Új európai adatvédelmi rendelet – A GDPR hazai alkalmazása – Adatvédelmi Konferencia a NAIH szakértőivel


Helyszín
Hotel Hungaria City Center (volt Best Western Hotel Hungaria) **** (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)


Kategóriák


dr-szabo-endre-gyozo_systemmedia

dr. Szabó Endre Győző,
NAIH elnökhelyettes

kulcsar_zoltan

Dr. Kulcsár Zoltán,
adatvédelmi szakértő, PPOS

dr-farkas-tamas-systemmedia

Dr. Farkas Tamás
adatvédelmi szakjogász

dr-dosa-imre-systemmedia

Dr. Dósa Imre
jogász, jogi informatikus

Jövő év május 25-én lép hatályba az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, amely egységesíti az uniós tagállamok adatvédelmi rendelkezéseit és felülírja a nemzeti jogszabályokat. A rendelet alkalmazásai jelentős változást hoznak a mai szabályokhoz képest! A hazai vállalkozások új feladatok előtt állnak! Nő azon vállalkozások száma, akik a GDPR hatálya alá kerülnek! A felkészülésre mindenkinek nagy hangsúlyt kell fektetni!

A konferencia során bemutatásra kerülnek a GDPR várható, legjelentősebb újításai, azok alkalmazásának feltételei és a gyakorlati jogkövetkezmények. Az egyes területek bemutatása során előadóink megvilágítják a személyes adatok védelmi követelményeit, a kamerás adatkezeléseket, valamint a munkahelyi adatkezeléseket is érintő szabályok változásait.

A konferenciát ajánljuk:

 • Jogászoknak, jogtanácsosoknak,
 • Compliance officereknek,
 • Adatvédelmi, adatbiztonsági felelősöknek,
 • IT biztonsággal foglalkozó vezetőknek, munkatársaknak,
 • Biztonsági szakembereknek,
 • Humán erőforrás szakembereknek

Emellett szeretettel várjuk mindazokat, akik a vállalaton belüli adatok és információk kezeléséért felelősséggel tartoznak, valamint az ügyvédi irodákat, adatbiztonsággal foglalkozó, illetve tanácsadó cégeket is, akik ebben a kérdésben hathatós megoldást tudnak ajánlani a vállalatok számára.

dr-peterfalvi-attila-systemmedia

Dr. Péterfalvi Attila,
NAIH elnök

A KÉPZÉS IDŐPONTJA:
2017. október 26-27. (csütörtök-péntek)  9-17-ig, regisztráció 8:30-től!

A KÉPZÉS DÍJA:
Részvételi díj: 60 000 Ft + Áfa / fő / 2 nap – Ebéd külön igényelhető: 6 400 Ft + Áfa / fő / 2 nap áron!

IGÉNYBE VEHETŐ KEDVEZMÉNYEK:

TAKARÍTSON MEG 40% MÉG MAI!

Amennyiben 2017. október 24-ig egy cégtől ketten vagy kettőnél többen regisztrálnak,
40% KEDVEZMÉNNYEL 36 000 Ft + Áfa / fő / két nap áron
jelentkezhetnek rendezvényünkre!

Amennyiben 2017. október 24-ig regisztrál,
20% KEDVEZMÉNNYEL 48 000 Ft + Áfa / fő / két nap áron
jelentkezhet rendezvényünkre!

AKTUÁLIS ADATVÉDELMI KÉPZÉSEINK

DM, hírlevél szabályosan az új GDPR alapján (Ügyféladatbázis, profilozás)
<< JELENTKEZZEN ITT >>

Kamerás megfigyelőrendszerek, munkahelyi megfigyelés,
nyomkövetés új adatvédelmi szabályai a GDPR-ben
<< JELENTKEZZEN ITT >>

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ KÉPZÉS (DPO)
Kétnapos szakmai képzés az új GDPR szerint
<< JELENTKEZZEN ITT >>

 1. nap szakmai programja:

9.00-10.00           Megnyitó – Az új adatvédelmi rendelet hazai alkalmazása- Előadó: Dr. Péterfalvi Attila, NAIH elnök

 • Koncepció
 • Jogok és kötelezettségek
 • Az adatvédelmi felügyelő hatóság változó szerepköre
 • A felkészülési időszak feladatai
 • Nemzetközi kitekintés

10.00-11.00        Alap fogalmak, alapelvek – Előadó: Dr. Kulcsár Zoltán, adatvédelmi szakértő, PPOS

Személyes adat, genetikai adat, biometrikus adat – Egyáltalán milyen adatok kezelésére kell alkalmazni a Rendeletet?

