Új európai adatvédelmi rendelet – A GDPR hazai alkalmazása – Adatvédelmi Konferencia + Workshop a NAIH szakértőivel


Helyszín
Hotel Hungaria City Center (volt Best Western Hotel Hungaria) **** (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)


Kategóriák


FIGYELEM! A KÉPZÉS LÉTSZÁMA BETELT!
Több regisztrációt nem áll módunkban fogadni!

> A nagy érdeklődésre való tekintettel már 9. alkalommal kerül megrendezésre a GDPR-t értelmező és a változásokat hatósági és szakértői szemszögből is feldolgozó konferenciánk. Az eddig több mint 1500 részvevő visszajelzése alapján, alkalomról alkalomra alakítunk a tematikán és hangoljuk az ügyfeleink igényeihez.
> A 2 napos konferencia célja mindenekelőtt az, hogy átfogó képet nyújtson az adatkezelők, jogászok és jogalkalmazók számára ahhoz, hogy megfelelő módon és időben felkészülhessenek az Európai Unió által elfogadott Általános Adatvédelmi Rendeletet (General Data Protection Regulation – GDPR) alkalmazására.

A konferencia során bemutatásra kerülnek a GDPR várható, legjelentősebb újításai, azok alkalmazásának feltételei és a gyakorlati jogkövetkezmények. Az egyes területek bemutatása során előadóink megvilágítják a személyes adatok védelmi követelményeit, a kamerás adatkezeléseket, valamint a munkahelyi adatkezeléseket is érintő szabályok változásait.

> A konferencia mindkét napján lehetőség nyílik az előadókkal való személyes konzultációra. Előadásuk után külön termekben konzultációs lehetőséget biztosítanak az érdeklődőknek!

> A rendezvény kiemelt témája: Hogyan készítsük el a GDPR keretrendszerünket? (Workshop a GDPR megfelelőség kialakításának gyakorlati lépéseiről.)
————————–
A konferenciát ajánljuk:

 • Jogászoknak, jogtanácsosoknak,
 • Compliance officereknek,
 • Adatvédelmi, adatbiztonsági felelősöknek,
 • IT biztonsággal foglalkozó vezetőknek, munkatársaknak,
 • Biztonsági szakembereknek,
 • Humán erőforrás szakembereknek

ELŐADÓINK:

Dr. Péterfalvi Attila elnök, NAIH
Dr. Kulcsár Zoltán
adatvédelmi szakjogász,informatikus mérnök,
Dr. Farkas Tamás adatvédelmi szakjogász, MADAT elnök,
Dr. Dósa Imre jogi informatikus,
Dr. Kiss Attila információkommunikációs szakjogász,
Dr. Csaba József információbiztonsági szakértő, kriminológus, biztonsági szakértő

A KÉPZÉS IDŐPONTJA:
2018. május 7-8. (hétfő-kedd), regisztráció mindennap 08:30-tól!
Időtartam:
Hétfő: 09:00-17-ig, regisztráció 8:30-től!

Kedd: 09:00-16:30-ig, regisztráció 8:30-től!

A KÉPZÉS DÍJA:
Részvételi díj: 60 000 Ft + Áfa / fő / 2 nap – Ebéd külön igényelhető: 7 600 Ft + Áfa / fő / 2 nap áron!

TAKARÍTSON MEG 40% MÉG MAI!

Amennyiben 2018. május 3-ig egy cégtől kettő vagy több fő regisztrál,
40% KEDVEZMÉNNYEL 36 000 Ft + Áfa / fő / két nap áron
jelentkezhetnek a  rendezvényünkre!

Amennyiben 2018. április 30-ig regisztrál,
30% KEDVEZMÉNNYEL 42 000 Ft + Áfa / fő / áron,

amennyiben 2018. május 3-ig regisztrál,
10% KEDVEZMÉNNYEL 54 000 Ft + Áfa / fő / áron
jelentkezhet a  rendezvényünkre!

