A munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaügyi perek – Online jogi képzés az FKMB bírójával


Kategóriák


mje_fsz


A képzés Magyar Jogászegylet Fővárosi Szervezete
és a System Media közös rendezvényéből készült!

systemmedia_áll_kicsi

dr-sivo-daras-orsolya

Dr. Sívó-Darás Orsolya bíró

Az előadás gyakorlati példákkal szemléltetve foglalkozik azzal, hogy a munkaviszony létesítése során milyen tartalmi elemeket érdemes szabályozni, milyen munkaszerződést kössenek a felek. A munkaszerződés módosításának bírósági esetjogán keresztül bemutatjuk, hogy miként módosítható a munkaszerződés, mikor állapítható meg, hogy írásba foglalás nélkül módosult például a munkakör vagy a munkabér. Továbbá az előadás bemutatja a munkaviszony megszüntetés legújabb bírói gyakorlatát figyelemmel a Kúria döntéseire, az alkalmazandó kollégiumi véleményekre, a joggyakorlat-elemző csoportok összefoglaló véleményeire, és az alsóbb szintű bíróságok gyakorlatára is. Kitérünk a munkaügyi perek mindennapos kérdéseire, a bizonyítási kötelezettségre és nehézségekre is.

A KÉPZÉS IDŐTARTAMA:
2017. december 31.

A KÉPZÉS DÍJA:

  • Részvételi díj: 16 900 Ft + Áfa / fő.

ONLINE JOGI KÉPZÉSAJÁNLÓ

KÉSZÜLJÖN FEL IDŐBEN!

MUNKAJOG:

JOG:

KÖZBESZERZÉS:

dr-sivo-daras-orsolyaDr. Sívó-Darás Orsolya bíró, Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Az előadás gyakorlati példákkal szemléltetve foglalkozik azzal, hogy a munkaviszony létesítése során milyen tartalmi elemeket érdemes szabályozni, milyen munkaszerződést kössenek a felek. A munkaszerződés módosításának bírósági esetjogán keresztül bemutatjuk, hogy miként módosítható a munkaszerződés, mikor állapítható meg, hogy írásba foglalás nélkül módosult például a munkakör vagy a munkabér. Az előadás továbbá bemutatja a munkaviszony megszüntetés legújabb bírói gyakorlatát figyelemmel a Kúria döntéseire, az alkalmazandó kollégiumi véleményekre, a joggyakorlat-elemző csoportok összefoglaló véleményeire, és az alsóbb szintű bíróságok gyakorlatára is. Kitérünk továbbá a munkaügyi perek mindennapos kérdéseire, a bizonyítási kötelezettségre és nehézségekre is.

TÉMAKÖRÖK: A munkaviszony létesítését megelőző tárgyalások • Milyen képzettségi, képességi követelmények támaszthatók? • Mely alkalmassági vizsgálatok, nyilatkozatok megtétele kérhető? A munkaszerződés formaiságai, kötelező, természetes, eshetőleges tartalmi elemei • Munkakör, alapbér és egyéb bérelemek meghatározása •Meghatározzuk-e, ha igen miként a munkavégzés helyét,- milyen időre kössük,- milyen további elemeket érdemes szabályozni? • A próbaidő kikötése és az azzal kapcsolatos gyakorlati problémák • Tájékoztatási kötelezettség • A munkaszerződés módosítása és annak bírósági gyakorlata • Írásba foglalás nélküli módosítások, szóban, ráutaló magatartással történő módosítás • Mikor egyoldalú módosítás és mikor állapítható meg a felek egyező, közös akarata? • Ha egyes munkaköri feladatok változnak, mikor állapítható meg a munkakör módosítása? • A módosítási ajánlat elutasításának lehetséges következményei • Általános elvek a munkaviszony megszüntetés során ▪ A munkaviszony megszüntetés alakiságai az Mt. szerint és a bírói gyakorlatban ▪ A munkaviszonyt megszüntető nyilatkozat közlése és annak bírói gyakorlata ▪ A közös megegyezéses munkaviszony megszüntetése és annak megtámadása ▪ A határozott és határozatlan idejű munkaviszony megszűnése,felmondása ▪ A képességre és a magatartásra alapított felmondási indok elhatárolása, alkalmatlanság, a nem megfelelő munkavégzést bizonyítása, eljárás egészségügyi alkalmatlanság esetén ▪ A létszámcsökkentés, az átszervezés és a minőségi csere bírói gyakorlata ▪ Felmondási védelmek ▪ Bizonyítási kötelezettség és teher, bizonyítékok számbavétele és mérlegelése az indok valóságának, okszerűségének bizonyítása során ▪ Bizonyítási eszközök: okiratok, tanúvallomások, szakértői vélemények, titkos kép-, és hangfelvételek ▪ Az azonnali hatályú felmondás ▪ A próbaidő alatti megszüntetés ▪ Eljárás a munkaviszony megszüntetés során ▪ A jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei ▪ A munkajogi igény érvényesítése ▪ Keresetindítási határidő és az igazolás

