Áfa, számlázás (e-learning) – Online kreditpontos tanfolyam


Kategóriák


Ha már unja az áfa, számlázás területén állandóan előkerülő témákat, és arra vágyik, hogy egy átfogó, képzés keretében gyakorlati segítséget, tudást kapjon, regisztráljon online tanfolyamunkra! Szakértő előadónk 6 és félórában minden olyan témát körbejár, ami kérdéseket vet fel a mindennapi munka során. Felhívja a figyelmet, hogy mire kell odafigyelni, könyvelést egyszerűsítő praktikus tanácsokat ad gyakorlati példák bemutatása mellett. A képzés elvégzésével kreditpontokat szerezhet, a képzés korlátlanul visszanézhető!

A KÉPZÉS HATÁRIDEJE:
2017. december 6-tól 2017. december 31. 23:59 percig!

FIGYELEM! Az NGM előírása szerint az online kreditpontos képzéseket a megkezdésétől számított 60 napon belül el kell végeznie!

A KÉPZÉS DÍJA:
Részvételi díj: 16 900 Ft + Áfa

A KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉVEL EGYSZERRE MEGSZEREZHETŐ KREDITPONTOK >>

 • 9 kreditpont – Mérlegképes könyvelők (vállalkozási szakirány, nem számviteli témakör) – NGM/72-159/2017
 • 9 kreditpont – Adószakértők, AT, OASZ – NGM/76-123/2017
 • 2 kreditpont – Könyvvizsgálók – BP-37/2017

dr.csataljay.zsuzsadr. Csátaljay Zsuzsanna adószakértő, áfa szakértő

 

Ha már unja az áfa, számlázás területén állandóan előkerülő témákat, és arra vágyik, hogy egy átfogó, képzés keretében gyakorlati segítséget, tudást kapjon, regisztráljon online tanfolyamunkra! Szakértő előadónk 6 és félórában minden olyan témát körbejár, ami kérdéseket vet fel a mindennapi munka során. Felhívja a figyelmet, hogy mire kell odafigyelni, és könyvelést egyszerűsítő praktikus tanácsokat ad gyakorlati példák bemutatása mellett. A képzés elvégzésével kreditpontokat szerezhet, korlátlanul visszanézhető!

TÉMAKÖRÖK:

 1. évközi törvényváltozások és hivatalos értelmezések
 • Az építési szabályok megváltozásának hatása az ingatlan áfára – egyszerű bejelentési eljárás áfa vonzata
 • Új szabály a hasznos alapterület számítására a lakóingatlan kedvezményes áfa kulcsú értékesítése kapcsán
 • A lakóingatlan értékesítés 5%-os adómértékének feltételei
 • Mikor 5%-os az építkezés során az áfa?
 • Adómérték alkalmazása ingatlanok esetében
 1. 2017-re vonatkozó változások
 • Kedvezményes áfa kulcsok
 • Adómérték csökkentések
 • Új tartalmi kellék a számlán
 • Adómérték csökkenés az étkezőhelyi szolgáltatásnál
 • Internet-hozzáférési szolgáltatásnál az adómérték csökkentés,
 • Baromfihús, tojás, tej értékesítésére vonatkozó adómérték csökkenés
 • A belföldi összesítő jelentés értékhatárának leszállítása, az összesítő szabályai
 • A számlázó rendszerek online bekötése
 • Turizmusfejlesztési hozzájárulás
 • Fordított áfa kiterjesztése
 • Új EU-s ingatlan fogalom és következményei
 • Egyéb változások ismertetése
 1. Problémás kérdések a folyamatosan teljesített (időszaki elszámolású) ügyletekszámlázásában
 • Teljesítési időpont
 • Hogyan kell számlázni, ha előre történik a fizetés, és hogyan, ha utólag?
 • Eltérő elszámolási időszakú ügyletek számlázása egy számlán vagy külön számlán
 • A folyamatosan teljesített ügyleteknél alkalmazandó számlakorrekciók, helyesbítések, pótlólagos kiszámlázások
 • A számla tartalmi kellékei
  • Fizetési kötelezettség keletkezése (azaz a teljesítésidőpontjának meghatározása
 • Gyakorlati alkalmazás problémái, példák
  • Mikor fordul elő az előleg számla és hogyan lehet kiküszöbölni?
  • Hogyan kell számlázni, ha a folyamatos teljesítésű ügylet egyben fordított adózású is?
  • A folyamatos teljesítés és a pénzforgalmi adózás.
  • Hogyan kell kezelni az utólagos helyesbítéseket, pótlólagos kiszámlázásokat a folyamatos teljesítésű számláknál?
  • Bérleti díj és közüzemi költség kiszámlázása külön számlán – példákkal
 1. A térítésmentes ügyletek kezelése – ingyenes termékátadás, ingyenes szolgáltatás, – mikor lehet áfa nélkül átadni terméket, szolgáltatást? Adóalap az ingyenes ügyletknél, Bizonylatolás, az áfa áthárítása, adólevonás
 1. A csereügyletek és kompenzációk kezelése – amikor nincs pénzmozgás – amikor nem a vevő fizet vagy nem az eladónak fizetünk
 1. kártérítés, kártalanítás, bánatpénz,óvadék, foglaló, előleg – elhatárolási problémák – Helyes számlázás – Mikor áfás és mikor nem – amikor pénzben fizetik és amikor természetben
 1. Az adóhatóság által újonnan elvárt partner ellenőrzési eljárás –Új kötelezettség minden áfa alanynálA szerződéses partner ellenőrzési mechanizmus Üzleti ellenőrzési eljárásMit vár el az adóhatóság a bejövő számláknál és a kimenő számláknál?Mivel küszöbölhető ki a fiktív számlák befogadása Új NAV útmutató és az EU bírósági gyakorlat hasznosítható eredményei – Az új Kúriai összefoglaló és ítéletek gyakorlati tanulságai
 1. Ki a felelős a számla hibájáért és milyen hibák javíthatóak – Felelősek vagyunk-e a partner adócsalása miatt – belföldi és közösségi ügylet esetén? A partner ellenőrzési eljárás valamint az adólevonás és a közösségi adómentes értékesítés kapcsolata – mikor felelős a számlabefogadó vagy a közösségi adómentesen számlázó a láncban történő adókijátszásért – szükséges és elvárható intézkedések az adóhatóság és a Kúria gyakorlata szerint – objektív és szubjektív felelősség – a „tudta”, „tudhatta” elvárhatósági szint az adólevonási jog és az adómentes közösségi számlázás megvonása során
 1. Az áfa nélküli vagyonátruházások feltétele, az apport, az üzletágátadás, a cég eladás áfa mentességének feltételei, a részvény átruházás, értékpapír befektetések kezelése –A portfolió átadás áfa kezelése >> A csoporton belüli finanszírozásnak milyen hátrányos következményei vannak az áfában? >> cégeladás áfa mentesen-mikor adómentes és mikor hatályon kívüli a cég eladás, fióktelep átadás, értékpapír átruházás?- Mikor kell arányosítani ezen ügyletek miatt a levonható áfát az egyébként adóköteles tevékenységet végzőnek és hogyan kerülhető ez el?
 1. Visszáru, teljesítés meghiúsulások, garanciális ügyletekáfa elszámolása – belföldön és határon átnyúlóan
 1. Adófizetési kötelezettség keletkezése, teljesítési időpontok

