújt a nyugdíj rögzítése * Nyugdíjnövelés * Keresőtevékenység nyugellátás folyósítása mellett * Nyugdíjövelés2 (0,5%-os) * Hozzátartozói ellátások * Özvegyi nyugdíj, özvegyi nyugdíj feléledése (élettárs, elvált házastárs esetében) * Árvaellátás * Szülői nyugdíj * Jogosultsági feltételek, szükséges dokumentumok, igazolás módja, igényérvényesítés szabályai * Az igényérvényesítés * A korhatár előtti ellátások * Az adategyeztetési eljárás * A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2018 * Az egészségi állapoton alapuló ellátórendszer * 2012 január 1-jét megelőzően és 2012 január 1-től * A komplex minősítés * A rendszerben igénybe vehető ellátások * Rokkantsági ellátás * Rehabilitációs ellátás * Az ellátásokra jogosító feltételek * Biztosításban töltött idő * Keresőtevékenységnek minősülő idő * Rendszeres pénzellátásnak minősülő ellátások * Az átlagjövedelem, az alapösszeg szerepe * A megszüntetés eseteiről * Keresőtevékenység korlátjai * Igényérvényesítés módja * A 2018-as változások * A rehabilitációs ellátás ismételt megállapíthatósága * A kivételes rokkantsági ellátás * Tartós ápolást végzők időskori támogatása * Jogosultsági feltételek * Szükséges iratok, okmányok * A nyugdíj munkajogi vonatkozásai * Az életkori diszkrimináció tilalma * A nyugdíj előtt állók munkajogi helyzete, a védett kor * Ki minősül nyugdíjasnak a Munka Törvénykönyve szerint? * A munkaviszony megszüntetése a nyugdíjas munkavállaló esetén * Foglalkoztatás a nyugdíjas szövetkezeteken keresztül * Szakmai konzultáció

 

Elhelyezés: Kényelmes ülőhelyekkel berendezett konferenciateremben.
Ellátás: Kávé, tea, reggeli sütemények. Ebéd külön igényelhető: 3 800 Ft + áfa /fő áron!
Jelentkezési feltételek: A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A részvételi díjat, a SBERBANK: 14100237-10421849-01000004 számlaszámra számlánk alapján szíveskedjen utalni. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a részvételi költséget megbontjuk felnőttoktatásra és az étel-ital fogyasztásra, mint közvetített szolgáltatásra. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét adminisztrációs díjként számlázzuk. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban lemondásra, a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk! Résztvevőinknek a rendezvény témájában oktatási segédanyagot és jegyzetet adunk.
Az legkedvezményesebb online jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező hozzájárul, hogy adatait megadva feliratkozik a System Media hírlevelére és elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt olvashat bővebben: >>>