Bérszámfejtés Adónap 2019. – Art, szja, tb és járulék, szocho, pénzbeli ellátások – Bérszámfejtők, HR-vezetők, Tb. ügyintézők Országos Konferenciája


Helyszín
Hotel Hungaria City Center (volt Best Western Hotel Hungaria) **** (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)


Kategóriák


Készüljön fel velünk a jövő évi jogszabályváltozásokra! Adónapunkon Ön teljes áttekintést kap a 2019-es évet érintő art, szja, tb és járulékszabályok, szociális hozzájárulási adó és az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak változásairól. Részletesen bemutatjuk a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezmények rendszerének változását is.

TÉMAKÖRÖK:

SZJA 2019 * Az állandó lakóhely új fogalma * Adómentes rendelkezések évközi változása * Egyes módosuló és új adómentes szabályok a személyi jövedelemadóban * Kisadózó vállalkozások tételes adója * Áttérő ügyvédi irodákat érintő módosítások * Osztalék utáni adót kiváltó adóhoz kapcsolódó rendelkezések * Adóalanyiság megszűnésével kapcsolatos módosítások * Egyéb pontosító jellegű rendelkezések * Magánszemélyek különadójának megszüntetésével összefüggő szabályok ismertetése * A nyári adócsomagban elfogadott, 2019-től hatályba lépő jelentős módosítások * Bevallás * Adóelőleg-nyilatkozatok * Egyes juttatások adókötelezettségével kapcsolatos változások * Adómentes juttatások változása * TB és járulék változások 2019 * A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény változása * Biztosítottak körét érintő változás * Az Mt. szerint foglalkoztatott saját jogú nyugdíjas Tb. jogállásának változása * Ki minősül saját jogú nyugdíjasnak? * A biztosítottnak nem minősülő foglalkoztatott nyugdíjas ellátási jogosultságára vonatkozó szabályok változása * A biztosítottnak nem minősülő nyugdíjas foglalkoztatásához kapcsolódó közteherfizetés * A kereseti korlátozásra vonatkozó nyugdíj szabályok alkalmazása a biztosítottnak nem minősülő nyugdíjas foglalkoztatottra * Járulékmérték változás * Egészségügyi szolgáltatási járulék havi és napi összege * A magánszemély egészségügyi szolgáltatására való jogosultságra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség határidejének változása * A szolgálati idő és a nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából megkötött megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék mértékének csökkenése * Vállalkozók járulékfizetési kötelezettségét érintő változások * A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó egészségügyi szolgáltatási járulékfizetése alól történő mentesítésre vonatkozó szabály változása * A Tb. fedezeti rendszerét megalapozó jogi szabályozás változása * Az egészségügyi hozzájárulás és a 2011-évi szociális hozzájárulási adóról szóló törvény hatályon kívül helyezése * Szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény * Az új adónem specialitása * Az adófizetésre kötelezettek köre * Az adó alapja * Az adó mértéke * Az adókötelezettség alól történő mentesülés speciális szabályrendszere (mentesített személyek, mentesített jogviszonyok, mentesített jövedelmek) * Az egyéni és társas vállalkozókra vonatkozó különös szabályok (ki kötelezetett a minimum adóalap után adófizetésre) * A mezőgazdasági őstermelő adókötelezettsége * Az adó bevallása, befizetése * A foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezmények rendszerének változása, azadókedvezmények új rendszere (átmenetei rendelkezések alapján 2019-től tovább érvényesíthető kedvezmények köre) * 2019. január 1-jétől munkaviszonyt létesítő munkavállaló után érvényesítető kedvezmények * Az adókedvezményekre vonatkozó közös szabályok (költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezés, részmunkaidős foglalkoztatás, ismételt jogviszony létesítése, munkáltató személyében bekövetkező változás) * A szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók utáni kedvezmény * A munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmények (feltételek, az adókedvezmény alapja és eljárási szabályok) * Három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény (a kedvezmény érvényesítéséhez szükséges igazolások beszerzésének új eljárási szabályai) * Megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény különös tekintettel, a Rehabilitációs kártyával érvényesíthető kedvezmény igénybevételének megszűnésére * Közfoglalkoztatottak után érvényesítető adókedvezmény (különös tekeintettel az adókedvezmény alapjára és mértékére vonatkozó különös szabályokra) * Kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény * A K+F tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény * Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 2019 * Pénzbeli ellátásokat érintő várható változások 2019-től * 2018. évben a gyakorlatban felmerült problémák és megoldások * Kifizetőhelyi nyomtatványok használata * Adóeljárási változások 2019 * Kapcsolattartási szabályok bővítése * Adóbiztosíték szabályok kiegészítése * Egyéni vállalkozók SZJA bevallási határidejének módosítása, NAV bevallási tervezet * Jogkövetkezmények, mulasztási bírság, adóbírság * A késedelmi pótlék mértékének újraszabályozása * Önellenőrzési pótlék újragondolása * Adóvégrehajtás változásai * Szakmai konzultáció
A konferencia témaköreit a jogszabályok elfogadásának ütemében folyamatosan aktualizálunk!

ELŐADÓINK:

  • Széll Zoltánné szakmai főtanácsadó, NAV Járulék Főosztály,
  • Dr. Kovács Ferenc okleveles adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő,
  • Bagolyné Hampó Anita társadalombiztosítási szakértő,
  • Kopányiné Mészáros Edda tájékoztatási kiemelt szakreferens, NAV.

A KÉPZÉS IDŐPONTJA:

  • 2018. november 13. (kedd), 9-16:30-ig, regisztráció 8:30-tól!

RÉSZVÉTELI DÍJ

  • 24 900 Ft + Áfa / fő. – Ebéd külön igényelhető: 3 800 Ft + áfa /fő áron!
  • Amennyiben 2018. november 6-ig regisztrál,
    21 700 Ft + Áfa / fő áron jelentkezhet rendezvényünkre!

A System Media Kft. az OPTEN “A” minősítésű üzleti partnernek nyilvánította! Az “A” kockázati minősítésű cég az üzleti élet egyik legmegbízhatóbb szereplője, a vele való üzleti kapcsolat kialakításának pénzügyi kockázata rendkívül alacsony!

TAKARÍTSON MEG 25% MÉG MA!

Amennyiben 2018. november 11-ig egy cégtől ketten vagy kettőnél többen regisztrálnak,
18 700 FT + ÁFA / FŐ ÁRON
jelentkezhetnek rendezvényünkre!

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK

Elhelyezés: Kényelmes ülőhelyekkel berendezett konferenciateremben.
Ellátás: Kávé, tea, reggeli sütemények.
Jelentkezési feltételek: A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a részvételi költséget megbontjuk felnőttoktatásra és az étel-ital fogyasztásra, mint közvetített szolgáltatásra. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét adminisztrációs díjként számlázzuk. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban lemondásra, a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk! Résztvevőinknek a rendezvény témájában oktatási segédanyagot és jegyzetet adunk.
Az online jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt olvashat bővebben: >>>

CÉGKAPU BEÁLLÍTÁSAI, HASZNÁLATA
Online képzés a NISZ és a NAV szakértőivel
<< MOST MEGNÉZEM >>
FELMONDÁS - FEGYELMI - KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG
Online munkajogi képzés dr. Kártyás Gáborral
<< MOST MEGNÉZEM >>