Adatkezelés, álnevesítés, anonimizálás, titkosítás és törlés – A legfontosabb, hogy tisztázzuk, honnan és meddig beszélhetünk személyes adatok kezeléséről? A törlés tényleg törlés? A titkos adat tényleg anonim adat?

Az adatkezelés alapelvei:

 • jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság,
 • célhoz kötöttség,
 • adattakarékosság,
 • pontosság,
 • korlátozott tárolhatóság,
 • integritás és bizalmas jelleg,
 • elszámoltathatóság,

11.00-11.30        szünet

11.30-12.30       Az érintettek jogai a GDPR-ben – Előadó: Dr. Kulcsár Zoltán, adatvédelmi szakértő, PPOS

 • Átlátható tájékoztatás, kommunikáció, jogok,
 • Az előzetes tájékoztatás- Tájékoztatás az adatfelvétel előtt, adatátvételkor,
 • Hogyan alakítsuk át a meglévő adatkezelési tájékoztatónkat, hogy a GDPR-nek megfeleljen?
 • Az érintett hozzáférési joga,
 • Helyesbítéshez való jog,
 • Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog),
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog,
 • Az adathordozhatósághoz való jog,
 • A tiltakozáshoz való jog,
 • Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok.

12.30-13.30        ebéd szünet

13.30-15.30        Adatvédelmi tisztviselő, Az adatvédelmi felügyelő hatóságok eljárásai, A bírságok és a bírság előtti eljárások – Előadó: dr. Szabó Endre Győző, NAIH elnökhelyettes

 • Az adatvédelmi tisztviselő kijelölésének kötelező esetei
 • Vállalkozás csoportok, közfeladat ellátó szervez, szakmai szervezetek adatvédelmi tisztviselői
 • Szakmai elvárások az adatvédelmi tisztviselővel szemben.
 • Az adatvédelmi tisztviselő szervezeti helye, jogállása, GDPR-ban biztosított konkrét jogainak és feladatkörének áttekintése.
 • Az adatvédelmi tisztviselő szakmai és szervezeti függetlenségének garanciái.
 • Az adatvédelmi tisztviselő szerepe az adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatásában, valamint adatvédelmi incidensek kezelésében
 • Az adatvédelmi felügyelő hatóságok eljárásai
 • A bírságok és a bírság előtti eljárások

15.30-15.45        szünet

15.45-17.00        A  jogalapok változásai- Előadó: Dr. Dósa Imre, jogi informatikus

 • A GDPR újdonsága a magyar adatkezelők hétköznapjaiban.
 • Az ismert jogalap: az érintett hozzájárulása.
 • Szerződéskötés – egy régen várt jogalap
 • Jogi kötelezettség teljesítése – a törvény, mint jogalap kiteljesedése
 • Létfontosságú érdek és közhatalom gyakorlása – nem ismeretlen jogalapok.
 • Jog, jogos érdek, érdekmérlegelés – egy régi-új jogalap új megközelítésben.
 • Hol kell számot adni a jogalapról?
 1. nap szakmai programja:

9.00-10.30        Az Adatkezelő általános kötelezettségei – beépített és alapértelmezett adatvédelem – Előadó: Dr. Hencz János Lászlóbelső adatvédelmi felelős, Magyar Posta

 • Ki az adatkezelő? Az adatkezelői minőség kritériumai
 • Közös adatkezelők (Egy hajóban evezünk.)
 • Adatkezelői kötelezettségek (szemlélet a feladatok mögött)
 • Privacy by design, privacy by default a GDPR-ban
 • Privacy by design alapjai (az egyensúly)

10.30-10.50        szünet

10.50-12.10        Adatvédelmi incidens a GDPR értelmezésében – Előadó: dr. Osztopáni Krisztián, vizsgáló, Audit és Információszabadság Főosztály, NAIH

 • Az adatvédelmi incidens fogalma
 • Az adatkezelők és adatfeldolgozók kötelezettségei
 • A valószínűsíthető kockázatok értékelése
 • A bejelentés határideje, módja
 • A szervezeti szintű végrehajtás gyakorlati kérdései
 • Szankciórendszer és dilemmák

