Itt az új közbeszerzési törvény 2015. november 1-től! – Országos Közbeszerzési Konferencia


Helyszín
Hotel Hungaria City Center (volt Best Western Hotel Hungaria) **** (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)


Kategóriák


kbt_kihelyzetett szakmai képzés

A KÉPZÉS IDŐPONTJA:
2015. szeptember 16. (szerda), 10-15-ig, regisztráció 9-tól!

A KÉPZÉS DÍJA:
Részvételi díj: 24 900 Ft + Áfa / fő – Ebéd külön igényelhető: 3 000 Ft + Áfa /fő áron!

IGÉNYBE VEHETŐ KEDVEZMÉNYEK:

 • Amennyiben 2015. szeptember 9-ig regisztrál,
  30% KEDVEZMÉNNYEL 17 430 Ft + Áfa / fő áron jelentkezhet rendezvényünkre.
 • Amennyiben 2015. szeptember 1-ig egy cégtől ketten vagy kettőnél többen regisztrálnak,
  40% KEDVEZMÉNNYEL 14 940 Ft + Áfa / fő áron jelentkezhetnek a rendezvényre!

A MEGHIRDETETT KEDVEZMÉNYEK NEM VONHATÓK ÖSSZE!

ONLINE KÉPZÉS:

HA NEM TUD ELJÖNNI, SZEMÉLYESEN RÉSZT VENNI A RENDEZVÉNYEN, JELENTKEZZEN ONLINE KÉPZÉSÜNKRE!

 • Az online képzés a konferencia kép-, hang- és szakmai anyagából készült, amely egy speciális videolejátszón tematikusan kereshető.
 • 2015. szeptember 21-től 2015. december 31-ig elérhető.
 • Korlátlan hozzáférés a világ bármelyik pontjáról, internet kapcsolattal rendelkező számítógépéről.

Online képzési díj: 19 900 Ft + Áfa /fő (A részvételi díjra árkedvezmény NEM vonatkozik!)

RENDEZVÉNYAJÁNLÓ:

 • dr. Tátrai Tünde, egyetemi docens, közbeszerzési szakértő, Budapesti Corvinus Egyetem
 • dr. Fribiczer Gabriella közbeszerzési szakértő, európai jogi szakjogász Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda

dr. Tátrai TündeAz Európai Unió 2014. tavaszán új közbeszerzési irányelveket fogadott el, amelyek magyar jogba történő átültetésére a  Miniszterelnökség elkészítette az új közbeszerzési törvényt, ami a Parlamenthez benyújtott TERVEZET értelmében 2015. november 1-jén hatályba is lép. Az előadás fókuszában a Parlament által tárgyalt tervezet áll, melynek ismertetése során megosztjuk az új irányelvekkel, az implementáció során felhalmozódott európai  tapasztalatokat és jogeseteket is.

.

Mit várhatunk az új közbeszerzési törvénytől?

Az Európai Unió három új közbeszerzési tárgyú irányelvének elfogadása az uniós közbeszerzési jog átfogó reformját valósítja meg. Az új irányelvek megközelítésmódjukban és a közbeszerzésekre vonatkozó szemléletük tekintetében is újdonságot hoznak.

Az uniós jogalkotó 2014. február 26. napján három új, a közbeszerzésekre vonatkozó irányelvet fogadott el, amelyek az EU Hivatalos Lapjában 2014. március 28. napján kerültek kihirdetésre. Az új közbeszerzési tárgyú irányelveket a tagállamoknak főszabály szerint legkésőbb 2016. április 18. napjáig, az elektronikus közbeszerzésre vonatkozó részeket a központi beszerző szervek tekintetében 2017. április 18. napjáig, valamennyi ajánlatkérő szervezetre vonatkozóan pedig 2018. október 18. napjáig kell átültetniük a tagállami jogokba.

Változik az irányelvi struktúra is. A klasszikus ajánlatkérők beszerzéseit szabályozó 2004/18/EK-irányelvet felváltó 2014/24/EU-irányelv (klasszikus irányelv) és a közszolgáltatók beszerzéseire irányadó 2004/17/EK-irányelvet felváltó 2014/25/EU-irányelv (közszolgáltatói irányelv) mellett új irányelvi szabályozásként jelenik meg a koncessziós szerződésekről szóló 2014/23/EU-irányelv (koncessziós irányelv).

Az uniós jogi háttér változása kapcsán ki kell emelni, hogy az új irányelvek megközelítésmódjukban és a közbeszerzésekre vonatkozó szemléletük tekintetében is újdonságot hoznak. Míg a korábbi évek szabályozását az határozta meg, hogy az EU tagállamai között létrejöjjön egy egységes belső piac a közbeszerzések területén, ahol a piaci verseny előnyei torzulásmentesen érvényesülhetnek, az uniós vállalkozások egyenlő esélyekkel hozzáférhetnek más tagállami közbeszerzésekhez, most előtérbe kerül az a látásmód, hogy a szabályozás a közbeszerzések különböző stratégiai célokra való felhasználását elősegítse.

