Új európai adatvédelmi szabályozás – Adatvédelmi Konferencia a NAIH szakértőivel


Helyszín
Hotel Hungaria City Center (volt Best Western Hotel Hungaria) **** (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)


Kategóriák


dr-szabo-endre-gyozo_systemmedia

dr. Szabó Endre Győző,
NAIH elnökhelyettes

kulcsar_zoltan

Dr. Kulcsár Zoltán,
adatvédelmi szakértő, PPOS

dr-szoke-geregely-laszlo-systemmedia

Dr. Szőke Gergely László,
PhD, adjunktus, Pécsi Tudományegyetem

dr-dosa-imre-systemmedia

Dr. Dósa Imre
jogász, jogi informatikus

Az új európai adatvédelmi rendeletet 2018. május 25-től kötelezően alkalmazni kell egész Európában. Alig több, mint egy éve van a hazai vállalatoknak arra, hogy megfelelő módon alkalmazzák az Európai Unió tavaly tavasszal elfogadott általános adatvédelmi előírásait, ami egy húsz évvel korábbi szabályozást váltott fel. A GDPR (General Data Protection Regulation) néven egy éve elfogadott rendkívül szigorú uniós szabályozás az eddigi legmagasabb szintre helyezi a személyes adatok védelmét. A rendelet alkalmazásai jelentős változást hoznak a mai szabályokhoz képest!

A hazai vállalkozások új feladatok előtt állnak! Ideje felkészülni ezekre!

dr-peterfalvi-attila-systemmedia

Dr. Péterfalvi Attila,
NAIH elnök

A KÉPZÉS IDŐPONTJA:
2017. június 26-27. (hétfő-kedd)  9-17-ig, regisztráció 8:30-től!

A KÉPZÉS DÍJA:
Részvételi díj: 60 000 Ft + Áfa / fő / 2 nap – Ebéd külön igényelhető: 6 400 Ft + Áfa / fő / 2 nap áron!

IGÉNYBE VEHETŐ KEDVEZMÉNYEK:

TAKARÍTSON MEG 40% MÉG MAI!

Amennyiben 2017. június 22-ig egy cégtől ketten vagy kettőnél többen regisztrálnak,
40% KEDVEZMÉNNYEL 36 000 Ft + Áfa / fő / két nap áron
jelentkezhetnek rendezvényünkre!

Amennyiben 2017. június 22-ig regisztrál,
35% KEDVEZMÉNNYEL 39 000 Ft + Áfa / fő / két nap áron
jelentkezhet rendezvényünkre!

AKTUÁLIS ADATVÉDELMI KÉPZÉSÜNK

ADATVÉDELMI FELELŐS (DPO)
KÉTNAPOS SZAKMAI KÉPZÉS DR. KULCSÁR ZOLTÁNNAL
<< JELENTKEZZEN ITT >>

1. nap programja: 2017. június 26. (hétfő)  9.00 – 17.00

9.00-9.30     Megnyitó – Az új adatvédelmi rendelet – kihívás és lehetőség

Előadó: Dr. Péterfalvi Attila, NAIH elnök

 • Koncepció
 • Jogok és kötelezettségek
 • Az adatvédelmi felügyelő hatóság változó szerepköre
 • A felkészülési időszak feladatai
 • Nemzetközi kitekintés

9:30-11.00    Alapfogalmak, alapelvek

Előadó: Dr. Kulcsár Zoltán, adatvédelmi szakértő, PPOS

Személyes adat, genetikai adat, biometrikus adat – Egyáltalán milyen adatok kezelésére kell alkalmazni a Rendeletet?

Adatkezelés, álnevesítés, anonimizálás, titkosítás és törlés – A legfontosabb, hogy tisztázzuk, honnan és meddig beszélhetünk személyes adatok kezeléséről? A törlés tényleg törlés? A titkos adat tényleg anonim adat?