12.10-13.00        ebéd

13.00-14.20        Adatvédelmi hatásvizsgálat az EU Általános Adatvédelmi Rendeletében – Előadó:   dr. Kiss Attila, infokommunikációs szakjogász

 • Az adatvédelmi hatásvizsgálat fogalma, jelentősége
 • Kockázatértékelés a GDPR alapján,
 • A valószínűsíthetően magas kockázat fogalmi kérdései
 • Előzetes konzultáció a felügyeleti hatósággal
 • Módszertanok az EU különböző tagállamaiban

14.20-14.40    szünet

14.40-15.50    Hogyan is érinti informatikai szempontból a cégeket a GDPR? – Előadó: (felkérés alatt) 

 • A GDPR és az  IT biztonság
 • A munkavállalók folyamatos tájékoztatása
 • Az alkalmazottak tájékoztatása, a személyes adatok védelmének biztosítása
 • Az alkalmazottak és az adatok! Az alkalmazottak hozzáférése…Ne kapjanak olyan hozzáférést, amelyekre semmi szükségük a munkájuk elvégzéséhez. A GDPR szerint már ez is sértheti az adatvédelmet.
 • Iratok bizalmas kezelése, szükségtelen adatok gyűjtésének korlátozása, adatlopás megelőzése
 • Ügyfél adatok kezelése, ügyfelek tájékoztatása, ügyfélbizalom
 • Jelszavak védelme. Jelszavak minősége. Biztonsági kockázat csökkentése
 • Adatok titkosítása

15.50-17.00        Az adatfeldolgozó tevékenysége a GDPR-ban – Előadó: dr. Farkas Tamás, adatvédelmi szakjogász, ISO 27001 vezető auditor, a MADAT elnöke

 • Az adatkezelő, adatfeldolgozó elhatárolása,
 • Az adatfeldolgozó szerepkörének változásai,
 • Az adatfeldolgozás garanciális követelményei,
 • Az adatfeldolgozási szerződés a GDPR szerint,
 • A megfelelés problémái.

Előadóink:

 • Dr. Péterfalvi Attila elnök, NAIH,
 • Dr. Szabó Endre Győző elnök-helyettes, NAIH,
 • Dr. Farkas Tamás adatvédelmi szakjogász,
 • Dr. Kulcsár Zoltán adatvédelmi szakértő,
 • Dr. Dósa Imre jogi informatikus,
 • Dr. Kiss Attila infokommunikációs szakjogász
 • Dr. Hencz János László belső adatvédelmi felelős, Magyar Posta
 • Dr. Osztopáni Krisztián vizsgáló, Audit és Információszabadság Főosztály, Audit Osztály, NAIH
dr-peterfalvi-attila-systemmedia

Dr. Péterfalvi Attila, NAIH elnök

1957-ben született Budapesten. 1981-ben végzett az ELTE Jogtudományi Karán. 1982-83-ban a Jogi Továbbképző Intézetben tanult, külkereskedelmi szakjogász lett. 1991-ben NATO-ösztöndíjjal Torontóban és Washingtonban tanult adatvédelmet. 1996-tól 2001 júniusáig az adatvédelmi biztos tanácsadója volt. 2001 december 11-én az Országgyűlés hat évre megválasztotta adatvédelmi biztosnak. 2008-tól 2011-ig az Országgyűlési Biztos Hivatalának hivatalvezetője, majd 2012 január 1-től a köztársasági elnök a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökévé nevezte ki. Egyetemi docensként jelenleg is több hazai egyetemen oktat.

dr-szabo-endre-gyozo_systemmedia

dr. Szabó Endre Győző, NAIH elnökhelyettes

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán szerzett jogi diplomát, majd környezetvédelmi szakjogászi oklevelet. 2003 és 2006 között az adatvédelmi biztos munkatársa. Ezt követően másfél éven keresztül Brüsszelben, az Európai Adatvédelmi Biztos mellett nemzeti szakértőként dolgozott. 2007 után ismét az adatvédelmi biztos munkatársa, előbb az Adatvédelmi, majd a Vizsgálati Főosztály helyettes vezetője. 2010-ben csatlakozott az Európai Unió Tanácsának magyar elnökségi stábjához. A magyar elnökség idején a Tanács Adatvédelmi Munkacsoportját elnökölte. 2012 januárjától a NAIH elnökhelyettese. Egyetemi oktatói tevékenysége mellett számos publikáció fűződik a nevéhez.

