Számvitel szakmai nap – 2018. – Online képzés


Kategóriák


Kreditpontos képzés

IFRS szakirány >>>
PÉNZÜGY szakirány >>>
NONPROFIT szakirány >>>
(4 kredit) ÁHT szakirány >>>

Ajánljuk képzésünket azoknak a regisztrált mérlegképes könyvelőknek, adószakértőknek, adótanácsadóknak, okleveles adószakértőknek, könyvvizsgálóknak, akik  kreditpontokat gyűjteni a 2018. képzési évre.

ELŐADÓNK:
KARDOSNÉ BIRKÁS ANIKÓ
okleveles könyvvizsgáló

A KÉPZÉS HATÁRIDEJE:

 • A képzés 2018. december 31-ig korlátlanul elérhető!

FIGYELEM! Az NGM előírása szerint az online kreditpontos képzéseket a megkezdésétől számított 60 napon belül el kell végeznie!

A KÉPZÉS ÁRA:
Részvételi díj: 8 500 Ft + Áfa / fő

A KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉVEL EGYSZERRE MEGSZEREZHETŐ KREDITPONTOK >>

 • 8 kreditpont – Mérlegképes könyvelők, vállalkozási szakirány, számviteli témakör (NGM/162-86/2018)
 • 7 kreditpont – Adószakértők, AT, OASZ (NGM/164-4/2018)
 • 2 kreditpont – Könyvvizsgálók (Határozatszám: BP-19/2018)

INGYENES SZAKMAI INFORMÁCIÓK!

KREDITPONTOS KÉPZÉS AJÁNLÓ

ÁFA ÉS SZÁMLÁZÁSI SZABÁLYOK 2018.
Kreditpontos ONLINE képzés SIKE OLGÁVAL (NAV) és DR. CSÁTALJAY ZSUZSÁVAL
<< JELENTKEZZEN ITT >>
BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK 2018.
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK - KIKÜLDETÉSEK
A DELOITTE szakértőjével
<< JELENTKEZZEN ITT >>

1-2. modul (180 perc)

 1. évben elfogadott számviteli módosítások
 2. évi LXXVII. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról (Magyar Közlöny 93. szám)
 • jogerős adóhatósági megállapításainak utólagos megváltoztatása (19§3a)
 • fejlesztési támogatás visszafizetés elszámolásának pontosítása (45§2)
 • származékos leszállítási ügyletekkel kapcsolatos pontosítások (47§12)
 • pénzügyi műveletek egyéb bevételeinek és egyéb ráfordításának pontosítása (84§7j, 85§3j)
 • üzleti jelentésre vonatkozó könyvvizsgálói nyilatkozat (156§5i)
 • IFRS-ekre történő kötelező áttérés elhalasztása a szövetkezeti hitelintézetek és a szövetkezeti hitelintézetek integrációjában részt vevő egyéb hitelintézetek esetén (177§67)
 • egyéb változások
  • az új általános közigazgatási rendtartással összhangban pontosítja, kiegészíti a könyvviteli szolgáltatást végzők engedélyezéséhez, nyilvántartásához kapcsolódó, a részletszabályokat tartalmazó kormányrendelet tartalmára vonatkozó rendelkezéseket (151§4, 178§1d)
  • az új általános közigazgatási rendtartással összefüggésben pontosítja, kiegészíti a könyvviteli szolgáltatást végzőkre vonatkozó eljárásokhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakra vonatkozó miniszteri rendeleti felhatalmazó rendelkezéseket (152/A§, 178§5)
  • hatálybalépés szabályai (először a 2018-ban induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de alkalmazni lehet a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is 177§65-66)
 1. évi CLIX. törvény az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról (Magyar Közlöny 193. szám)
 • értékesítés nettó árbevételének kiegészítése (72§5)
 • pénzügyi műveletek egyéb bevételeinek és egyéb ráfordításának pontosítása (84§7w, 85§3w)
 • könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély visszavonásával kapcsolatos szabályok kiegészítése (151§6i)
 • hatálybalépés szabályai (először a 2018-ban induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de alkalmazni lehet a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is 177§68-69)

 Egyéb bevételek és ráfordítások számviteli elszámolása

 • Egyéb bevételek (Szt 77§)
 • fogalma
 • tartalma (mi az amit az egyéb bevételek között kell kimutatni)
 • Egyéb ráfordítások (Szt 81§)
 • fogalma
 • tartalma (mi az amit az egyéb ráfordítások között kell kimutatni)
 • a kiemelt témák számviteli szabályai, számviteli elszámolásuk
 • káresemények
 • bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések, behajtási költségátalányok, sérelemdíjak
 • hitelezési veszteségek, behajthatatlan tételek
 • immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
 • terven felüli értékcsökkenések, értékvesztések elszámolása és azok visszaírása (utalva a kis összegű követelések érékelésére, értékvesztéssel érintett követelés kiegyenlítésére, átruházására)
 • támogatások
 • céltartalékok
 • bizalmi vagyonkezelés
 • apportálás
 • engedményezés (utalva a vásárolt követelések számviteli szabályaira is)
 • utólag adott engedmények
 • tartozásátvállalás
 • térítés nélküli átadás-átvétel
 • elengedett kötelezettség, elengedett követelés
 • hiány-többlet
 • a kiemelt témák esettanulmányokon keresztül történő bemutatása

