Számlázás és számlakorrekció az új elektronikus adatszolgáltatás tükrében – Szakmai Konferencia a NAV szakértőjével


Helyszín
Hunguest Hotel Millennium *** Superior (1089 Budapest, Üllői út 94-98.)


Kategóriák


FIGYELEM! A KÉPZÉS LÉTSZÁMA BETELT!

Hamarosan új időpontot írunk ki!

A 2018-as esztendő számos új jogszabályt fog hozni a NAV-val történő kapcsolattartásban. Ezek közül a számla adatszolgáltatás alapvetően befolyásolja a számlázó programok működését, mely egyrészt fejlesztői feladat, másrészt pedig felhasználói oldalon is jelennek meg új kötelezettségek.
Gazdasági, pénzügyi, könyvelési és számlázási szakemberek nagy gondosságot és körültekintést igénylő munkájához ad szakmai tanácsot, felkészítést konferenciánk. A számlázás és számlakorrekció témaköreit részletesen kibontva vezetjük végig Önöket az új elektronikus adatszolgáltatás gyakorlati problémáin, buktatóin. A konzultáció lehetőséget biztosít Önnek az egyéni kérdéseit is átbeszélni szakértő előadónkkal.

ELŐADÓINK >>

SIKE OLGA főosztályvezető-helyettes, NAV
DR. CSÁTALJAY ZSUZSANNA
adószakértő, adótanácsadó, Csátaljay Consulting Kft.

A KÉPZÉS IDŐPONTJA:

  • 2018. június 21. (csütörtök), 10-15-ig, regisztráció 9-tól!

A KÉPZÉS DÍJA:

  • Részvételi díj: 24 700 Ft + Áfa / fő. – Ebéd igényelhető: 3 800 Ft + áfa /fő

TAKARÍTSON MEG 25% MÉG MA!

Amennyiben 2018. június 19-ig egy cégtől ketten vagy kettőnél többen regisztrálnak,
18 700 FT + ÁFA / FŐ ÁRON
jelentkezhetnek rendezvényünkre!

Amennyiben 2018. június 18-ig regisztrál,
21 700 Ft + Áfa / fő áron jelentkezhet rendezvényünkre!

MEGSZEREZTE MÁR ÉVES KÖTELEZŐ KREDITPONTJAIT?

