Pénzintézetek adózása 2017. (e-learning) – Pénzügyi szakirányon regisztrált könyvelők kreditpontos online továbbképzése


Kategóriák


Kreditpontos képzés

Ajánljuk rendezvényünket mindazon pénz-, és hitelintézetnél dolgozó könyvelőnek, akik szeretnék a hatályos jogszabályokat gyakorlati oldalról megismerni, és megszerezni a 4 kreditpontot pénzügyi szakterületen!

A KÉPZÉS HATÁRIDEJE:
2017. december 6-tól 2017. december 31. 23:59 perc!

(1) 4 KREDITPONTOS KÉPZÉS DÍJA:

 • Részvételi díj: 13 900 Ft + Áfa / fő

A TOVÁBBKÉPZÉS ELVÉGZÉSÉVEL MEGSZEREZHETŐ KREDITPONTOK > >

 • 4 kreditpont – Mérlegképes könyvelőknek Pénzügyi szakirányon (NGM/72-617/2017.)
 • 4 kreditpont – Adószakértők, AT, OASZ (NGM/76-490/2017.)
 • 2 kreditpont – Könyvvizsgáló (BP-89/2017.)

NÉZZEN BELE AZ ONLINE KÉPZÉSBE ITT!

 • Gróf Gabriella adószakértő, adótanácsadó

Ajánljuk rendezvényünket mindazon pénz-, és hitelintézetnél dolgozó könyvelőnek, akik szeretnék a hatályos jogszabályokat gyakorlati oldalról megismerni, és megszerezni a 4 kreditpontot pénzügyi szakterületen!

TÉMAKÖRÖK:

Pénzintézetek adózása 2017.

1. Adózás rendjének változásai

2016. évközi és 2017. évi módosítások
Adózók minősítése, megbízható és kockázatos adózó
Új elemek a megbízható és kockázatos adózó minősítésénél
Adószám felfüggesztés és törlés szabályai
Adóregisztrációs eljárás szabályai, fokozott adóhatósági felügyelet
A végrehajtásra vonatkozó előírások.
Adatszolgáltatási kötelezettségek, behajthatatlan adótartozások.
Egyéb rendelkezések:

 • köztartozásmentes adózói adatbázis
 • pénzforgalmi számla nyitására vonatkozó kötelezettség, kötelezettek köre
 • adóbefizetések teljesítésének speciális módjai (bankkártyás fizetések, POS terminál)
 • a túlfizetés fogalma
 • egy számlára történő adófizetés lehetősége, EFER felosztási rendelkezés
 • az egységes folyószámla, az ezzel kapcsolatos tartalmi változások
 • elektronikus kapcsolattartás az állami adóhatóság és a pénzügyi intézmények között
 • készpénz formájában teljesített fizetésekkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezések
  – készpénzfizetés fogalma
  – készpénzfizetéssel összefüggő bejelentési kötelezettség
  – készpénzfizetésre vonatkozó korlátozás
  – jogsértés esetén kiszabható mulasztási bírság és annak összegszerűsége
 • pénzügyi tevékenységhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségek
  – biztosítóintézetek adatszolgáltatása
  – hitelintézetek adatszolgáltatása
  – befektetési szolgáltatók adatszolgáltatása
  – adókedvezményre jogosító igazolás kiadásához kapcsolódó adatszolgáltatás
  – soron kívüli adatszolgáltatások

2., Általános forgalmi adó
2017. évi változások
A pénzügyi tevékenység minősítése az Áfa tv. rendszerében
A portfóliókezelési-szolgáltatás áfa besorolásának változása
Pénzügyi tevékenységet terhelő adó mértéke
Pénzügyi tevékenységekhez kapcsolódó adómentességek jogcímei
Adóköteles pénzügyi tevékenységek
Pénzügyi tevékenység adómentességének hatása az adólevonási jogra
Adómentesség adólevonásra nem jogosító státusából fakadó következmények
Beszerzések tételes elkülönítése
Arányos adólevonás elvei és szabályai
A számla adattartalmának változására vonatkozó szabály
A belföldi összesítő jelentés készítésének szabályai
Egyéb változások