3-4. modul (180 perc)

 Immateriális javakkal és tárgyi eszközökkel kapcsolatos számviteli elszámolások

 • Törvényi szabályozások összefoglalása, ismertetése
 • immateriális javak, tárgyi eszközök fogalma, csoportosítása (gyakorlati példák a besoroláshoz: út, vasút, kerítés, technológia vezetékek, üzemkörön kívüli ingatlan – bölcsöde, óvoda, üdülő, sportpálya, fényreklám, óriásplakát)
 • beruházás, felújítás, karbantartás, rekonstrukció értelmezése (beruházás vagy felújítás vagy karbantartás – gyakorlati esetek)
  • szigetelések, ablakok cseréje, belső-külső festési munkák, fűtőberendezés cseréje, parkosítás, járda, vizesárok, füvesítés, parkoló építése, klímaberendezés
  • motorcsere, autógumi csere, eszközök beszerzése bérelt járműhöz – ponyva, szivattyú
 • bekerülési érték tartalma
  • vásárlás
  • saját előállítás
  • nem pénzbeli hozzájárulásként, pótbefizetésként átvétel
  • követelés, részesedés fejében átvétel
  • térítés nélküli átvétel
  • többlet, hagyaték, ajándék esetén
 • bekerülési érték összetevői
  • szállítási és rakodási költség
  • felár, engedmény
  • közvetítői, bizományi díj
  • vámterhek
  • beszerzéshez kapcsolódó adók
  • illetékek
  • le nem vonható áfa
  • alapozási szerelési költség
  • üzembe helyezési költség
  • időarányos hitel- és kölcsönkamat
  • hitel-kölcsön igénybevételének járulékos költségei
  • devizás kötelezettségek árfolyam-különbözete
  • időarányos biztosítási díj
  • beruházás tervezés, előkészítés, lebonyolítás, betanítás költségei
  • hatósági igazgatási, szolgáltatási díj
 • bekerülési érték összetevőinek speciális esetei a tárgyi eszközöknél (gyakorlati problémák)
  • földterület, telek, telkesítés bekerülési értéke (földvédelmi járulék, földterület termő, termelő képességének a helyreállítása)
  • épület, egyéb építmény bekerülési értéke (technológiai rendeltetésű vezetékek, teherfelvonó, klímaberendezés, területhasználati díj)
  • gép, berendezés, jármű bekerülési értéke (gépet, berendezést a csatlakozási hellyel összekötő vezetékszakasz, gépjárműre felszerelt emelődaru)
  • nem számlázott szállítások kezelése
  • pályázathoz kapcsolódó költségek
  • adásvételi szerződéshez kapcsolódó kamat
  • kidolgozott tervek
  • hatósági engedélyért fizetett díj
  • beruházáshoz kapcsolódó kötbér
  • hulladéklerakó építésekor kitermelt föld
  • lebontásra kerülő csarnok irodáiból való kiköltözés, majd az új csarnok irodáiba való beköltözés költségei
 • bekerülési értékből kizárt tételek
 • használatba vétel, üzembe helyezés (időpontja, dokumentuma, egyedi-csoportos nyilvántartás)
 • terv szerinti értékcsökkenés
  • hasznos élettartam, maradványérték
  • terv szerinti értékcsökkenés elszámolásából kizárt tételek
  • leírási módszerek
  • amortizáció elszámolásának szüneteltetése
  • amortizációs kulcsok megváltoztatása
 • terven felüli értékcsökkenés
  • feleslegessé vált
  • megrongálódott
  • megsemmisült
  • hiányzik könyv szerinti érték tartósan és jelentősen magasabb, mint a piaci érték
  • gyakorlati példák: meghiúsult építési tervek, engedélyek kezelése, pénzügyi lízing keretében vásárolt személygépkocsit elloptak, idegen ingatlanon végzett beruházás kivezetése
 • terven felüli értékcsökkenés visszaírása
 • gazdasági események elszámolása
 • kiegészítő melléklet kapcsolat
 • Az esettanulmány megoldása
 • immateriális javak (szellemi termék, vagyoni értékű jog) és tárgyi eszköz beszerzése, használatba vétele
 • apportként átvett tárgyi eszköz
 • immateriális javak selejtezése
 • tárgyi eszköz megrongálódás, megsemmisülés, káresemény
 • beruházás hitel felvételből
 • piaci értéken történő értékelés
 • terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés elszámolása
 • mérleg érték meghatározása

KÖTELEZŐ KREDITPONTOS TOVÁBBKÉPZÉS OTTHONRÓL, KÉNYELMESEN!