KÉPZÉSAJÁNLÓ

ÜZLETI SZERZŐDÉSEK ADÓTERVEZÉSE

Jogi továbbképzés
<< TOVÁBBI INFORMÁCIO >>

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ KÉPZÉS (DPO)

Kétnapos képzés az új GDPR szerint
<< TOVÁBBI INFORMÁCIO >>
 1. nap szakmai programja:

9.00-10.00         Megnyitó – Az új adatvédelmi rendelet hazai alkalmazása, a felkészülés és az ellenőrzés sarokpontjai, várható szankciók

előadó: Dr. Péterfalvi Attila – NAIH, elnök

 • Koncepció
 • Jogok és kötelezettségek
 • Az adatvédelmi felügyelő hatóság változó szerepköre
 • A felkészülési időszak feladatai
 • Az ellenőrzés sarokpontjai
 • Várható szankciók

10:00-11:00        Alap fogalmak, alapelvek

előadó: Dr. Kulcsár Zoltán, adatvédelmi szakértő, PPOS

Személyes adat, genetikai adat, biometrikus adat – Egyáltalán milyen adatok kezelésére kell alkalmazni a Rendeletet?

Adatkezelés, álnevesítés, anonimizálás, titkosítás és törlés – A legfontosabb, hogy tisztázzuk, honnan és meddig beszélhetünk személyes adatok kezeléséről? A törlés tényleg törlés? A titkos adat tényleg anonim adat?

Az adatkezelés alapelvei:

 • jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
 • célhoz kötöttség
 • adattakarékosság
 • pontosság
 • korlátozott tárolhatóság
 • integritás és bizalmas jelleg
 • elszámoltathatóság

11.00-11.30        szünet

11.30-12.45        Az érintettek jogai a GDPR-ben

előadó: Dr. Kulcsár Zoltán, adatvédelmi szakértő, PPOS

 • Átlátható tájékoztatás, kommunikáció, jogok
 • Az előzetes tájékoztatás- Tájékoztatás az adatfelvétel előtt, adatátvételkor
 • Hogyan alakítsuk át a meglévő adatkezelési tájékoztatónkat, hogy a GDPR-nek megfeleljen?
 • Az érintett hozzáférési joga
 • Helyesbítéshez való jog
 • Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • Az adathordozhatósághoz való jog
 • A tiltakozáshoz való jog
 • Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok

12.45-13.45        ebéd szünet

13.45-14.45        A  jogalapok változásai

előadó: Dr. Dósa Imre, jogász, jogi informatikus

 • A GDPR újdonsága a magyar adatkezelők hétköznapjaiban.
 • Az ismert jogalap: az érintett hozzájárulása.
 • Szerződéskötés – egy régen várt jogalap
 • Jogi kötelezettség teljesítése – a törvény, mint jogalap kiteljesedése
 • Létfontosságú érdek és közhatalom gyakorlása – nem ismeretlen jogalapok.
 • Jog, jogos érdek, érdekmérlegelés – egy régi-új jogalap új megközelítésben.
 • Hol kell számot adni a jogalapról?

14.45-15.45       Adatvédelmi tisztviselő

előadó: Dr. Dósa Imre, jogász, jogi informatikus

 • Az adatvédelmi tisztviselő kijelölésének kötelező esetei
 • Vállalkozás csoportok, közfeladat ellátó szervek, szakmai szervezetek adatvédelmi tisztviselői
 • Szakmai elvárások az adatvédelmi tisztviselővel szemben.
 • Az adatvédelmi tisztviselő szervezeti helye, jogállása, GDPR-ban biztosított konkrét jogainak és feladatkörének áttekintése.
 • Az adatvédelmi tisztviselő szakmai és szervezeti függetlenségének garanciái.
 • Az adatvédelmi tisztviselő szerepe az adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatásában, valamint adatvédelmi incidensek kezelésében

 16.00-17.00       A GDPR és az Információbiztonság

előadó: Dr. Csaba József, Információbiztonsági szakértő

 • A GDPR és az  információ biztonság
 • A munkavállalók folyamatos tájékoztatása
 • Az alkalmazottak tájékoztatása, a személyes adatok védelmének biztosítása
 • Az alkalmazottak és az adatok! Az alkalmazottak hozzáférés. Ne kapjanak olyan hozzáférést, amelyekre semmi szükségük a munkájuk elvégzéséhez. A GDPR szerint már ez is sértheti az adatvédelmet.
 • Iratok bizalmas kezelése, szükségtelen adatok gyűjtésének korlátozása, adatlopás megelőzése
 • Ügyfél adatok kezelése, ügyfelek tájékoztatása, ügyfélbizalom
 • Jelszavak védelme. Jelszavak minősége. Biztonsági kockázat csökkentése
 • Adatok titkosítása
 1. nap szakmai programja:

9.00-10.00       Az Adatkezelő általános kötelezettségei – beépített és alapértelmezett adatvédelem

előadó: felkérés alatt

 • Ki az adatkezelő? Az adatkezelői minőség kritériumai
 • Közös adatkezelők (Egy hajóban evezünk.)
 • Adatkezelői kötelezettségek (szemlélet a feladatok mögött)
 • Privacy by design, privacy by default a GDPR-ban
 • Privacy by design alapjai (az egyensúly)

10.00-11.00        Adatvédelmi incidens a GDPR értelmezésében

előadó: felkérés alatt

Az adatvédelmi incidens fogalma

 • Az adatkezelők és adatfeldolgozók kötelezettségei
 • A valószínűsíthető kockázatok értékelése
 • A bejelentés határideje, módja
 • A szervezeti szintű végrehajtás gyakorlati kérdései
 • Szankciórendszer és dilemmák

11.00-11.30       szünet

11.30 -13.00       Adatvédelmi hatásvizsgálat az EU Általános Adatvédelmi Rendeletében

előadó:   dr. Kiss Attila, infokommunikációs szakjogász

 • Az adatvédelmi hatásvizsgálat fogalma, jelentősége
 • Kockázatértékelés a GDPR alapján,
 • A valószínűsíthetően magas kockázat fogalmi kérdései
 • Előzetes konzultáció a felügyeleti hatósággal
 • Módszertanok az EU különböző tagállamaiban

13.00 – 14.00 ebéd

14.00 – 16.00     Gyakorlati teendők, feladatok

előadó:  dr. Farkas Tamás, adatvédelmi szakjogász, ISO 27001 vezető auditor, a MADAT elnöke

Hogyan készítsük el a GDPR keretrendszerünket?

Workshop a GDPR megfelelőség kialakításának gyakorlati lépéseiről.

 • Adatvédelmi cheklist
 • Az adatkezelések azonosítása
 • Az adatkezelés folyamatának leírása
 • A szerepkörök megállapítása
 • Az adatvédelmi alapelvek érvényesülése
 • Az érintettek jogainak biztosítása
 • Az adatkezelő és adatfeldolgozó kötelezettségeinek teljesítése
 • Az adatfeldolgozói ellenőrzőlista
 • Konzultáció

Előadóink:

 • DR. PÉTERFALVI ATTILA elnök, NAIH,
 • Dr. Osztopán Krisztián, vizsgáló Audit és Információszabadság Főosztály, NAIH (FELKÉRÉS ALATT!),
 • Dr. Kulcsár Zoltán adatvédelmi szakjogász,informatikus mérnök,
 • Dr. Farkas Tamás adatvédelmi szakjogász, MADAT elnök,
 • Dr. Dósa Imre jogi informatikus,
 • Dr. Kiss Attila információkommunikációs szakjogász,
 • Dr. Csaba József információbiztonsági szakértő, kriminológus, biztonsági szakértő
dr-peterfalvi-attila-systemmedia

Dr. Péterfalvi Attila elnök, NAIH

1957-ben született Budapesten. 1981-ben végzett az ELTE Jogtudományi Karán. 1982-83-ban a Jogi Továbbképző Intézetben tanult, külkereskedelmi szakjogász lett. 1991-ben NATO-ösztöndíjjal Torontóban és Washingtonban tanult adatvédelmet. 1996-tól 2001 júniusáig az adatvédelmi biztos tanácsadója volt. 2001 december 11-én az Országgyűlés hat évre megválasztotta adatvédelmi biztosnak. 2008-tól 2011-ig az Országgyűlési Biztos Hivatalának hivatalvezetője, majd 2012 január 1-től a köztársasági elnök a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökévé nevezte ki. Egyetemi docensként jelenleg is több hazai egyetemen oktat.
kulcsar_zoltan

