Új európai adatvédelmi rendelet – A GDPR hazai alkalmazása – Adatvédelmi Konferencia a NAIH szakértőivel


Helyszín
Hotel Hungaria City Center (volt Best Western Hotel Hungaria) **** (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)


Kategóriák


dr-szabo-endre-gyozo_systemmedia

dr. Szabó Endre Győző,
NAIH elnökhelyettes

kulcsar_zoltan

Dr. Kulcsár Zoltán,
adatvédelmi szakértő, PPOS

dr-farkas-tamas-systemmedia

Dr. Farkas Tamás
adatvédelmi szakjogász

dr-Zárdai-Zoltán-systemmedia

Dr. Zárdai Zoltán
Ügyvéd

FIGYELEM! A KÉPZÉS LÉTSZÁMA BETELT!
A márciusi konferenciára további jelentkezést nem tudunk fogadni!
——————

A képzést áprilisban újra szervezzük. Tegye meg előzetes jelentkezését MOST!
<< REGISZTRÁCIÓ AZ ÁPRILISI KONFERENCIÁRA ITT >>

Konferenciánk célja, hogy átfogó képet nyújtson az adatkezelők, jogászok és jogalkalmazók számára, hogy május 25-ig megfelelő módon felkészülhessenek az Európai Unió által elfogadott Általános Adatvédelmi Rendeletet (General Data Protection Regulation – GDPR) alkalmazására.
Bemutatásra kerülnek a GDPR várható, legjelentősebb újításai, azok alkalmazásának feltételei és a gyakorlati jogkövetkezmények. Az egyes területek bemutatása során előadóink megvilágítják a személyes adatok védelmi követelményeit, a kamerás adatkezeléseket, valamint a munkahelyi adatkezeléseket is érintő szabályok változásait.
Előadóink az előadásuk után egy külön teremben konzultációs lehetőséget biztosítanak az érdeklődőknek.
adatkezeléseket is érintő szabályok változásait.

A konferenciát ajánljuk:

 • Jogászoknak, jogtanácsosoknak,
 • Compliance officereknek,
 • Adatvédelmi, adatbiztonsági felelősöknek,
 • IT biztonsággal foglalkozó vezetőknek, munkatársaknak,
 • Biztonsági szakembereknek,
 • Humán erőforrás szakembereknek

——————

Emellett szeretettel várjuk mindazokat, akik a vállalaton belüli adatok és információk kezeléséért felelősséggel tartoznak, valamint az ügyvédi irodákat, adatbiztonsággal foglalkozó, illetve tanácsadó cégeket is, akik ebben a kérdésben hathatós megoldást tudnak ajánlani a vállalatok számára.

dr-szabo-endre-gyozo_systemmedia

ELŐADÓINK:

dr. Szabó Endre Győző,
NAIH elnökhelyettes


DR. OSZTOPÁNI KRISZTIÁN
vizsgáló, Audit és Információszabadság Főosztály, Audit Osztály, NAIH
Dr. Kiss Attila információkommunikációs szakjogász,
Hencz János László belső adatvédelmi felelős Magyar Posta,
Dr. Csaba József Információbiztonsági szakértő, kriminológus
Dr. Zárdai Zoltán ügyvéd

A KÉPZÉS IDŐPONTJA:
2018. március 5-6. (hétfő-kedd), regisztráció mindennap 08:30-tól!
Időtartam:
Hétfő: 09:00-17-ig, regisztráció 8:30-től!

Kedd: 09:00-16:30-ig, regisztráció 8:30-től!

A KÉPZÉS DÍJA:
Részvételi díj: 60 000 Ft + Áfa / fő / 2 nap – Ebéd külön igényelhető: 7 600 Ft + Áfa / fő / 2 nap áron!

TAKARÍTSON MEG 40% MÉG MAI!

Amennyiben 2018. március 1-ig egy cégtől kettő vagy több fő regisztrál,
40% KEDVEZMÉNNYEL 36 000 Ft + Áfa / fő / két nap áron
jelentkezhetnek a  rendezvényünkre!

Amennyiben 2018. február 28-ig regisztrál,
30% KEDVEZMÉNNYEL 42 000 Ft + Áfa / fő / áron
jelentkezhet a  rendezvényünkre!

AKTUÁLIS ADATVÉDELMI KÉPZÉSEINK

JELENTKEZZEN MOST KEDVEZMÉNNYEL!

