Bér-, Munkaügyi vezetők, Bérszámfejtők, Tb. ügyintézők Országos Konferenciája 2019.


Helyszín
Hotel Arena **** (1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3.)


Kategóriák


A bérszámfejtéssel foglalkozó szakemberek nagy gondosságot és körültekintést igénylő munkájához ad szakmai tanácsot, felkészítést konferenciánk. Szakértőink gyakorlatias előadással várják Önöket, ismertetik a legforróbb témákat és az általuk tapasztalt gyakori kérdésekre is megadják a szakszerű válaszokat. Döntsön a részvétel mellett, hogy elsajátítsa a munkájához szükséges új ismereteket!

TÉMAKÖRÖK:

Szja 2019 * Az Szja tv., a Katv. 2019. január 1-jétől hatályos módosításainak ismertetése a gyakorlat szemszögéből a 2018. évi XLI. törvény és a 2018. évi LXXXII. törvény alapján * Az szja bevallás rendszerének változásai * Családi kedvezmény változásai * A kifizetői közteher mellett nyújtható, valamint adómentes juttatások („cafeteria”) rendszerének átalakításával kapcsolatos gyakorlati kérdések * Az önkéntes pénztári hozzájárulással, célzott szolgáltatással, támogatói adománnyal kapcsolatos gyakorlati kérdések * A biztosításokat érintő változások és gyakran felmerülő kérdések * Kamatkedvezmény szabályainak pontosítása * Kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos változások * Külön törvénnyel elfogadott, a személyi jövedelemadót érintő módosítások ismertetése TB és járulék 2019 * A Tbj. 2019. január 1-ei változásai * Saját jogú nyugdíjas Tb. jogállásának változása, bejelentés teljesítés a NAV felé * Biztosítási kötelezettség kiterjesztése * A tartós külszolgálattal összefüggő szabályok változása * Járulékmérték, járulékalap változás * Egészségügyi szolgáltatási járulék havi és napi összege, az ún. „Piros lámpás” eljárás időbeli hatályának módosulása * Járulékalapot nem képező jövedelmek körének bővítése * Vállalkozók járulékfizetési kötelezettségét érintő változások * A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó * A Tb. fedezeti rendszerét megalapozó jogi szabályozás * Az egészségügyi hozzájárulás és a 2011-évi szociális hozzájárulási adóról szóló törvény hatályon kívül helyezése * A 2018. december havi kifizetések kezelése * A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény * Az új adónem specialitása * Az adó alapja, a fizetésre kötelezetett személyek * Az adóalapot nem képező jövedelmek, tevékenységi mentességek * Az adó mértéke * Az adófizetési felső határ számítása * Különös szabályok szerinti fizetési kötelezettség * Mezőgazdasági őstermelő * Adó bevallása, befizetése * Foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezmények * A régi Szocho tv. alapján tovább érvényesíthető kedvezmények köre * Megszűnő kedvezmények * Az új Szocho tv. alapján igénybe vehető kedvezmények * A munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény * Három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény * A kedvezmény érvényesítéséhez szükséges igazolások beszerzése, NAV hivatali eljárása * Megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény * A közfoglalkoztatottak után érvényesítető adókedvezmény * Kutatók foglalkoztatása * A K+F tevékenység adókedvezménye * Védett korban elbocsátott köztisztviselők utáni kedvezmény * Az adókedvezményekre vonatkozó közös szabályok * Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 2019 * Pénzbeli ellátásokat érintő várható változások 2019-től * 2019. évi minimálbér és a garantált bérminimum alkalmazása * Gyermekgondozási díj maximumának felülvizsgálata * Táppénzmaximum * Kifizetőhelyi nyomtatványok használata * Munkajog 2019 * Munkaidővel kapcsolatos változások, munkaidőkeret, túlóra, munkaidő-beosztás * Mi mennyi 2019-ben (minimálbér, garantált bérminimum)? * Munkaszüneti napok körüli munkarend * Adatvédelem a munkajogban, változó szabályok * Év eleji munkaügyi teendők, a szabadság megállapítása * Szakmai konzultáció

ELŐADÓINK

  • Széll Zoltánné szakmai főtanácsadó, NAV Járulék Főosztály,
  • Dr. Kártyás Gábor munkajogi tanácsadó,
  • Bagolyné Hampó Anita társadalombiztosítási szakértő,
  • Dr. Asztalos Zsuzsa osztályvezető, NAV.

A KÉPZÉS IDŐPONTJA:

  • 2019. február 21. (csütörtök), 9-16-ig, regisztráció 8:30-tól!

RÉSZVÉTELI DÍJ

  • 24 900 Ft + Áfa / fő. – Ebéd külön igényelhető: 3 990 Ft + áfa /fő áron!
  • Amennyiben 2019. február 19-ig regisztrál,
    21 700 Ft + Áfa / fő áron jelentkezhet rendezvényünkre!

TAKARÍTSON MEG 25% MÉG MA!

Amennyiben 20189.  február 19-ig egy cégtől ketten vagy kettőnél többen regisztrálnak,
18 700 FT + ÁFA / FŐ ÁRON
jelentkezhetnek rendezvényünkre!

A System Media Kft. az OPTEN “A” minősítésű üzleti partnernek nyilvánította! Az “A” kockázati minősítésű cég az üzleti élet egyik legmegbízhatóbb szereplője, a vele való üzleti kapcsolat kialakításának pénzügyi kockázata rendkívül alacsony!

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK

Elhelyezés: Kényelmes ülőhelyekkel berendezett konferenciateremben.
Ellátás: Kávé, tea, reggeli sütemények.
Jelentkezési feltételek: A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a részvételi költséget megbontjuk felnőttoktatásra és az étel-ital fogyasztásra, mint közvetített szolgáltatásra. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét adminisztrációs díjként számlázzuk. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban lemondásra, a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk! Résztvevőinknek a rendezvény témájában oktatási segédanyagot és jegyzetet adunk.
Az online jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt olvashat bővebben: >>>

MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE, BÍRÓI GYAKORLAT
Online képzés dr. Kártyás Gáborral
<< MOST MEGNÉZEM >>
FELMONDÁS - FEGYELMI - KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG
Online munkajogi képzés dr. Kártyás Gáborral
<< MOST MEGNÉZEM >>