dr. Kulcsár Zoltán adatvédelmi szakértő PPOS

Adatvédelmi szakjogász, informatikus mérnök. 13 éve kizárólag a személyes adatok védelmével és közérdekű adatok nyilvánosságával foglalkozik. Adatvédelmi auditálást végez és tanácsot ad olyan vállalatoknál, mint a Díjbeszedő Zrt., a Drogerie Markt, a Fundamenta-Lakáskassza, Garantiqa Hitelgarancia, az Ikea, a MÁV-Start, a Neckermann és sok más nagyvállalatnál. Rendszeresen tart előadást bankok, biztosítók, direkt marketing cégek illetve egészségügyi, hírközlési szervezetek részére.

“Az adatvédelem területén szerzett sok éves tapasztalatom áll annak szolgálatában, hogy hitelesen és objektíven tárjam fel ügyfeleim adatvédelemmel kapcsolatos problémáit, és egyénre szabott megoldási javaslatokat kínáljak. Folyamatos szakmai fejlődéssel, és sokszínű iparági ismerettel állok – és állunk kollégáimmal – partnereink rendelkezésére.”

dr-kiss-attila-systemmedia

dr. Kiss Attila infokommunikációs szakjogász

Az Országos Rendőr-főkapitányság Hivatalának kiemelt főelőadója, korábban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának oktatója. A Pécsi Tudományegyetem doktorandusz hallgatójaként már 2013-tól az adatvédelmi reform újdonságait kutatja, számos publikációja jelent meg a beépített adatvédelem és a PETs-ek, az adatvédelmi rendelet újdonságai, és az adatvédelmi hatásvizsgálat témakörében.

dr-farkas-tamas-systemmedia

dr. Farkas Tamás adatvédelmi szakjogász, ISO 27001 vezető auditor

Több évtizede foglalkozik biztonsági kérdésekkel vezető beosztásokban. 2011. óta a Blue Key Kft. adatvédelmi tanácsadói tevékenységét irányítja. ISO 27001 vezető auditorként különösen fontosnak érzi az adatvédelem és az információbiztonság közös lehetőségeinek kihasználását. 2015 óta meghatározó szervezője a DATA FACTO adatvédelmi műhelynek. A műhely rendezvényein megjelenő adatvédelmi szakemberekből jött létre 2016-ban Magyar Adatvédelmi Tudatosságért Társaság (MADAT), melynek elnöke.

dr-csaba-József-systemmmedia

Dr. Csaba József információbiztonsági szakértő, kriminológus, Biztonsági szakértő

Az – immár harmincöt éves – szakmai karrierjének első felét a rendőrség bűnügyi szerveinek szolgálatában töltötte. Vezette – egyebek mellett – a szervezett bűnözés elleni, valamint a gazdasági, pénzügyi bűncselekmények elleni egységeket. A következő közel tizennyolc év során a K&H Bank Compliance igazgatójaként irányította – többek között – az intellektuális bűncselekmények megelőzésével, valamint az adatvédelemmel és információbiztonsággal kapcsolatos szervezési, logikai, és jogi környezet megteremtését, működtetését.

Elhelyezés: Kényelmes ülőhelyekkel berendezett konferenciateremben.
Ellátás: Kávé, tea, reggeli sütemények. – Ebéd külön igényelhető: 7 600 Ft + Áfa / fő / 2 nap áron!
Jelentkezési feltételek: A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A részvételi díjat, a SBERBANK: 14100237-10421849-01000004 számlaszámra számlánk alapján szíveskedjen utalni. A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségeit. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a részvételi költséget megbontjuk felnőttoktatásra és az étel-ital fogyasztásra, mint közvetített szolgáltatásra. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét adminisztrációs díjként számlázzuk. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban lemondásra, a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk! Résztvevőinknek a rendezvény témájában oktatási segédanyagot és jegyzetet adunk.
A jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező hozzájárul, hogy adatait megadva feliratkozik a System Media hírlevelére és elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt olvashat bővebben: >>>