Adóváltozások 2016. – ART – SZJA – ÁFA – TAO – EKÁER – IPA – REKLÁMADÓ – TERMÉKDÍJ – NEMZETKÖZI ADÓZÁS – Online képzés a Leitner&Leitner szakértőivel


Kategóriák


Kreditpontos képzés

adótanácsadók-egyesülete

leitnerleitner

Ajánljuk rendezvényünket mindazon pénzügyi-számviteli szakembereknek, akik szeretnék a 2016-ben hatályossá vált jogszabályokat, változásokat megismerni és mindemellett éves kötelező kreditpontokat gyűjtenek!

A KÉPZÉS HATÁRIDEJE:
2016. december 31. 23:59 percig!

A KÉPZÉS ÁRA:
Részvételi díj: 8 000 Ft + Áfa / fő

A KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉVEL EGYSZERRE MEGSZEREZHETŐ KREDITPONTOK >>

 • 8 kreditpont – Mérlegképes könyvelők (vállalkozási szakirány, nem számviteli témakör)
 • 10 kreditpont – Adószakértők, AT, OASZ
 • 3 kreditpont – Könyvvizsgálók

A KÉPZÉS MENETE: Az ONLINE képzés a 2016. január 26-án megrendezett adós rendezvényünk kép-, hang- és szakmai anyagaiból készült, 8 modulban, 8 filmet tartalmaz. A képzés során internet kapcsolattal rendelkező számítógépén előre meghatározott sorrendben kell végignézni, végighallgatni a képzésen készült videofilmeket. Amennyiben az összes filmet maradéktalanul végignézte, a képzés elvégzettnek minősül. A képzés elvégzéséről 14 munkanapon belül elektronikus úton küldünk hivatalos igazolást, ill. lejelentjük a hatóság felé.

SAJÁT IDŐBEOSZTÁS: A videofilmek modulokba vannak rendezve. Egyszerre annyi időt kell eltölteni a számítógép előtt, amennyi a modulban lévő film hossza. Ha elvégezte az első modult, akkor a soron következő filmet az Ön számára megfelelő, későbbi időpontban is megnézheti. Az utolsó filmet 2016. december 31. 23:59 percig kell megnézni! VIZSGA NINCS!

Siklós Márta bevezetője

Racz_NoraDr. Rácz Nóra Tax advisor, manager, Leitner&Leitner Kft.

 

 

Menczel-Kiss-GellertDr. Menczel-Kiss Gellért senior tanácsadó Leitner&Leitner Kft.

 

 

SiklosMartaSiklós Márta könyvvizsgáló, adótanácsadó, Leitner&Leitner Kft.

 

 

Elek-DianaElek Diána senior tanácsadó Leitner+Leitner Tax Kft.

 

 

jancsa-pek juditJancsa-Pék Judit, adószakértő, a Magyar Adótanácsadók Országos Egyesületének alelnöke

 

 

Juhasz-MartaJuhász Márta, adószakértő, manager, Leitner&Leitner Kft.

 

 

Balazs-PeterBalázs Péter, adótanácsadó, manager, Leitner&Leitner Kft.

TEMATIKA:

 1. MODUL – 60 perc
  ART változások 2016.

  **************************************
  TÉMAKÖRÖK: Adózói minősítés bevezetése – A NAV új szervezeti felépítése – Adó- és vámfolyószámla integrációja – Adóellenőrzés – Elektronikus megbízólevél (Évközi!) – Adóellenőrzés – Egyebek – Általános rendelkezések – Adóregisztrációs eljárás szigorítása, pontosítása – Bevallási nyilatkozat – SZJA – Adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás – SZJA – Egyéb rendelkezések – Egyéb rendelkezések – Cégbejegyzésre nem kötelezett adózókra vonatkozó szabályok – Egyéb rendelkezések – Hatósági eljárás felfüggesztése – előkérdés esetén – Egyéb rendelkezések – Adótitok átadása, adatszolgáltatás
 2. MODUL – 60 perc
  Személyi jövedelemadó 2015-2016-os változások
  **************************************
  TÉMAKÖRÖK: Személyi jövedelemadó – Évközi változások – Személyi jövedelemadó – Év végi változások – Személyi jövedelemadó – Bevallási nyilatkozat – Személyi jövedelemadó – Adóbevallási tervezet – Egyéb rendelkezések – Személyi jövedelemadó – Év végi változások – Társadalombiztosítás – évközi változások – A harmadik országbeli kiküldöttek biztosítási kötelezettsége – A biztosítottnak nem minősülő személyek járulékkötelezettsége – Biztosítottak bejelentése – Szociális hozzájárulási adó – mezőgazdasági munkakör – A kedvezmény mértéke – Nemzetközi jogalkalmazás
 3. MODUL – 60 perc
  ÁFA, EKÁER 2016.
  **************************************
  TÉMAKÖRÖK: Áfa – Tematika – Időszaki elszámolású ügyletek – A gyakorlatban – Példa – Áfakulcs változás – Áfa változások 2016-tól – Változások a számlázási szabályokban – EKÁER – EKAER – Változások
 4. MODUL – 55 perc
  Vegyes adónemek – Egyéb adó- és számviteli törvények változásai a 2016. adóévtől
  **************************************
  Témakörök: Tematika – Helyi iparűzési adó változásai – Reklámadót érintő változások – Közzétevői adókötelezettség változásai – Évközi változások hatása a 2015. év végi bevallásokra, a feltöltésre – Önellenőrzés lehetősége a korábbi időszakra – Reklámadó példa – Környezetvédelmi termékdíj változó szabályai – Fogalmi változások – Átalányfizetés gépjárművekbe beépített termékekre – Átláthatóbb szankciórendszer – Háromszögügyletek – Csomagolások, csomagolószerek – Egyéni hulladékkezelés – „Online kereskedelem” – Egyéb változások – Élelmiszerlánc felügyeleti díj / Dohányipari különadó változásai – Népegészségügyi termékadó változása – Környezetkímélő gépjárművek
 5. MODUL – 45 perc
  Társasági adó változások 2016.
  **************************************
  Témakörök: Jogszabályi háttér – 2015/2016: Növekedési adóhitel – Az IFRS-ek hazai bevezetése – IFRS és adózás – Üzleti vagy cégérték – Tao – egyéb 2015. évközi/2016-os változások  – Tao – egyéb 2015. évközi/2016-os változások  – Veszteségelhatárolás a 2015. adóévtől – ÚJ 2015: Rendelkezés az adóról  – „adófelajánlás” – Törvényjavaslat – A behajtási költségátalányról
 6. MODUL – 40 perc
  Az OECD BEPS javaslatcsomag, transzferár vonatkozású BEPS akciótervek
  **************************************
  Témakörök: Bevezetés – Áttekintés – BEPS – Bevezetés – Javaslatcsomagok áttekintése – BEPS 8. – Immateriális javak transzferárazása – BEPS 8.-9.-10.- BEPS 13. – Országonkénti jelentés – sablon – Végrehajtás, záró gondolatok
 7. MODUL – 20 perc
  OECD – BEPS 7, BEPS 2 javaslatok
  **************************************
  Témakörök: Telephelyek elkerülését megakadályozó javaslatok – BEPS 7 – OECD Modellegyezmény – 5. cikkben tervezett módosítások – 5. cikk 5. és 6. bekezdés – Bizományosi struktúrák – 5. cikk 4. bekezdés – telephely kivétel szabályok – Telephelyhez hozzárendelhető nyereség meghatározása – Belföldi telephely szabályozás – Várható változások, szabályozás? – BEPS 2 – Egyezményt érintő ajánlások – Ajánlások belföldi jogszabályokra
 8. MODUL – 20 perc
  Automatikus adóügyi információcsere
  **************************************
  Témakörök:  2016 – Automatikus információcsere – EU fejlemények – 2011/16/EU tanácsi irányelv – 2014/107/EU módosító tanácsi irányelv – 2014/107/EU módosító tanácsi irányelv fejleményei – EU információcsere fejlemények előzményei – OECD anyagok – Automatikus információcsere átültetése magyar jogba – EU – várható jövőbeli fejlemények

A rendezvény kép-, hang- és szakmai anyagából ONLINE KÉPZÉST készítünk, amely a tantermi képzést követő hét hétfőjétől oktatási portálunkon tud megnézni. A képzés felhasználónév és jelszóval elérhető, amit az ONLINE KÉPZÉSRE való regisztráció után osztunk ki. A speciális videó szimulálja a tantermi képzést, ahol a bontott képernyőn az előadó magyarázza a háttérben a szakmai anyagot.

Kreditpontos képzés esetén ellenőrizzük, hogy a hallgató a számítógép előtt van (nézi a képzést) úgy, hogy a lejátszó 15 percenként megáll, a hallgatónak a PLAY gomb segítségével minden leálláskor (15 percenként) el kell ismét indítania. Amennyibe egy bizonyos időn belül nem indítja el a lejátszót, a rendszer kilépteti a hallgatót a portálról, a filmet ismételten csak elölről tudja elkezdeni.

Amennyiben a hallgató egyszer a filmet végignézte, megváltozik a lejátszó szerkezete, a videoanyag diánként (slide) kereshetővé válik. Szabadon kereshet benne 15 percenkénti leállások nélkül.

Oktatási portálunk címe: http://e-systemmedia.hu/moodle

ELŐNYEI:

 • Korlátlan hozzáférés, többször visszanézhető.
 • Oktatási portálunkon keresztül világ bármelyik pontjáról elérhetőek internet kapcsolattal rendelkező számítógépről, korlátlanul a nap 24 órájában.
 • Tematizálás és kereshetőség. A rendezvényekről készült kép- és hanganyag modulokba rendezve, speciális video formátumban jelennek meg, ahol a videofilmek és a filmen belüli anyagrészek, tematikusan, témakörökre bontva kereshetőek.

lejatszo_kereses

A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A visszaigazoló e-mailhez csatolt DÍJBEKÉRŐT kérjük a fizetési határidőig kiegyenlíteni szíveskedjenek. A részvételi díjat a SBERBANK Magyarország Zrt.: 14100237-10421849-01000004 számlaszámra, számlánk alapján szíveskedjen utalni. Oktatási segédanyagot biztosítunk .pdf formátumban. Az legkedvezményesebb online jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező hozzájárul, hogy adatait megadva, feliratkozik a System Media hírlevelére, és elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt bővebben: >>>
FMK nyilvántartási számunk: 00126-2010
Intézmény akkreditációs lajstromszámunk: AL-2536

Technikai követelmények:

 • Támogatott platformok: Windows XP/Vista/7/8/10
 • Támogatott böngészők: GOOGLE CHROME ajánlott!, Mozilla Firefox, Internet Explorer.
 • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése.

Hálózati követelmény: Minimálisan 1MB/s letöltési sávszélességre van szükség. Ennek ma a legtöbb internet előfizetés megfelel (DSL, kábel). Kérjük, hogy a szolgáltatást stabil, folyamatos (megszakításmentes) internetkapcsolattal használja. A tananyagok mobil eszközökön való megtekintése nem támogatott! A mobil eszközön történő megtekintés miatti problémákért semmilyen felelősséget nem vállalunk.