Az adatkezelés alapelvei:

 • jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
 • célhoz kötöttség
 • adattakarékosság
 • pontosság
 • korlátozott tárolhatóság
 • integritás és bizalmas jelleg
 • elszámoltathatóság

11:00-11.20   szünet

11:20-12.30   Az érintettek jogai a GDPR-ben

Előadó: Dr. Kulcsár Zoltán, adatvédelmi szakértő, PPOS

 • Átlátható tájékoztatás, kommunikáció, jogok
 • Tájékoztatás az adatfelvétel előtt, adatátvételkor – Hogyan alakítsuk át a meglévő adatkezelési tájékoztatónkat, hogy a GDPR-nek megfeleljen?
 • Az érintett hozzáférési joga
 • Helyesbítéshez való jog
 • Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • Az adathordozhatósághoz való jog
 • A tiltakozáshoz való jog
 • Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok

12:30-13.30   ebédszünet

13:30-15.00  Adatvédelmi tisztviselő: Ki a felelős? Mi a „tisztje” az adatvédelmi tisztviselőnek

Előadó: dr. Szabó Endre Győző, NAIH elnökhelyettes

 • Az adatvédelmi tisztviselő kijelölésének kötelező esetei
 • Vállalkozás csoportok, közfeladat ellátó szervez, szakmai szervezetek adatvédelmi tisztviselői
 • Szakmai elvárások az adatvédelmi tisztviselővel szemben.
 • Az adatvédelmi tisztviselő szervezeti helye, jogállása, GDPR-ban biztosított konkrét jogainak és feladatkörének áttekintése.
 • Az adatvédelmi tisztviselő szakmai és szervezeti függetlenségének garanciái.
 • Az adatvédelmi tisztviselő szerepe az adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatásában, valamint adatvédelmi incidensek kezelésében

15:00-15.20   szünet

15:20-17.00   A  jogalapok változásai

Előadó: Dr. Dósa Imre, jogi informatikus

 • A GDPR újdonsága a magyar adatkezelők hétköznapjaiban.
 • Az ismert jogalap: az érintett hozzájárulása.
 • Szerződéskötés – egy régen várt jogalap
 • Jogi kötelezettség teljesítése – a törvény, mint jogalap kiteljesedése
 • Létfontosságú érdek és közhatalom gyakorlása – nem ismeretlen jogalapok.
 • Jog, jogos érdek, érdekmérlegelés – egy régi-új jogalap új megközelítésben.
 • Hol kell számot adni a jogalapról?

2. nap programja: 2017. június 27. (kedd) 9.00 – 17.00

9.00-10.40   Adatvédelmi hatásvizsgálat az EU Általános Adatvédelmi Rendeletében

Előadó:  dr. Kiss Attila, infokommunikációs szakjogász

 • Az adatvédelmi hatásvizsgálat fogalma, jelentősége
 • Kockázatértékelés a GDPR alapján,
 • A valószínűsíthetően magas kockázat fogalmi kérdései
 • Előzetes konzultáció a felügyeleti hatósággal
 • Módszertanok az EU különböző tagállamaiban

10:40-11.00   szünet

11:00-12.30  Adatvédelmi incidens a GDPR értelmezésében

Előadó: Dr. Szőke Gergely László, PhD, adjunktus, Pécsi Tudományegyetem

 • Az adatvédelmi incidens fogalma
 • Az adatkezelők és adatfeldolgozók kötelezettségei
 • A valószínűsíthető kockázatok értékelése
 • A bejelentés határideje, módja
 • A szervezeti szintű végrehajtás gyakorlati kérdései
 • Szankciórendszer és dilemmák

12:30-13.30   ebédszünet

13:30-15.00   Az Adatkezelő általános kötelezettségei – beépített és alapértelmezett adatvédelem

Előadó: Az előadó felkérés alatt

 • Ki az adatkezelő? Az adatkezelői minőség kritériumai
 • Közös adatkezelők (Egy hajóban evezünk.)
 • Adatkezelői kötelezettségek (szemlélet a feladatok mögött)
 • Privacy by design, privacy by default a GDPR-ban
 • Privacy by design alapjai (az egyensúly)

15:00-15.20   szünet

15:20-17.00   Az adatfeldolgozó tevékenysége a GDPR-ban

Előadó: dr. Farkas Tamás, adatvédelmi szakjogász, ISO 27001 vezető auditor, a MADAT elnöke