TÉMAKÖRÖK: Az elektronikus adatszolgáltatás új szabályai * Számlázó programok online bekötése a NAV-hoz, nyomdai számlákra vonatkozó adatszolgáltatás * Kiket terhel a kötelezettség és milyen számlákra vonatkozik? * Mely adatokról kötelező és melyekről nem? * Technikai szabályok * Értékhatár alatti számlák kezelése * Adatszolgáltatásra kötelezett számlák * Adatszolgáltatásra kötelezett számlaadatok * Adatszolgáltatás módszere * Adatszolgáltatás egyéb kérdései * Számla adatszolgáltatás célja * Jogszabályi kötelezettség * Adatszolgáltatásra kötelezett vállalkozások * Adatexport és adatszolgáltatás * Számlázó program bejelentési kötelezettség * Számlázó program dokumentáció * Az adatszolgáltatás elmaradásának és a hibás adatszolgáltatásnak a szankciója * Adatszolgáltatás technikája * Regisztráció: elsődleges, másodlagos és technikai felhasználó * Adatszolgáltatás elhelyezkedése a rendszeren belül * Üzemszünetre vonatkozó szabályok * Adatszolgáltatás megvalósításának buktatói * Adóhivatali támogató szolgáltatások igénybevétele * A számlák ellenőrző kódja * A többi adatszolgáltatással való összefüggés (belföldi áfa összesítő, PTGSZLAH adatszolgáltatás, nyilatkozat a fordított adózású gabona és vas- acéltermékekről, közösségi összesítő nyilatkozat stb.) * Manuális és elektronikus adatszolgáltatás * Problémás témakörök az elektronikus adatszolgáltatás során * Adatszolgáltatás számlázó programmal előállított számláról, ún. kézi számláról * Kapcsolódik-e ez a kötelezettség a pénztárgéphasználathoz * Átmeneti szabályok értelmezése kibocsátott számla, befogadott számla esetében * Számlaérvénytelenítés és az adatszolgáltatás * Számlamódosítás egy vagy két bizonylattal és az adatszolgáltatás * Gyűjtő számlák * Előleg és az ún. végszámla, ezekről adatszolgáltatás * Adatszolgáltatás és az áfa levonási jog * Számla kiállítás és kibocsátás fogalma * Számlázó programmal szembeni követelmény az adatszolgáltatás és az adatexport funkció * Az önszámlázás és meghatalmazotti számlázás és helye az elektronikus adatszolgáltatás során * Hibás adatszolgáltatás, hibajavítás fajtái, folyamata, szabályai, jogosultságok, jogkörök a hibajavítás folyamatában az új elektronikus adatszolgáltatás * A számlahelyesbítések kezelése az új rendszerben * Hogyan kell júliustól az új rendszerben szabályos korrekciós bizonylatot kiállítani? * Mi a teendő, ha hibás a vevői adat és mi, ha számszaki korrekcióra irányul a javítás? * Hogyan kell korrigálni, ha stornó és új számlával korrigálunk és hogyan, ha helyesbítő számlával és hogyan, ha számlával egy tekintet alá eső okirattal? * Mit jelent a számlával egy tekintet alá eső okirat a gyakorlatban, hogyan kell kiállítani? * Mit kell legalább tartalmazni a korrekciós bizonylatnak és mi a nem kötelező elem? * Hogyan kell kezelni az új rendszerben a módosítási láncokat? * Mikor kötelező a hivatkozási szám és mikor nem? * Lehet és hogyan csoportos helyesbítő számlát kiállítani * A módosítási láncoknál mi a hivatkozási szám és mihez képest kell a különbözetet szerepeltetni? * Az alap és a korrekciós bizonylatok összefüggése az új rendszerben * A belföldi áfa összesítő jelentés új szabályai a befogadott számlákról * A befogadott számlákról beadandó tételes és az összevont adatszolgáltatás * Az értékhatár leszállításának következményei * Az előleg és végszámla kezelése * A részszámlák és a számlakorrekciók kezelése, az érvénytelenítő számla * Módosítási láncok * Gyűjtőszámla, időszaki elszámolás * Mi az összefüggés az elektronikus adatszolgáltatással? * Felkészülés az adatszolgáltatásra * Mit kell a cégeknek tenni a felkészülés kapcsán? * Milyen szempontból kell átvilágítaniuk a rendszereiket, hogy az adatszolgáltatást tudják teljesíteni? * A módosítások szerepeltetése a bevallásban * Számlakorrekció * Számlakibocsátó, számlabefogadó * Mikor kell és mikor nem lehet önellenőrizni a számlakibocsátónak? * Hogyan kell a befogadónak elszámolni a számlakorrekciókat * Utólagos adóalap-csökkentés tárgyi feltétele * Fizetendő adó csökkentésének elszámolása * Korrekciós számla befogadójának adóelszámolása * Visszáru áfa-elszámolása * Hibás számla alapján történő adólevonás, illetve számla javítás az adóellenőrzés során * Korrekciós számla előállítása * Alkalmazandó árfolyam * Számlakorrekció a bevallásban * Számszaki