Az egyes jogintézmények szabályaiban a tagállamok számára szélesebb lehetőség nyílik arra, hogy a fontos társadalmi-gazdasági célkitűzések, különösen az innováció, a szociális célkitűzések (ennek körében többek között a foglalkoztatás, munkahelyteremtés), valamint a fenntarthatóság (környezetvédelem) a közbeszerzési politika integráns részévé váljanak. Az uniós tagállamok társadalmi értékeinek hangsúlyosabb megjelenését tükrözi az is, hogy az új irányelveken végigvonul az a követelmény, hogy a környezetvédelmi, szociális és munkajogi előírásokat a közbeszerzések során be kell tartani. Mindez hozzájárul az európai társadalmi-gazdasági értékeket tiszteletben tartó gazdasági szereplők versenyképességének fenntartásához.

Az uniós közbeszerzési irányelvek alapján elkészült az új magyar közbeszerzési törvény koncepciója, amely gyorsítani, egyszerűsíteni és jogszerűbbé akarja tenni az eljárásokat.

A jogszabálytervezet megalkotásának legfőbb jogpolitikai céljai a következőek voltak:

 • a közbeszerzések átláthatóságának garantálása,
 • az eljárások egyszerűsítése,
 • az eljárások gyorsítása,
 • a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése,
 • a társadalmilag és gazdaságilag legmegfelelőbb beszerzési eredmény elérése,
 • a Kkv-k sikeres szereplésének elősegítése,
 • a szélesebb körű verseny előmozdítása.

A hatályos közbeszerzési törvény szerkezeti felépítését a törvényjavaslat is átveszi, megtartja azt a szerkesztési megoldást. A tervezet első része az általános rendelkezéseket tartalmazza, a második rész az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzések szabályairól rendelkezik, a harmadik rész az uniós értékhatár alatti eljárás, a negyedik rész a koncessziós beszerzési eljárás, az ötödik rész a szerződésekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza, a hatodik rész a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslatok szabályait rögzíti, a hetedik rész a Közbeszerzési Hatóságra és Döntőbizottságra vonatkozó szervezeti és egyes hatósági eljárásokra vonatkozó szabályokat, a nyolcadik rész a záró rendelkezéseket tartalmazza.

A szabályozási célkitűzések a törvényjavaslatban
A közbeszerzések átláthatóságának garantálása

A törvényjavaslat továbbra is fenntartja, hogy az ajánlatkérők a Közbeszerzési Hatóság által fenntartott Közbeszerzési Adatbázisban a közbeszerzésekre vonatkozó széles körű információkat, köztük minden, a törvény hatálya alá tartozó szerződést kötelesek közzétenni. Bővül az Adatbázisban közzéteendő adatok köre, a javaslat alapján az Összegezést is fel kell majd tölteni.

A javaslat részletesebb szabályokat ad arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevők mely adatokat nem nyilváníthatják ajánlatukban üzleti titoknak.

A javaslat rögzíti, hogy a törvény alapelveinek a szerződés teljesítésének létszakaszában is érvényesülnie kell, meghatározza azokat az eseteket, amikor a szerződés módosítása közbeszerzési szempontból elfogadható. A törvényjavaslat a Közbeszerzési Hatóság részére a szerződésekkel kapcsolatos hatósági ellenőrzési jogkört és a közpénzekkel való felelős gazdálkodás megsértése miatt semmis szerződésmódosítások esetén közérdekű keresetindítási jogot is biztosít.

Az írás folytatása elolvasható A közbeszerzési eljárások új szabályai című könyvben, ahol a törvénytervezet további célkitűzéseiről, a fontosabb változásokról is olvashat.

Forrás: A közbeszerzési eljárások új szabályai, Fórum Média Kiadó, Bp. 2015

 • Az új közbeszerzési törvény tervezete,
 • Az új európai közbeszerzési irányelvek és bírósági döntések,
 • Aktuális Döntőbizottsági határozatok,
 • Konzultáció

Elhelyezés: Kényelmes ülőhelyekkel berendezett konferenciateremben.
Ellátás: Kávé, tea, reggeli sütemények. Ebéd külön igényelhető: 3 000 Ft + Áfa /fő áron!

Jelentkezési feltételek: A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A részvételi díjat, a SBERBANK: 14100237-10421849-01000004 számlaszámra számlánk alapján szíveskedjen utalni. A részvételi díj tartalmazza a reggeli büfé, az üdítő, kávé költségeit. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a részvételi költséget megbontjuk felnőttoktatásra és az étel-ital fogyasztásra, mint közvetített szolgáltatásra. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét adminisztrációs díjként számlázzuk. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban lemondásra, a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk! Résztvevőinknek a rendezvény témájában oktatási segédanyagot és jegyzetet adunk.
Az legkedvezményesebb online jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező hozzájárul, hogy adatait megadva feliratkozik a System Media hírlevelére és elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt olvashat bővebben: >>>
FMK nyilvántartási számunk: 00126-2010
Intézmény akkreditációs lajstromszámunk: AL-2536.