3. Személyi jövedelemadó
2016. évközi és 2017. évi módosítások
Változások az egyes meghatározott juttatások és a béren kívüli juttatások szabályaiban:
– szorzó változása
– éves keretösszeg szabályai
– rekreációs keretösszeg
Adómentes juttatások: bölcsődei, óvodai ellátás, mobilitási célú lakhatási támogatás, lakáscélú munkáltató támogatás, úszó vb-hez kapcsolódó juttatások
Fontosabb tőkejövedelmek:

 • Kamatjövedelem jellemzői, adózási szabályok
 • Árfolyamnyereség jellemzői, adózási szabályok
 • Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemre vonatkozó adózási szabályok
 • Tartós befektetésből származó jövedelem, a tartós befektetési szerződések „hordozhatósága”

Egyes adómentes jövedelmek:

 • A pénzügyi intézmény elszámolása miatti kártérítés mentessége
 • A magáncsőddel kapcsolatos adómentességek
 • Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések forintosításához kapcsolódó mentesség
 • Pénzintézet által elengedett tartozás, az ezzel kapcsolatos változások
 • Lakáscélú munkáltatói támogatás adómentessége, a támogatás folyósításának feltételei

4. Hitelintézeti különadók

Pénzügyi tranzakciós illeték:

 • A tranzakciós illeték helye az adórendszerben
 • A szabályozás lényegi elemei
 • Fogalmi meghatározások
 • Az illeték személyi és területi hatálya
 • Az illeték tárgyát képező ügyletek, mentességek a tranzakciós illeték kötelezettség alól
 • A bankkártyás fizetésekre és a pénzváltási tevékenységre vonatkozó rendelkezések
 • A Kincstári ügyletek mentessége
 • Az illetékfizetési kötelezettség keletkezése
 • Az illeték fizetésére kötelezettek köre
 • A tranzakciós illeték alapja, megállapítása, az illeték mértéke az egyes ügyleteknél
 • Illetékmértékek az egyes ügyletekkel kapcsolatban
 • Az illeték kötelezettség teljesítése: bevallási kötelezettség, az illetékfizetési kötelezettség teljesítése
 • Az „ingyenes” készpénzfelvét lehetősége, szabályai

A 2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról:

 • A törvényben előírt kötelezettségek rendszere
 • Általános rendelkezések és fogalmi meghatározások, ezek változásai 2017. január 1-től
 • Az egyes adónemekre vonatkozó előírások

Hitelintézeti járadék:

 • A 2006. évi LIX. törvény járadékra vonatkozó előírásai
 • A járadék fizetésére kötelezettek
 • A járadék tárgya, mértéke
 • A járadékfizetési kötelezettség teljesítése, járadékelőleg
 • A pénzügyi intézményt terhelő járadékkötelezettség szabályai,
 • A járadékkötelezettség teljesítése

Pénzügyi szervezetek különadója:

 • A 2006. évi LIX. törvény különadóra vonatkozó 2017. évben hatályos rendelkezései
 • A különadó fizetésére kötelezettek köre
 • A különadó alapja és mértéke az egyes szervezeteknél
 • A különadóval kapcsolatos adókötelezettségek teljesítése, bevallásra és befizetésre vonatkozó előírások
 • Kedvezmények a különadó összegének megállapításánál, a kedvezmény feltételei és mértéke
 • Az adóvisszatérítés intézménye
 • A különadó alap-csökkentés lehetősége, érvényesítésének módja

Hitelintézetek különadója:

 • A 2006. évi LIX. törvény különadóra vonatkozó 2017. évben hatályos rendelkezései
 • A különadó alapja, megállapításának módja
 • A különadó mértéke
 • A különadó bevallása, a bevallás határideje
 • A hitelintézeti járadék, a pénzügyi szervezetek és hitelintézetek különadójának számviteli elszámolása, a kötelezettség elszámolásának kapcsolata a társasági adó alapjával
 • Az adóvisszatérítés számviteli elszámolása