eltérések kezelése * Kibocsátó fizetendő adójának csökkentése * Érvénytelenség, hibás teljesítés, visszáru * Minőségi kifogás, előleg visszatérítés, árleszállítás * Göngyöleg * Részletvétel * Teljesítés meghiúsulás * Téves adókulcs korrekciója * Befogadó levonható adójának csökkentése * Külfölditől igénybevett szolgáltatás, közösségi termékbeszerzés és fordított adózású ügyletek korrekciója * Időszaki elszámolású ügyletek korrekciója * A számla kibocsátási kötelezettség * Számlázási alapelvek * Számla kibocsátási kötelezettség * Számlázási rend * Mi a különbség az Áfa körön kívüli és az Áfa területi hatálya alá nem tartozó ügyletek bizonylatolása között? * Hogyan bizonylatoljuk az Áfa köteles belső ügyleteket és melyek azok? * Mikor lehet és kell számviteli bizonylatot kiállítani számla helyett * A számla tartalmi kellékei a gyakorlatban * Mikor nem kell számla? * Nyugta használata * Nyugta helyett kiállított számla * A PTGSZLAH adatszolgáltatás tartalma az új rendszerben * Számlakibocsátás átvállalása, az önszámlázás szabályaiª A számla teljesítési időpontja * A teljesítési időpont jelentősége a számlázásnál * Az Áfa törvény teljesítési időpont szabályai * Mit jelent az, hogy az ügylet tényállásszerű megvalósulása * A részteljesítés fogalma * Az időszaki elszámolású (folyamatosan teljesített) ügyletek teljesítési időpont szabályai * A 4 teljesítési időpont közül az időszaki elszámolásnál mikor melyiket kell alkalmazni * Ingatlan bérleti díj mellett továbbszámlázott közüzemi költség számla helyes kiállítása, a teljesítési időpont szabálya * Az időszaki elszámolású számlák korrekciója * Gyűjtőszámla vs. időszaki elszámolású számla * A gyűjtőszámla kiállításának buktatói az elektronikus adatszolgáltatási rendszerben * Egyes speciális ügyletek teljesítési időpontja (lízing, részletre eladás, tulajdonjog fenntartással eladott termék stb.) * Az előlegszámla, az előleg áfa-beli fogalma, helyes bizonylatolása * A belföldi fordított adózású számlák alkalmazási esetei , teljesítési időpontja és bevallásban való szerepeltetésének időpontja * ª A számla adóalapja ªAz árengedmények számlázása * Számlázott és nem számlázott engedmények * Azonnali és utólagos engedmények * Az üzletpolitikai engedmény fogalma * Mennyiségi engedmény számlázása * A skontó kezelése * A többszereplős árengedményi, promóciós konstrukciók bizonylatolása * A járulékos költség szabály leképezése a számlázás során * Mitől lesz valami járulékos költség illetve komplex szolgáltatás * A közvetített szolgáltatás fogalma és helyes számlázása * A nemzetközi ügyletek bizonylatolása * Külföldön teljesített ügyletek bizonylatolása * Külfölditől igénybevett szolgáltatás (importszolgáltatás) utáni adókötelezettség, bevallás * A nemzetközi fordított adózású számla * A teljesítési hely szabályok hatása a számlázásra * A nemzetközi fordított adózás gyakorlati jelentősége a számlázásnál * Milyen feltételekkel állítható ki áfa nélkül egy főszabály szerinti és egy különös teljesítési helyű szolgáltatás? * Az ingatlanhoz kapcsolódó határon átnyúló szolgáltatások * A határon átnyúló termékügyletek helyes számlázási szabályai * Külföldön teljesítettség vs. adómentesség * A közösségi adómentesen történő számlázás feltételei * Az exportszámla * Közösségen belüli termékbeszerzés * Számlakorrekciók a nemzetközi ügyletek * Szakmai konzultáció – résztvevők részéről felmerülő kérdések megválaszolása

Elhelyezés: Kényelmes ülőhelyekkel berendezett konferenciateremben.
Ellátás: Kávé, tea, reggeli sütemények. Ebéd külön igényelhető: 3 800 Ft + áfa /fő áron!
Jelentkezési feltételek: A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A részvételi díjat, a SBERBANK: 14100237-10421849-01000004 számlaszámra számlánk alapján szíveskedjen utalni. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a részvételi költséget megbontjuk felnőttoktatásra és az étel-ital fogyasztásra, mint közvetített szolgáltatásra. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét adminisztrációs díjként számlázzuk. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban lemondásra, a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk! Résztvevőinknek a rendezvény témájában oktatási segédanyagot és jegyzetet adunk.
Az online jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt olvashat bővebben: >>>