kulcsar_zoltan

dr. Kulcsár Zoltán adatvédelmi szakértő PPOS

Adatvédelmi szakjogász, informatikus mérnök. 13 éve kizárólag a személyes adatok védelmével és közérdekű adatok nyilvánosságával foglalkozik. Adatvédelmi auditálást végez és tanácsot ad olyan vállalatoknál, mint a Díjbeszedő Zrt., a Drogerie Markt, a Fundamenta-Lakáskassza, Garantiqa Hitelgarancia, az Ikea, a MÁV-Start, a Neckermann és sok más nagyvállalatnál. Rendszeresen tart előadást bankok, biztosítók, direkt marketing cégek illetve egészségügyi, hírközlési szervezetek részére.

“Az adatvédelem területén szerzett sok éves tapasztalatom áll annak szolgálatában, hogy hitelesen és objektíven tárjam fel ügyfeleim adatvédelemmel kapcsolatos problémáit, és egyénre szabott megoldási javaslatokat kínáljak. Folyamatos szakmai fejlődéssel, és sokszínű iparági ismerettel állok – és állunk kollégáimmal – partnereink rendelkezésére.”

dr-dosa-imre-systemmedia

Dr. Dósa Imre jogász, jogi informatikus

1988 óta változatos jogi munkakörökben szerzett szakmai tapasztalatot az Igazságügyi Minisztériumtól az Alkotmánybíróságon át a banki szféráig. 2004. óta foglalkozik intenzíven adatvédelemmel. 2011. óta a Budapest Bank belső adatvédelmi felelőse.Tagja a Hétpecsét Információbiztonsági Egyesületnek, és a MADAT-nak. Több adatvédelmi konferencia visszatérő előadója. Szakterülete az adatvédelem és adatbiztonság integrációjával biztosított megoldások kialakítása, tesztelése, az adatvédelmi ismeretek oktatása.

dr-kiss-attila-systemmedia

dr. Kiss Attila infokommunikációs szakjogász

Az Országos Rendőr-főkapitányság Hivatalának kiemelt főelőadója, korábban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának oktatója. A Pécsi Tudományegyetem doktorandusz hallgatójaként már 2013-tól az adatvédelmi reform újdonságait kutatja, számos publikációja jelent meg a beépített adatvédelem és a PETs-ek, az adatvédelmi rendelet újdonságai, és az adatvédelmi hatásvizsgálat témakörében.

dr-farkas-tamas-systemmedia

dr. Farkas Tamás adatvédelmi szakjogász, ISO 27001 vezető auditor

Több évtizede foglalkozik biztonsági kérdésekkel vezető beosztásokban. 2011. óta a Blue Key Kft. adatvédelmi tanácsadói tevékenységét irányítja. ISO 27001 vezető auditorként különösen fontosnak érzi az adatvédelem és az információbiztonság közös lehetőségeinek kihasználását. 2015 óta meghatározó szervezője a DATA FACTO adatvédelmi műhelynek. A műhely rendezvényein megjelenő adatvédelmi szakemberekből jött létre 2016-ban Magyar Adatvédelmi Tudatosságért Társaság (MADAT), melynek elnöke.

Elhelyezés: Kényelmes ülőhelyekkel berendezett konferenciateremben.
Ellátás: Kávé, tea, reggeli sütemények. – Ebéd külön igényelhető: 6 400 Ft + Áfa / fő / 2 nap áron!
Jelentkezési feltételek: A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A részvételi díjat, a SBERBANK: 14100237-10421849-01000004 számlaszámra számlánk alapján szíveskedjen utalni. A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségeit. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a részvételi költséget megbontjuk felnőttoktatásra és az étel-ital fogyasztásra, mint közvetített szolgáltatásra. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét adminisztrációs díjként számlázzuk. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban lemondásra, a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk! Résztvevőinknek a rendezvény témájában oktatási segédanyagot és jegyzetet adunk.
A jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező hozzájárul, hogy adatait megadva feliratkozik a System Media hírlevelére és elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt olvashat bővebben: >>>