Ha nincs ideje részt venni személyesen a rendezvényre, akkor válassza ONLINE KÉPZÉSÜNKET!

A rendezvény kép-, hang- és szakmai anyagából ONLINE KÉPZÉST készítünk, amely a tantermi képzést követő hét hétfőjétől oktatási portálunkon tud megnézni. A képzés felhasználónév és jelszóval elérhető, amit az ONLINE KÉPZÉSRE való regisztráció után osztunk ki. A speciális videó szimulálja a tantermi képzést, ahol a bontott képernyőn az előadó magyarázza a háttérben a szakmai anyagot. A videoanyag diánként (slide) kereshető!

Oktatási portálunk címe: http://e-systemmedia.hu/moodle

ELŐNYEI:

  • Korlátlan hozzáférés, többször visszanézhető.
  • Oktatási portálunkon keresztül világ bármelyik pontjáról elérhetőek internet kapcsolattal rendelkező számítógépről, korlátlanul a nap 24 órájában.
  • Tematizálás és kereshetőség. A rendezvényekről készült kép- és hanganyag modulokba rendezve, speciális video formátumban jelennek meg, ahol a videofilmek és a filmen belüli anyagrészek, tematikusan, témakörökre bontva kereshetőek.

a_kepzes_menete_2017

A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A visszaigazoló e-mailhez csatolt DÍJBEKÉRŐT kérjük a fizetési határidőig kiegyenlíteni szíveskedjenek. A részvételi díjat a SBERBANK Magyarország Zrt.: 14100237-10421849-01000004 számlaszámra, számlánk alapján szíveskedjen utalni. Oktatási segédanyagot biztosítunk .pdf formátumban. Az legkedvezményesebb online jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező hozzájárul, hogy adatait megadva, feliratkozik a System Media hírlevelére, és elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt bővebben: >>>

TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK:

  • Támogatott operációs rendszerek: Windows 7, Win 8, Win 10.
  • NEM támogatott operációs rendszerek: Windows 95, Windows XP, – Apple operációs rendszerek
  • Támogatott böngészők: Google Chrome (Verzió: 55.0.2883.87 m), Mozilla Firefox (Verzió: 50.1.0) vagy Internet Explorer (IE 11) vagy Edge (14) böngészőben kezdje el a képzést! Opera böngésző NEM támogatott!
  • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése.
  • A böngészőben a felugró (pop-up) ablakok engedélyezése!

Hálózati követelmény: Minimálisan 1MB/s letöltési sávszélességre van szükség. Ennek ma a legtöbb internet előfizetés megfelel (DSL, kábel). Kérjük, hogy a szolgáltatást stabil, folyamatos (megszakításmentes) internetkapcsolattal használja. A tananyagok mobil eszközökön való megtekintése nem támogatott! A mobil eszközön történő megtekintés miatti problémákért semmilyen felelősséget nem vállalunk.