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ KÉPZÉS

Kétnapos képzés az új GDPR szerint
<< TOVÁBBI INFORMÁCIO >>

1 nap szakmai programja:

 • 9.00-10.00         Megnyitó – Az új adatvédelmi rendelet hazai alkalmazása

  előadó:   dr. Szabó Endre Győző, NAIH elnökhelyettes

  • Koncepció
  • Jogok és kötelezettségek
  • Az adatvédelmi felügyelő hatóság változó szerepköre
  • A felkészülési időszak feladatai
  • Nemzetközi kitekintés

  10.00-11.00       Alap fogalmak, alapelvek

  előadó: Dr. Kulcsár Zoltán, adatvédelmi szakértő, PPOS

  Személyes adat, genetikai adat, biometrikus adat – Egyáltalán milyen adatok kezelésére kell alkalmazni a Rendeletet?

  Adatkezelés, álnevesítés, anonimizálás, titkosítás és törlés – A legfontosabb, hogy tisztázzuk, honnan és meddig beszélhetünk személyes adatok kezeléséről? A törlés tényleg törlés? A titkos adat tényleg anonim adat?

  Az adatkezelés alapelvei:

  • jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
  • célhoz kötöttség
  • adattakarékosság
  • pontosság
  • korlátozott tárolhatóság
  • integritás és bizalmas jelleg
  • elszámoltathatóság

  11:00-11:30        szünet

  11:30-12:30        Az érintettek jogai a GDPR-ben

  előadó: Dr. Kulcsár Zoltán, adatvédelmi szakértő, PPOS

  • Átlátható tájékoztatás, kommunikáció, jogok
  • Az előzetes tájékoztatás- Tájékoztatás az adatfelvétel előtt, adatátvételkor
  • Hogyan alakítsuk át a meglévő adatkezelési tájékoztatónkat, hogy a GDPR-nek megfeleljen?
  • Az érintett hozzáférési joga
  • Helyesbítéshez való jog
  • Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)
  • Az adatkezelés korlátozásához való jog
  • Az adathordozhatósághoz való jog
  • A tiltakozáshoz való jog
  • Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok

  12.30-13.30        ebéd szünet

  13.30-14.45        A  jogalapok változásai

  előadó:  Dr. Zárdai Zoltán, ügyvéd

  • A GDPR újdonsága a magyar adatkezelők hétköznapjaiban.
  • Az ismert jogalap: az érintett hozzájárulása.
  • Szerződéskötés – egy régen várt jogalap
  • Jogi kötelezettség teljesítése – a törvény, mint jogalap kiteljesedése
  • Létfontosságú érdek és közhatalom gyakorlása – nem ismeretlen jogalapok.
  • Jog, jogos érdek, érdekmérlegelés – egy régi-új jogalap új megközelítésben.
  • Hol kell számot adni a jogalapról?

    14.45-15.45       Adatvédelmi tisztviselő

  előadó: dr. Farkas Tamásadatvédelmi szakjogász, ISO 27001 vezető auditor, a MADAT elnöke

  • Az adatvédelmi tisztviselő kijelölésének kötelező esetei
  • Vállalkozás csoportok, közfeladat ellátó szervek, szakmai szervezetek adatvédelmi tisztviselői
  • Szakmai elvárások az adatvédelmi tisztviselővel szemben.
  • Az adatvédelmi tisztviselő szervezeti helye, jogállása, GDPR-ban biztosított konkrét jogainak és feladatkörének áttekintése.
  • Az adatvédelmi tisztviselő szakmai és szervezeti függetlenségének garanciái.
  • Az adatvédelmi tisztviselő szerepe az adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatásában, valamint adatvédelmi incidensek kezelésében
 • 15:45-16:00       szünet

  16.00-17.45        Az Adatkezelő általános kötelezettségei – beépített és alapértelmezett adatvédelem

  előadó: Dr. Hencz János László, belső adatvédelmi felelős, Magyar Posta

  • Ki az adatkezelő? Az adatkezelői minőség kritériumai
  • Közös adatkezelők (Egy hajóban evezünk.)
  • Adatkezelői kötelezettségek (szemlélet a feladatok mögött)
  • Privacy by design, privacy by default a GDPR-ban
  • Privacy by design alapjai (az egyensúly)

  —————————–

  1. nap szakmai programja:

  9.00-10.00        Adatvédelmi incidens a GDPR értelmezésében

  előadó:  dr. Osztopáni Krisztián, vizsgáló, NAIH

  • Az adatvédelmi incidens fogalma
  • Az adatkezelők és adatfeldolgozók kötelezettségei
  • A valószínűsíthető kockázatok értékelése
  • A bejelentés határideje, módja
  • A szervezeti szintű végrehajtás gyakorlati kérdései
  • Szankciórendszer és dilemmák

  10.00-11.00       A GDPR és az Információbiztonság

  előadó: Dr. Csaba József, Információbiztonsági szakértő

  • A GDPR és az  információ biztonság
  • A munkavállalók folyamatos tájékoztatása
  • Az alkalmazottak tájékoztatása, a személyes adatok védelmének biztosítása
  • Az alkalmazottak és az adatok! Az alkalmazottak hozzáférés. Ne kapjanak olyan hozzáférést, amelyekre semmi szükségük a munkájuk elvégzéséhez. A GDPR szerint már ez is sértheti az adatvédelmet.
  • Iratok bizalmas kezelése, szükségtelen adatok gyűjtésének korlátozása, adatlopás megelőzése
  • Ügyfél adatok kezelése, ügyfelek tájékoztatása, ügyfélbizalom
  • Jelszavak védelme. Jelszavak minősége. Biztonsági kockázat csökkentése
  • Adatok titkosítása

  11.00-11.30       szünet

  11.30-12.45       Adatvédelmi hatásvizsgálat az EU Általános Adatvédelmi Rendeletében

  előadó:   dr. Kiss Attila, infokommunikációs szakjogász

  • Az adatvédelmi hatásvizsgálat fogalma, jelentősége
  • Kockázatértékelés a GDPR alapján,
  • A valószínűsíthetően magas kockázat fogalmi kérdései
  • Előzetes konzultáció a felügyeleti hatósággal
  • Módszertanok az EU különböző tagállamaiban
 • 12.45 – 13.45       ebéd

  13.45 – 16.30       Gyakorlati teendők, feladatok

  előadó:  felkérés alatt

  • A felkészülés menete
  • A megfelelő szintű adatbiztonság biztosítása
  • IT security feladatok
  • Kötelező és ajánlott nyilvántartások elkészítése és naprakészen tartása
  • A NAIH állásfoglalásainak rövid áttekintése
  • Példák megszokott és különleges adatkezelésre
  • Konkrét szektorokat érintő példák és a helyes gyakorlat

Előadóink:

 • DR. SZABÓ ENDRE GYŐZŐ NAIH elnökhelyettes,
 • DR. OSZTOPÁNI KRISZTIÁN vizsgáló, Audit és Információszabadság Főosztály, Audit Osztály, NAIH
 • Dr. Kulcsár Zoltán adatvédelmi szakjogász,informatikus mérnök,
 • Dr. Farkas Tamás adatvédelmi szakjogász, MADAT elnök,
 • Dr. Kiss Attila információkommunikációs szakjogász,
 • Hencz János László belső adatvédelmi felelős Magyar Posta,
 • Dr. Csaba József Információbiztonsági szakértő, kriminológus, biztonsági szakértő,
 • Dr. Zárdai Zoltán ügyvéd
dr-szabo-endre-gyozo_systemmedia

dr. Szabó Endre Győző, NAIH elnökhelyettes

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán szerzett jogi diplomát, majd környezetvédelmi szakjogászi oklevelet. 2003 és 2006 között az adatvédelmi biztos munkatársa. Ezt követően másfél éven keresztül Brüsszelben, az Európai Adatvédelmi Biztos mellett nemzeti szakértőként dolgozott. 2007 után ismét az adatvédelmi biztos munkatársa, előbb az Adatvédelmi, majd a Vizsgálati Főosztály helyettes vezetője. 2010-ben csatlakozott az Európai Unió Tanácsának magyar elnökségi stábjához. A magyar elnökség idején a Tanács Adatvédelmi Munkacsoportját elnökölte. 2012 januárjától a NAIH elnökhelyettese. Egyetemi oktatói tevékenysége mellett számos publikáció fűződik a nevéhez.

kulcsar_zoltan

dr. Kulcsár Zoltán adatvédelmi szakértő PPOS

Adatvédelmi szakjogász, informatikus mérnök. 13 éve kizárólag a személyes adatok védelmével és közérdekű adatok nyilvánosságával foglalkozik. Adatvédelmi auditálást végez és tanácsot ad olyan vállalatoknál, mint a Díjbeszedő Zrt., a Drogerie Markt, a Fundamenta-Lakáskassza, Garantiqa Hitelgarancia, az Ikea, a MÁV-Start, a Neckermann és sok más nagyvállalatnál. Rendszeresen tart előadást bankok, biztosítók, direkt marketing cégek illetve egészségügyi, hírközlési szervezetek részére.