SZEREZZEN KREDITPONTOT A KANAPÉRÓL!

A rendezvény kép-, hang- és szakmai anyagából ONLINE KÉPZÉST készítünk, amely a tantermi képzést követő hét hétfőjétől oktatási portálunkon tud megnézni. A képzés felhasználónév és jelszóval elérhető, amit az ONLINE KÉPZÉSRE való regisztráció után osztunk ki. A speciális videó szimulálja a tantermi képzést, ahol a bontott képernyőn az előadó magyarázza a háttérben a szakmai anyagot.

Kreditpontos képzés esetén ellenőrizzük, hogy a hallgató a számítógép előtt van (nézi a képzést) úgy, hogy a lejátszó 15 percenként megáll, a hallgatónak a PLAY gomb segítségével minden leálláskor (15 percenként) el kell ismét indítania. Amennyibe egy bizonyos időn belül nem indítja el a lejátszót, a rendszer kilépteti a hallgatót a portálról, a filmet ismételten csak elölről tudja elkezdeni.

Amennyiben a hallgató egyszer a filmet végignézte, megváltozik a lejátszó szerkezete, a videoanyag diánként (slide) kereshetővé válik. Szabadon kereshet benne 15 percenkénti leállások nélkül.

Oktatási portálunk címe: http://e-systemmedia.hu/moodle

Miért érdemes minket választania:

 • Olyan ajánlatot nyújtunk Önnek, ami az Ön idejéhez, kedvéhez igazodik.
 • Nem kell sehova utaznia, otthon, kényelmesen, a saját időbeosztása szerint tanulhat.
 • Nem kell résztvevőkre várakoznia, hogy elinduljon a képzés, akkor kezdi, amikor szeretné.
 • Nem kell helyettesítésről gondoskodnia a munkahelyén.
 • Munkatársaink bármilyen felmerülő kérdés esetén állnak rendelkezésére a 1/787-7570 telefonszámon és az szervezes@systemmedia.hu e-mail címen.

A TÁVOKTATÁSOS ONLINE KÉPZÉS ELŐNYEI:

 • Korlátlan hozzáférés, többször visszanézhető, témakörre kereshető tananyag.
 • Oktatási portálunkon keresztül világ bármelyik pontjáról elérhetőek internet kapcsolattal rendelkező számítógépről, korlátlanul a nap 24 órájában.
 • Tematizálás és kereshetőség. A rendezvényekről készült kép- és hanganyag modulokba rendezve, speciális video formátumban jelennek meg, ahol a videofilmek és a filmen belüli anyagrészek, tematikusan, témakörökre bontva kereshetőek.

ONLINE KÉPZÉS – VIDEOLEJÁTSZÓ

a_kepzes_menete_2017

A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A visszaigazoló e-mailhez csatolt DÍJBEKÉRŐT kérjük a fizetési határidőig kiegyenlíteni szíveskedjenek. A részvételi díjat a SBERBANK Magyarország Zrt.: 14100237-10421849-01000004 számlaszámra, számlánk alapján szíveskedjen utalni. Oktatási segédanyagot biztosítunk .pdf formátumban. Az legkedvezményesebb online jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező hozzájárul, hogy adatait megadva, feliratkozik a System Media hírlevelére, és elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt bővebben: >>>

FIGYELEM! Az NGM előírása szerint a kreditpontos képzést a megkezdésétől számított 60 napon belül el kell végeznie!

TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK:

 • Támogatott operációs rendszerek: Windows 7, Win 8, Win 10.
 • NEM támogatott operációs rendszerek: Windows 95, Windows XP, – Apple operációs rendszerek
 • Támogatott böngészők: Google Chrome (Verzió: 55.0.2883.87 m), Mozilla Firefox (Verzió: 50.1.0) vagy Internet Explorer (IE 11) vagy Edge (14) böngészőben kezdje el a képzést! Opera böngésző NEM támogatott!
 • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése.
 • A böngészőben a felugró (pop-up) ablakok engedélyezése!

Hálózati követelmény: Minimálisan 1MB/s letöltési sávszélességre van szükség. Ennek ma a legtöbb internet előfizetés megfelel (DSL, kábel). Kérjük, hogy a szolgáltatást stabil, folyamatos (megszakításmentes) internetkapcsolattal használja. A tananyagok mobil eszközökön való megtekintése nem támogatott! A mobil eszközön történő megtekintés miatti problémákért semmilyen felelősséget nem vállalunk.