Teljesítési időpontok-főszabály >> Részletfizetés és részteljesítés különbözősége >> Zártvégű lízing ügyletek- bizományi és ügynöki konstrukciók számlázása – Fordított adózású ügyletek számlázása – Hogyan kell számlázni a közösségi adómentes érétkesítést – közösségi szolgáltatásokat – Közösségi beszerzést – ha termék és ha szolgáltatás – mi ezeken a számlákon a teljesítési időpont – melyik bevallásban kell szerepeltetni – milyen árfolyamot kell alkalmazni a forintosításnál – mi a teendő a határon átnyúló időszaki elszámolású (folyamatosna teljesített) ügyletnél?

 1. Árengedmények és árleszállítások számlázása

Mi a különbség az árengedmény és az árleszállítás között áfa és számlázási szempontból? Mikor szükséges, hogy minden érintett azonos feltételekkel részesüljön az árcsökkentésből és mikor nem? –- Áfa-alapot csökkentő árengedmények típusai >> Pénzbeli árengedmény >> Skontó >> Értékesített termék, szolgáltatás mennyiségére tekintettel adott engedmény >> Üzletpolitikai célú engedmény >> Természetbeni árengedmény >> Pontakciók, voucherek, utalványok az áfában az új voucher irányelvre is figyelemmel

 1. Az utalványok, voucherek pontakciók helyes áfa elszámolása
 1. Számlakorrekció szabályai

Számlakibocsátó és számlabefogadó >> Utólagos adóalap-csökkentés >> Tárgyi feltétele >> Fizetendő adó csökkentésének elszámolása >> A korrekciós számla befogadójának adóelszámolása – Melyik bevallásban veszi figyelembe a csökkenést és a növekedést a számlakibocsátó vagy befogadó?

Korrekciós számla kiállítása

A korrekciós és a csoportos korrekciós számla >>Helyesbítő számla, számlával egy tekintet alá eső okirat, érvénytelenítő számla, sztornőszámla, Alkalmazandó árfolyam >> Számlakorrekció a bevallásban >> Számszaki eltérések kezelése >> Kibocsátó fizetendő adójának csökkentése >> Érvénytelenség, hibás teljesítés, visszáru – Minőségi kifogás, előleg visszatérítés >> Göngyöleg, részletvétel meghiúsítás >> Téves adókulcs korrekciója >> Fordított adózású ügyletek korrekciója -, Befogadó levonható adójának csökkentése >> határon átnyúló ügyletek korrekciós szabályai – Külfölditől igénybevett szolgáltatás, importszolgáltatás, közösségi termékbeszerzés és fordított adózású ügyletek korrekciój >> Időszaki elszámolású ügyletek korrekciója >> Az elírások javítása >> A transzferár korrekciók kezelése >> Számlakorrekció határon átnyúlóan >> Esettanulmányok >> Számlakorrekcióknál, utólagos helyesbítéseknél mikor kell és mikor tilos önellenőrizni a számlakibocsátónak és a befogadónak?