“Az adatvédelem területén szerzett sok éves tapasztalatom áll annak szolgálatában, hogy hitelesen és objektíven tárjam fel ügyfeleim adatvédelemmel kapcsolatos problémáit, és egyénre szabott megoldási javaslatokat kínáljak. Folyamatos szakmai fejlődéssel, és sokszínű iparági ismerettel állok – és állunk kollégáimmal – partnereink rendelkezésére.”

dr-kiss-attila-systemmedia

dr. Kiss Attila infokommunikációs szakjogász

Az Országos Rendőr-főkapitányság Hivatalának kiemelt főelőadója, korábban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának oktatója. A Pécsi Tudományegyetem doktorandusz hallgatójaként már 2013-tól az adatvédelmi reform újdonságait kutatja, számos publikációja jelent meg a beépített adatvédelem és a PETs-ek, az adatvédelmi rendelet újdonságai, és az adatvédelmi hatásvizsgálat témakörében.

dr-farkas-tamas-systemmedia

dr. Farkas Tamás adatvédelmi szakjogász, ISO 27001 vezető auditor

Több évtizede foglalkozik biztonsági kérdésekkel vezető beosztásokban. 2011. óta a Blue Key Kft. adatvédelmi tanácsadói tevékenységét irányítja. ISO 27001 vezető auditorként különösen fontosnak érzi az adatvédelem és az információbiztonság közös lehetőségeinek kihasználását. 2015 óta meghatározó szervezője a DATA FACTO adatvédelmi műhelynek. A műhely rendezvényein megjelenő adatvédelmi szakemberekből jött létre 2016-ban Magyar Adatvédelmi Tudatosságért Társaság (MADAT), melynek elnöke.

dr-Zárdai-Zoltán-systemmedia

Dr. Zárdai Zoltán ügyvéd

Adatvédelemmel 1995-től foglalkozik. 2001-2004 között egy nagyobb magyar ügyvédi iroda adatvédelmi csoportjának tagjaként dr. Majtényi Lászlóval és dr. Jóri Andrással dolgozott együtt. 2005-től saját ügyvédi irodában képviseli áruküldő ügyfeleit és több más nemzetközi és magyar céget különböző iparágakból (pl. gépjármű import, távközlés, e-kereskedelem). Praxisa a klasszikus ügyvédi tevékenységek mellett sikeres jogalkotási lobbi tevékenységre is kiterjed. A 20 évnyi ügyvédi tevékenysége során az adatvédelem mellett a reklámjog, szerzői jog, IT, fogyasztó védelem, versenyjog és munkajog területén szerzett széleskörű tapasztalatot.

Dr. Csaba József információbiztonsági szakértő, kriminológus, Biztonsági szakértő

Az – immár harmincöt éves – szakmai karrierjének első felét a rendőrség bűnügyi szerveinek szolgálatában töltötte. Vezette – egyebek mellett – a szervezett bűnözés elleni, valamint a gazdasági, pénzügyi bűncselekmények elleni egységeket. A következő közel tizennyolc év során a K&H Bank Compliance igazgatójaként irányította – többek között – az intellektuális bűncselekmények megelőzésével, valamint az adatvédelemmel és információbiztonsággal kapcsolatos szervezési, logikai, és jogi környezet megteremtését, működtetését.

Elhelyezés: Kényelmes ülőhelyekkel berendezett konferenciateremben.
Ellátás: Kávé, tea, reggeli sütemények. – Ebéd külön igényelhető: 6 400 Ft + Áfa / fő / 2 nap áron!
Jelentkezési feltételek: A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A részvételi díjat, a SBERBANK: 14100237-10421849-01000004 számlaszámra számlánk alapján szíveskedjen utalni. A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségeit. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a részvételi költséget megbontjuk felnőttoktatásra és az étel-ital fogyasztásra, mint közvetített szolgáltatásra. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét adminisztrációs díjként számlázzuk. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban lemondásra, a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk! Résztvevőinknek a rendezvény témájában oktatási segédanyagot és jegyzetet adunk.
A jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező hozzájárul, hogy adatait megadva feliratkozik a System Media hírlevelére és elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt olvashat bővebben: >>>