A forgalmazó és a befektetési alap különadója

 • Az adó alanya, adóalap meghatározása
 • Az adó mértéke, bevallása
 • A fizetési kötelezettség teljesítése, a fizetés határideje

A rendezvény kép-, hang- és szakmai anyagából ONLINE KÉPZÉST készítünk, amely a tantermi képzést követő hét hétfőjétől oktatási portálunkon tud megnézni. A képzés felhasználónév és jelszóval elérhető, amit az ONLINE KÉPZÉSRE való regisztráció után osztunk ki. A speciális videó szimulálja a tantermi képzést, ahol a bontott képernyőn az előadó magyarázza a háttérben a szakmai anyagot.

Kreditpontos képzés esetén ellenőrizzük, hogy a hallgató a számítógép előtt van (nézi a képzést) úgy, hogy a lejátszó 15 percenként megáll, a hallgatónak a PLAY gomb segítségével minden leálláskor (15 percenként) el kell ismét indítania. Amennyibe egy bizonyos időn belül nem indítja el a lejátszót, a rendszer kilépteti a hallgatót a portálról, a filmet ismételten csak elölről tudja elkezdeni.

Amennyiben a hallgató egyszer a filmet végignézte, megváltozik a lejátszó szerkezete, a videoanyag diánként (slide) kereshetővé válik. Szabadon kereshet benne 15 percenkénti leállások nélkül.

Oktatási portálunk címe: http://e-systemmedia.hu/moodle

ELŐNYEI:

 • Korlátlan hozzáférés, többször visszanézhető.
 • Oktatási portálunkon keresztül világ bármelyik pontjáról elérhetőek internet kapcsolattal rendelkező számítógépről, korlátlanul a nap 24 órájában.
 • Tematizálás és kereshetőség. A rendezvényekről készült kép- és hanganyag modulokba rendezve, speciális video formátumban jelennek meg, ahol a videofilmek és a filmen belüli anyagrészek, tematikusan, témakörökre bontva kereshetőek.

ONLINE KÉPZÉS – VIDEOLEJÁTSZÓ

a_kepzes_menete_2017

A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A visszaigazoló e-mailhez csatolt DÍJBEKÉRŐT kérjük a fizetési határidőig kiegyenlíteni szíveskedjenek. A részvételi díjat a SBERBANK Magyarország Zrt.: 14100237-10421849-01000004 számlaszámra, számlánk alapján szíveskedjen utalni. Oktatási segédanyagot biztosítunk .pdf formátumban. Az legkedvezményesebb online jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező hozzájárul, hogy adatait megadva, feliratkozik a System Media hírlevelére, és elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt bővebben: >>>

FIGYELEM! Az NGM előírása szerint a kreditpontos képzést a megkezdésétől számított 60 napon belül el kell végeznie!

TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK:

 • Támogatott operációs rendszerek: Windows 7, Win 8, Win 10.
 • NEM támogatott operációs rendszerek: Windows 95, Windows XP, – Apple operációs rendszerek
 • Támogatott böngészők: Google Chrome (Verzió: 55.0.2883.87 m), Mozilla Firefox (Verzió: 50.1.0) vagy Internet Explorer (IE 11) vagy Edge (14) böngészőben kezdje el a képzést! Opera böngésző NEM támogatott!
 • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése.
 • A böngészőben a felugró (pop-up) ablakok engedélyezése!

Hálózati követelmény: Minimálisan 1MB/s letöltési sávszélességre van szükség. Ennek ma a legtöbb internet előfizetés megfelel (DSL, kábel). Kérjük, hogy a szolgáltatást stabil, folyamatos (megszakításmentes) internetkapcsolattal használja. A tananyagok mobil eszközökön való megtekintése nem támogatott! A mobil eszközön történő megtekintés miatti problémákért semmilyen felelősséget nem vállalunk.