 • Az adatkezelő, adatfeldolgozó elhatárolása
 • Az adatfeldolgozó szerepkörének változásai
 • Az adatfeldolgozás garanciális követelményei
 • Az adatfeldolgozási szerződés a GDPR szerint
 • A megfelelés problémái

Előadóink:

 • Dr. Péterfalvi Attila NAIH elnök,
 • Dr. Szabó Endre Győző NAIH elnökhelyettes,
 • Dr. Kulcsár Zoltán adatvédelmi szakértő, PPOS,
 • Dr. Dósa Imre jogi informatikus,
 • Dr. Kiss Attila infokommunikációs szakjogász,
 • Dr. Szőke Gergely László PhD, adjunktus, Pécsi Tudományegyetem,
 • Dr. Farkas Tamás adatvédelmi szakjogász, ISO 27001 vezető auditor, a MADAT elnöke
dr-peterfalvi-attila-systemmedia

Dr. Péterfalvi Attila, NAIH elnök

1957-ben született Budapesten. 1981-ben végzett az ELTE Jogtudományi Karán. 1982-83-ban a Jogi Továbbképző Intézetben tanult, külkereskedelmi szakjogász lett. 1991-ben NATO-ösztöndíjjal Torontóban és Washingtonban tanult adatvédelmet. 1996-tól 2001 júniusáig az adatvédelmi biztos tanácsadója volt. 2001 december 11-én az Országgyűlés hat évre megválasztotta adatvédelmi biztosnak. 2008-tól 2011-ig az Országgyűlési Biztos Hivatalának hivatalvezetője, majd 2012 január 1-től a köztársasági elnök a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökévé nevezte ki. Egyetemi docensként jelenleg is több hazai egyetemen oktat.

dr-szabo-endre-gyozo_systemmedia

dr. Szabó Endre Győző, NAIH elnökhelyettes

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán szerzett jogi diplomát, majd környezetvédelmi szakjogászi oklevelet. 2003 és 2006 között az adatvédelmi biztos munkatársa. Ezt követően másfél éven keresztül Brüsszelben, az Európai Adatvédelmi Biztos mellett nemzeti szakértőként dolgozott. 2007 után ismét az adatvédelmi biztos munkatársa, előbb az Adatvédelmi, majd a Vizsgálati Főosztály helyettes vezetője. 2010-ben csatlakozott az Európai Unió Tanácsának magyar elnökségi stábjához. A magyar elnökség idején a Tanács Adatvédelmi Munkacsoportját elnökölte. 2012 januárjától a NAIH elnökhelyettese. Egyetemi oktatói tevékenysége mellett számos publikáció fűződik a nevéhez.

kulcsar_zoltan

dr. Kulcsár Zoltán adatvédelmi szakértő PPOS

Adatvédelmi szakjogász, informatikus mérnök. 13 éve kizárólag a személyes adatok védelmével és közérdekű adatok nyilvánosságával foglalkozik. Adatvédelmi auditálást végez és tanácsot ad olyan vállalatoknál, mint a Díjbeszedő Zrt., a Drogerie Markt, a Fundamenta-Lakáskassza, Garantiqa Hitelgarancia, az Ikea, a MÁV-Start, a Neckermann és sok más nagyvállalatnál. Rendszeresen tart előadást bankok, biztosítók, direkt marketing cégek illetve egészségügyi, hírközlési szervezetek részére.