 1. A devizás számláknál alkalmazandó árfolyam
 1. Számlázási szabályok határon átnyúlóan:

Közösségi, ill. export bizonylatok >> Külföldön teljesített ügyletek bizonylatolása >> Melyek a feltételei annak, hogy egy szolgáltatást külföldi teljesítés miatt áfa nélkül számlázzunk? – Melyek a feltételek a közösségbe kiszállított arú adómentes számlázására?

Külfölditől igénybe vett szolgáltatás 

Közösségbe irányuló termékeladások áfa mentes számlázásának feltételei-igazolások, bizonylatok, dokumentumok

Háromszögügylet és láncügylet számlázási szempontból? – Mi szerepel a számlán és a bevallásban a különböző szereplőknél?

Gyakorlati példák

 

A rendezvény kép-, hang- és szakmai anyagából ONLINE KÉPZÉST készítünk, amely a tantermi képzést követő hét hétfőjétől oktatási portálunkon tud megnézni. A képzés felhasználónév és jelszóval elérhető, amit az ONLINE KÉPZÉSRE való regisztráció után osztunk ki. A speciális videó szimulálja a tantermi képzést, ahol a bontott képernyőn az előadó magyarázza a háttérben a szakmai anyagot.

Kreditpontos képzés esetén ellenőrizzük, hogy a hallgató a számítógép előtt van (nézi a képzést) úgy, hogy a lejátszó 15 percenként megáll, a hallgatónak a PLAY gomb segítségével minden leálláskor (15 percenként) el kell ismét indítania. Amennyibe egy bizonyos időn belül nem indítja el a lejátszót, a rendszer kilépteti a hallgatót a portálról, a filmet ismételten csak elölről tudja elkezdeni.

Amennyiben a hallgató egyszer a filmet végignézte, megváltozik a lejátszó szerkezete, a videoanyag diánként (slide) kereshetővé válik. Szabadon kereshet benne 15 percenkénti leállások nélkül.

Oktatási portálunk címe: http://e-systemmedia.hu/moodle

ELŐNYEI:

 • Korlátlan hozzáférés, többször visszanézhető.
 • Oktatási portálunkon keresztül világ bármelyik pontjáról elérhetőek internet kapcsolattal rendelkező számítógépről, korlátlanul a nap 24 órájában.
 • Tematizálás és kereshetőség. A rendezvényekről készült kép- és hanganyag modulokba rendezve, speciális video formátumban jelennek meg, ahol a videofilmek és a filmen belüli anyagrészek, tematikusan, témakörökre bontva kereshetőek.

ONLINE KÉPZÉS – VIDEOLEJÁTSZÓ

a_kepzes_menete_2017

A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A visszaigazoló e-mailhez csatolt DÍJBEKÉRŐT kérjük a fizetési határidőig kiegyenlíteni szíveskedjenek. A részvételi díjat a SBERBANK Magyarország Zrt.: 14100237-10421849-01000004 számlaszámra, számlánk alapján szíveskedjen utalni. Oktatási segédanyagot biztosítunk .pdf formátumban. Az legkedvezményesebb online jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező hozzájárul, hogy adatait megadva, feliratkozik a System Media hírlevelére, és elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt bővebben: >>>

FIGYELEM! Az NGM előírása szerint az online kreditpontos képzéseket a megkezdésétől számított 60 napon belül el kell végeznie!

TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK:

 • Támogatott operációs rendszerek: Windows 7, Win 8, Win 10.
 • NEM támogatott operációs rendszerek: Windows 95, Windows XP, – Apple operációs rendszerek
 • Támogatott böngészők: Google Chrome (Verzió: 55.0.2883.87 m), Mozilla Firefox (Verzió: 50.1.0) vagy Internet Explorer (IE 11) vagy Edge (14) böngészőben kezdje el a képzést! Opera böngésző NEM támogatott!
 • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése.
 • A böngészőben a felugró (pop-up) ablakok engedélyezése!

Hálózati követelmény: Minimálisan 1MB/s letöltési sávszélességre van szükség. Ennek ma a legtöbb internet előfizetés megfelel (DSL, kábel). Kérjük, hogy a szolgáltatást stabil, folyamatos (megszakításmentes) internetkapcsolattal használja. A tananyagok mobil eszközökön való megtekintése nem támogatott! A mobil eszközön történő megtekintés miatti problémákért semmilyen felelősséget nem vállalunk.