“Az adatvédelem területén szerzett sok éves tapasztalatom áll annak szolgálatában, hogy hitelesen és objektíven tárjam fel ügyfeleim adatvédelemmel kapcsolatos problémáit, és egyénre szabott megoldási javaslatokat kínáljak. Folyamatos szakmai fejlődéssel, és sokszínű iparági ismerettel állok – és állunk kollégáimmal – partnereink rendelkezésére.”

dr-dosa-imre-systemmedia

Dr. Dósa Imre jogász, jogi informatikus

1988 óta változatos jogi munkakörökben szerzett szakmai tapasztalatot az Igazságügyi Minisztériumtól az Alkotmánybíróságon át a banki szféráig. 2004. óta foglalkozik intenzíven adatvédelemmel. 2011. óta a Budapest Bank belső adatvédelmi felelőse.Tagja a Hétpecsét Információbiztonsági Egyesületnek, és a MADAT-nak. Több adatvédelmi konferencia visszatérő előadója. Szakterülete az adatvédelem és adatbiztonság integrációjával biztosított megoldások kialakítása, tesztelése, az adatvédelmi ismeretek oktatása.

dr-kiss-attila-systemmedia

dr. Kiss Attila infokommunikációs szakjogász

Az Országos Rendőr-főkapitányság Hivatalának kiemelt főelőadója, korábban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának oktatója. A Pécsi Tudományegyetem doktorandusz hallgatójaként már 2013-tól az adatvédelmi reform újdonságait kutatja, számos publikációja jelent meg a beépített adatvédelem és a PETs-ek, az adatvédelmi rendelet újdonságai, és az adatvédelmi hatásvizsgálat témakörében.

dr-szoke-geregely-laszlo-systemmedia

Dr. Szőke Gergely László PhD, adjunktus, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Informatikai és Kommunikációs Jogi Csoport vezetője és oktatója.

2007 óta a PTE belső adatvédelmi felelőseként is tevékenykedik. Oktatási tevékenysége az informatikai jog és médiajog valamennyi területére kiterjed. Kutatási területei közé tartoznak különösen a személyes adatok védelme, a közérdekű adatok nyilvánossága és a közadatok újrahasznosítása, valamint az elektronikus eljárások szabályozása. E témakörökben több pályázati kutatási és szakértői projektben vett részt kutatóként vagy kutatásvezetőként. Számos hazai és külföldi (angol nyelvű) publikáció szerzője. Doktori kutatásait összefoglaló könyve 2015-ben jelent meg a HVG-ORAC gondozásában „Az európai adatvédelmi jog megújítása. Tendenciák és lehetőségek az önszabályozás területén” címmel. 2010-2011 között adatvédelmi szakértőként dolgozott az Országgyűlési Biztos Hivatala Adatvédelmi Biztos Irodáján. Az Infokommunikáció és jog című szakmai folyóirat szerkesztője, valamint a Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata. Essays of Faculty of Law University of Pécs. Yearbook of [year] angol nyelvű évkönyv főszerkesztője.

dr-farkas-tamas-systemmedia

dr. Farkas Tamás adatvédelmi szakjogász, ISO 27001 vezető auditor

Több évtizede foglalkozik biztonsági kérdésekkel vezető beosztásokban. 2011. óta a Blue Key Kft. adatvédelmi tanácsadói tevékenységét irányítja. ISO 27001 vezető auditorként különösen fontosnak érzi az adatvédelem és az információbiztonság közös lehetőségeinek kihasználását. 2015 óta meghatározó szervezője a DATA FACTO adatvédelmi műhelynek. A műhely rendezvényein megjelenő adatvédelmi szakemberekből jött létre 2016-ban Magyar Adatvédelmi Tudatosságért Társaság (MADAT), melynek elnöke.

Elhelyezés: Kényelmes ülőhelyekkel berendezett konferenciateremben.
Ellátás: Kávé, tea, reggeli sütemények. – Ebéd külön igényelhető: 6 400 Ft + Áfa / fő / 2 nap áron!
Jelentkezési feltételek: A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A részvételi díjat, a SBERBANK: 14100237-10421849-01000004 számlaszámra számlánk alapján szíveskedjen utalni. A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségeit. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a részvételi költséget megbontjuk felnőttoktatásra és az étel-ital fogyasztásra, mint közvetített szolgáltatásra. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét adminisztrációs díjként számlázzuk. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban lemondásra, a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk! Résztvevőinknek a rendezvény témájában oktatási segédanyagot és jegyzetet adunk.
A jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező hozzájárul, hogy adatait megadva feliratkozik a System Media hírlevelére és elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt olvashat bővebben: >>>